MUDr. Anna Bystrianska

  • Anesteziológ
  • NsP F. D. R. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Tomáš Bílik

Anesteziológ
NsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Andrea Flašková

Anesteziológ
NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Tatiana Geistová

Anesteziológ
NsP F.D.Roosevelta Nám.L.Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Roman Tínes

Anesteziológ
NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny