Doc. MUDr. Jozef Lohnert

  • traumatológia
  • FNsP Klinika úrazovej chirurgie Limbova 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Tomáš Braunsteiner

traumatológia
Subkat. traumatol.,Klin.úraz.chir.DFNsP Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Jiří Látal

traumatológia
Klinika úrazovej chirurgie Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Jozef Sabol

traumatológia
FNsP Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Marián ivan Skalinský

traumatológia
NMO g. MUDr. Paškana Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

Ordinačné hodiny