MUDr. Boris Ševcech

  • traumatológia
  • NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Libor Sestrienka

traumatológia
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Marián Šajter

traumatológia
NsP sv.Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

3.26 km

MUDr. Vladimír Lupták

traumatológia
Sanatórium MEDIUS Černyševského 14, 851 01 Bratislava

5.03 km

MUDr. Jozef Sabol

traumatológia
FNsP Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny