MUDr. Július Slabeycius

  • neurológ
  • FNsP Dérera - neurochirurg. kl. Limbova 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrea Bodenstorfer

neurológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Stanislav Kopáčik

neurológ
NsP MV SR Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

0 km

MUDr. Iveta Nikolová

neurológ
II. Neurologická kl. FNsP L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Slavomíra Šeligová

neurológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny