MUDr. Božena Piknová

  • otorinolaryngológ (ORL)
  • ŽOS Trnava Koniarekova 17, 917 01 Trnava

Najbližší lekár

0.85 km

MUDr. Gabriel Pavelek

otorinolaryngológ (ORL)
Starohájska 2, 91701 Trnava

0.85 km

MUDr. Alena Kujanová

otorinolaryngológ (ORL)
NZZ - ORL a foniatria Starohájska 2, 917 01 Trnava

0.85 km

MUDr. Gabriel Pavelek

otorinolaryngológ (ORL)
NZZ - ORL Starohájska 2, 917 01 Trnava

1.07 km

MUDr. Igor Salcer

otorinolaryngológ (ORL)
FNsP - ORL odd. A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

Ordinačné hodiny