MUDr. Lýdia Forišová

  • prakt. lekár pre dosp.
  • ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Stojanka Anderlová

prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prakt. lekára Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava

0 km

MUDr. Beáta Rojková

prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubica Šimková

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0 km

MUDr. Igor Tibenský

prakt. lekár pre dosp.
NsP L. Dérera, II. chirurgická kl. Limbova 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny