MUDr. Jaromír Chorváth

  • chirurg
  • NsP MV SR Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Štefan Bočkay

chirurg
FNsP Limbová 3, 833 01 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Hofmeisterová

chirurg
NsP Milosrdní Bratia SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Lofay

chirurg
Nemocnica Ministerstva Obrany Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Marián Repáň

chirurg
OÚSA s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Ordinačné hodiny