Doc. MUDr. Ľudovít Laca

  • chirurg
  • Chirurgická klinika FNsP Akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Július Baka

chirurg
Klinika úrazovej chirurgie Limbová 5, 833 00 Bratislava

0 km

MUDr. Ján Grauzel

chirurg
FNsP ak. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. František Horn

chirurg
Kl. detskej chirurgie LFUK a DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Milan Oravský

chirurg
Chir.odd. ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Ordinačné hodiny