MUDr. Antónia Zajacová

  • pediater
  • Detské stredisko Bottova 1, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký

pediater
NsP F.D.R. Klinika pre deti a dorast, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Ľubomíra Kvietková

pediater
NZZ Bottova 1, Banská Bystrica

0 km

MUDr. Milica Lacová

pediater
NsP F. D. R. - klinika pre deti a dorast Nám. arm. gen. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Terézia Stančoková

pediater
NsP F. D. Roosevelta nám.Gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny