MUDr. Agata Kadrliaková

  • hematológ
  • DFNsP, odd. HTO Limbova 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Anna Filová

hematológ
FN, klinika hem. a transf. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Zdena Ondrejkovičová

hematológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubica Peterajová

hematológ
FNsP akas. Dérera, OHT Bezručova 5, 813 26 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Silvanová

hematológ
SÚSCCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Ordinačné hodiny