MUDr. Adriana Ilavská

  • diabetológ
  • ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Renáta Palmajová

diabetológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubica Pleváková

diabetológ
ŽSR ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Viktória Šimčíková

diabetológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 82556 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubica Tichá

diabetológ
1.detská klinika LF UK a DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny