MUDr. Jozef Radoňák

  • cievna chirurgia
  • LF UPJŠ II. chir. klinika Rastislavova 43, 041 69 Košice

Najbližší lekár

0.21 km

MUDr. Helena Rusnáková

cievna chirurgia
Jána Pavla II. č. 5, 04023 Košice

0.29 km

MUDr. Július Kmec , CSc., MUDr. Kmecová Daša

cievna chirurgia
Biela 2, 04001 Košice

5.78 km

MUDr. Ján Duda

cievna chirurgia
NsP Š. Kukuru - chir. odd. Špitálska 1, 071 01 Michalovce

5.91 km

MUDr. Jozef Kon

cievna chirurgia
NsP Š. Kukuru - chirurg. odd. Špitálska 1, 071 80 Michalovce

Ordinačné hodiny