MUDr. Július Slabeycius

  • neurológ
  • FNsP Dérera - neurochirurg. kl. Limbova 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrea Barčíková

neurológ
FNsP II. neurologická kl. Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Milan Gabriško

neurológ
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Kalina

neurológ
FNsP Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Miloslav Procházka

neurológ
II. Neurologická klinika LF UK BA DN Limbova 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny