MUDr. Bučko , MUDr. Horváth

  • cievna chirurgia
  • Banisko 1, 97701 Brezno
  • 048/2820148

Najbližší lekár

8.4 km

MUDr. Karol Štaudinger

cievna chirurgia
Chirurg. klinika NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

10.87 km

MUDr. Július Kmec , CSc., MUDr. Kmecová Daša

cievna chirurgia
Biela 2, 04001 Košice

10.89 km

MUDr. Helena Rusnáková

cievna chirurgia
Jána Pavla II. č. 5, 04023 Košice

10.91 km

MUDr. Jozef Radoňák

cievna chirurgia
LF UPJŠ II. chir. klinika Rastislavova 43, 041 69 Košice

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00