MUDr. Karol Červenčík

  • urológ
  • NÚTaRCH Krajinská 91-101, 825 56 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Michael Caňo

urológ
Urologické odd. FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Malek Chanawani

urológ
FN - urolog. odd. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Chrastina

urológ
FNsP - urologická kl. Limbová 5, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Vladimír Mišanko

urológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny