Zvracanie

14.4.2012 , Jiří Dyntr

zvraceni.jpg - kopie
zvraceni.jpg - kopie
Vracanie je jednou zo základných obranných reakcií organizmu. Zvracanie vyvoláva dráždenie sliznice tráviaceho traktu alebo podráždenie rovnovážneho ústrojenstva napr. na horskej dráhe alebo v autobuse. Ďalej sa zvracanie vyskytuje ako príznak u mnohých ochorení, jedným z nich je porucha príjmu potravy zvaná bulímia. Vracanie je jav, ktorý by sme nemali podceňovať a pri dlhodobejšom zvracaní by sme sa mali nechať dôkladne vyšetriť.

Vracanie

Vracanie je charakterizované ako nervovo riadený obranný reflex, pri ktorom je tráviacou trubicou vyvrhovaný žalúdočný obsah a cez dutinu ústnu dochádza k jeho odstráneniu z tela. Zaujímavé však je, že sa nevyskytuje len u ochorení tráviaceho systému, ale aj pri mnohých iných zdravotných ťažkostiach a niekedy dokonca aj za plného zdravia. Pre lekára je preto dôležité rozlíšiť, aká je príčina pacientovho zvracania, aby podľa toho mohol navrhnúť liečbu a ďalšie opatrenia.

Príčiny zvracania

Zvracanie je reflex ovládaný centrom zvracania, ktorý sa nachádza v predĺženej mieche. Toto centrum prijíma informácie z rôznych častí tela. Ak dostane signál, aktivuje príslušné nervové bunky a vyvolá zvracanie. Zvracanie sa vyskytuje často u ochorení tráviaceho ústrojenstva. Tými sú zápaly žalúdka, pankreasu, žlčníka alebo môže k zvracaniu dôjsť v dôsledku žalúdočného vredu, zúženia tráviacej trubice a ďalších. Zo šedej kôry mozgovej prichádzajú pokyny na vracanie, ak človek uvidí alebo ucíti niečo nepríjemné. Organizmus sa tak prirodzene bráni hroziacemu nebezpečenstvu z jedovatej alebo inak škodlivej látky. Pokyn k zvracaniu môže vzniknúť aj pri dráždení rovnovážneho aparátu. K tomu dochádza typicky na lodiach, na horskej dráhe a u niektorých ľudí aj pri jazde v aute alebo autobuse. Podobne aj úrazy hlavy, vnútrolebečná hypertenzia či migréna môžu viesť k vyvolaniu vracania. Ďalšou  vážnou príčinou zvracania je nádorové ochorenie tráviaceho traktu, najčastejšie žalúdka, pankreasu, ale aj inde v tele, ako napríklad nádor mozgu alebo nádor pľúc. Okrem vyššie uvedených príčin, dochádza k častejšiemu zvracaniu aj pri bulímii. Toto psychické ochorenie je typické pre dievčatá a mladšie ženy, ktoré najprv skonzumujú veľké množstvo jedla a potom si kvôli výčitkám svedomia dobrovoľne vyvolávajú zvracanie. Aj v tomto prípade dochádza, okrem mnohých ďalších problémov, k poškodeniu sliznice pažeráka so všetkými komplikáciami. Zvracanie môžu vyvolať aj niektoré lieky, ako sú aj niektoré antibiotiká, protinádorová chemoterapia, antiarytmiká alebo perorálne antidiabetiká.

Príznaky zvracania

Vracanie je teda obranný reflex, ktorým sa žalúdočný obsah dostáva z tela von. Samotnému zvracaniu často predchádza pocit nevoľnosti, slinenie, môžu sa vyskytovať závraty z poklesu krvného tlaku a spomalenia srdcovej činnosti. Na začiatku dochádza k hlbokému nádychu, uzatvoreniu dýchacích ciest a potom nasleduje silný sťah brušných svalov a bránice a zároveň uvoľnenie svalov pažeráka. Vzniknutý tlak vytláča žalúdočný obsah nahor ochabnutým pažerákom až do dutiny ústnej a von z tela.

Liečba zvracania

 Ľahšie formy zvracania samé odznejú bez akéhokoľvek liečebného zásahu. Je potrebné myslieť na doplnenie tekutín a minerálov, ktoré sa vracaním strácajú. Preto sa odporúča zvýšený príjem tekutín. Minerály sa najlepšie doplnia konzumáciou minerálok či nesladeného čaju. V prípade závažnejších foriem zvracania je volená liečba medikamentózna, kedy sa používajú tzv. antiemetiká, teda lieky proti vracaniu. Tie môžu byť podávané ústami alebo v prípade, že pacient stále zvracia či je v bezvedomí sa podávajú antiemetiká cez žilu.

Komplikácie zvracania

Vracanie je pre ľudský organizmus veľmi dôležitý ochranný mechanizmus. Ak sa však opakuje často v krátkych časových odstupoch, môže pacientovi spôsobiť mnohé nepríjemnosti. Jednou z nich je strata tekutín, tzv. dehydratácia, ktorá predovšetkým u starších občanov či malých detí môže vyústiť až v smrť. So stratou vody súvisia tiež straty niektorých minerálov, napríklad sodíka, s pomerne závažnými dôsledkami. U opakovaného zvracania ďalej pomerne často dochádza k poškodeniu steny pažeráka, v ktorom sa môžu dokonca tvoriť rozsiahle trhliny zasahujúce až do žalúdka. Priechod zvratkov dutinou ústnou tiež ovplyvňuje kvalitu zubov a častejšie sa môže vyskytnúť zubný kaz. Je preto dôležité dodržiavať svedomito zubnú hygienu. Veľmi nebezpečnou komplikáciou zvracania je tiež vdýchnutie zvratkov, ktoré môže viesť k vzniku akútneho zápalu pľúc a v niektorých prípadoch aj k uduseniu.

Riziká zvracania

Vracanie je teda jednak veľmi dôležitý obranný dej, na druhej strane však môže prinášať mnohé komplikácie. Ak sa teda zvracanie vyskytne bez zjavného dôvodu, je potrebné odhaliť vyvolávajúcu príčinu a snažiť sa ju odstrániť, pretože negatívne dopady na organizmus môžu byť veľmi nepríjemné a niekedy dokonca nebezpečné.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email