MUDr. Andrea Barčíková

  • neurológ
  • FNsP II. neurologická kl. Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrea Bodenstorfer

neurológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Iveta Nikolová

neurológ
II. Neurologická kl. FNsP L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Denis Richter

neurológ
FNsP ak. Dérera - II. neurologická kl. Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Ronnie Traubnerová

neurológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny