MUDr. Iveta Šramková

  • otorinolaryngológ (ORL)
  • II.ORL klinika LFUK , FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Silvia Gulová

otorinolaryngológ (ORL)
NMO Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Hapčo

otorinolaryngológ (ORL)
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Martina Škanderová

otorinolaryngológ (ORL)
FNsP - ORL kl. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Žovicová

otorinolaryngológ (ORL)
NZZ - ORL amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

Ordinačné hodiny