MUDr. Daniela Farkašová

  • reumatológia
  • NsP Milosrdní Bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Zuzana Bubánová

reumatológia
NOVAPHARM, s.r.o. Šancova 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubica Čápová

reumatológia
Nár.ústav tuberkulózy a resp.chorôb. Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Kokavcová

reumatológia
Nešt. reumatologická amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Ivan Rybár

reumatológia
SPAM SZU- NURCH Piešťany Limbova 12, 833 03 Bratislava

Ordinačné hodiny