MUDr. Juraj Kirňák

  • chirurg
  • DFNsP Limbová 1, 83340 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Július Baka

chirurg
Klinika úrazovej chirurgie Limbová 5, 833 00 Bratislava

0 km

MUDr. Michal Božík

chirurg
FNsP L.Dérera - klin. úrazovej chirurgie Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Ján Grauzel

chirurg
FNsP ak. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Milan Oravský

chirurg
Chir.odd. ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Ordinačné hodiny