MUDr. Július Slabeycius

  • neurológ
  • FNsP Dérera - neurochirurg. kl. Limbova 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jana Hržičová

neurológ
I. neurologická kl. LFUK a FNsP Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Natália Porubcová

neurológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Miriam Sosková

neurológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Valkovič

neurológ
II. neurologická kl. Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny