MUDr. Dana Jantošová

  • Anesteziológ
  • Záchranná a dopravna zdrav. služba Pionierska 6, 833 41 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Darina Buzássyová

Anesteziológ
DFNsP - DKAIM Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Haimová

Anesteziológ
Záchranná a dopravná zdrav. služba Pionierska 6, 833 41 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Koutun

Anesteziológ
KAIM SPAM vo FN a P L.Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Lucia Ollé

Anesteziológ
NÚTaRCH - ARO Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Ordinačné hodiny