MUDr. Eugen Kováč

  • kardiológ
  • NsP FDR OFD Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Gabriela Kaliská

kardiológ
NsP F. D. R L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Pavel Kmeč

kardiológ
NsP FDR nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. František Kovář

kardiológ
NsP FDR, kardiol. odd. nám. gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Juraj Oravec

kardiológ
Klinika pre deti a dor. NF D.Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny