MUDr. Bohumil Hirc

  • chirurg
  • NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. František Horn

chirurg
Kl. detskej chirurgie LFUK a DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Longauer

chirurg
NsP - Milosrdní Bratia Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Milan Schnorrer

chirurg
FNsP Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Urban

chirurg
NMO Cesta Mládeže 1, 833 31 Bratislava

Ordinačné hodiny