Zrážanie krvi

7.4.2012 , Ján Podhorec

srazeni-krve.jpg - kopie
srazeni-krve.jpg - kopie
Zrážanie krvi je životne dôležitý proces, ktorý neustále stráži, aby človek nevykrvácal. Proces zrážania krvi je pritom veľmi zložitý a podieľa sa na ňom celý rad faktorov, ktoré sa kaskádovitým spôsobom do procesu zrážania zapájajú. Poruchy v procese zrážania krvi sú často život ohrozujúce.

Zrážanie krvi

Zrážanie krvi, odborne hemokoagulácia, je proces, pri ktorom je tekutá krv premenená na nerozpustný gél. Zrážanie krvi je dôležitý proces, ktorý chráni jedinca pred vykrvácaním. Zároveň však nesmie dôjsť k nadmernému zrážaniu krvi, ktoré by viedlo k vzniku krvnej zrazeniny vedúce k odumretiu príslušných tkanív. Krv disponuje veľkým množstvom zložitých mechanizmov, ktoré kontrolujú, kedy sa má spustiť celá kaskáda zrážania krvi a ako dlho má trvať. Ak je narušená funkcia jedného alebo viacerých kontrolných mechanizmov, vedie to k vzniku poruchy zrážania krvi.

Priebeh zrážania krvi

Priebeh zrážania krvi spočíva v niekoľkých krokoch, ktoré na seba vzájomne nadväzujú a ovplyvňujú sa. K zrážaniu krvi dochádza pri porušení kontinuity niektorej z ciev a vedie k zabráneniu vykrvácania. Na začiatku procesu zrážania krvi stojí sťah drobných ciev, ktoré tým znížia prietok krvi postihnutou časťou tela. Do miesta poranenia cestujú krvné doštičky, odborne trombocyty, ktoré vytvoria provizórnu zátku. Zároveň sa ale aktivujú faktory krvného zrážania, čo sú hlavne enzýmy prítomné v krvi. Pri zranení sa aktivované faktory navzájom kontrolovane štiepia, pričom produkty štiepenia získavajú nové vlastnosti umožňujúce aktivovať ďalšie faktory. Výsledkom tohto pomerne zložitého procesu je vznik bielkoviny fibrínu, ktorá zlepí krvné doštičky, čo je vlastný proces zrážania krvi. Aby celý proces správne fungoval, je dôležitý dostatok vápnika. Celý tento proces trvá niekoľko málo minút a prejaví sa zástavou krvácania. V krvi koluje niekoľko druhov látok, ktoré majú za úlohu udržiavať rovnováhu v celom systéme, funkcia niektorých je závislá na vitamíne K. K tomuto systému patria aj látky, ktoré prípadné zrazeniny, ktoré systému kontroly unikli, odstránia.

Poruchy zrážania krvi

Ak niektorá súčasť prísne organizovaného systému krvného zrážania zlyhá, vzniká porucha zrážania krvi. Medzi najznámejšie poruchy zrážania krvi patrí hemofília, Von Willebrandovho choroba, porucha zrážania krvi v dôsledku nedostatku vitamínu K, závažná diseminovaná intravaskulárna koagulácia, ale aj tvorba trombov.

  • Hemofília je zrejme najznámejšou poruchou zrážania krvi, ktorá je podmienená geneticky. Hemofília vzniká nedostatkom jedného z menovaných faktorov zrážania a prejavuje sa nadmerným kravácením. Vznikajú tak často krvné výrony do kĺbov a svalov s obmedzenou možnosťou toto krvácanie zastaviť. Liečba hemofílie spočíva v injekčnej aplikácii chýbajúceho faktora zrážania, ktorú je možné vykonávať aj v domácom prostredí.
  • Von Willebrandova choroba je najčastejšou vrodenou poruchou zrážania krvi. Jej podstata tkvie v geneticky podmienenom nedostatku tzv. Von Willebrandovho faktora, čo je zlúčenina, ktorá je nevyhnutná pre navodenie procesu zrážania krvi. To sa u pacientov prejaví najrôznejšími krvácavými prejavmi, tvorbou modrín, prítomnosťou krvi v moči alebo stolici a častejším krvácaním z nosa. Liečba nie je väčšinou nutná. Je však vhodné počítať s väčším krvácaním u operačných zákrokov a preto je možné predoperačne podať tento faktor injekčne.
  • Ochorenie podobné hemofílii môže vzniknúť pri nedostatku vitamínu K, k čomu môže dôjsť napríklad následkom porušeného trávenia tukov pri ochorení pankreasu. V neakútnych prípadoch postačí vitamín K dodať.
  • Jedným z najobávanejších stavov v medicíne býva tzv. diseminovaná intravaskulárna koagulácia, kedy sa krv zráža vo vnútri ciev. K tomu dochádza napr. pri rozsiahlych infekciách, otravách, rozsiahlych poraneniach, alebo pri pôrode. Liečba je často náročná a pacient býva ohrozený na živote.
  • Tvorba trombov je porucha zrážania krvi, ktorá je spôsobená poruchou regulačných systémov zrážania krvi. Trombus je krvná zrazenina, ktorá môže spôsobiť upchatie cievy a dochádza tak k odumretiu príslušného tkaniva, ktoré cieva zásobuje. Podľa lokalizácie vzniká infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, či infarkt obličiek.

Zrážanie krvi a návšteva lekára

Tak zásadnú funkciu, akou je zrážanie krvi, môžeme udržiavať v dobrej kondícii už aj svojím životným štýlom, kedy je vhodné dbať na vyváženú stravu a dostatočný prísun vápnika, či vitamínu K. Ak však na svojom tele objavíme známky zvýšenej náchylnosti k vzniku modrín, masívne krvácanie po vytrhnutí zuba, časté krvácanie z nosa, prítomnosť červených bodiek na koži či prípadne väčšie plochy podliate krvou, je najvyšší čas na konzultáciu s lekárom. Do úvahy sa musí vziať aj prítomnosť podobných príznakov v rodine, keďže mnoho chorôb je dedičných. V neposlednom rade je potrebné myslieť na to, že aj niektoré lieky ovplyvňujú proces zrážania krvi, napríklad voľne dostupná kyselina acetylsalicylová, známa ako acylpyrín.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email