MUDr. Andrea Bodenstorfer

  • neurológ
  • FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrea Barčíková

neurológ
FNsP II. neurologická kl. Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Monika Gabrišková

neurológ
NOVAPHARM s.r.o. - neurolog. odd. Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Stanislava Klobucká

neurológ
FNsP Milosrdní bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubica Procházková

neurológ
II. Neurologická klinika FN ak. L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny