Zlyhanie pečene

10.7.2012 , Zuzana Boučková

selhani-jater.jpg - kopie
selhani-jater.jpg - kopie
Zlyhanie pečene je život ohrozujúci stav, ktorý vzniká z rôznych príčin. Najčastejšie dochádza k zlyhaniu pečene po infekčnom vírusovom ochorení alebo po dlhodobom požívaní alkoholu. Aj malá časť pečene dokáže obstarať všetku prácu, takže prejavy zlyhania pečene sa môžu objaviť až po dlhšej dobe. Najúčinnejšou liečbou zlyhania pečene je jej transplantácia.

Zlyhanie pečene

Správne fungovanie pečene je úplne nevyhnutné pre bezproblémový chod nášho organizmu. Je najväčšou žľazou tela a odohrávajú sa v nej kľúčové metabolické procesy. Patrí k nim spracovávanie cukrov, tukov i bielkovín, ďalej ukladanie zásobných látok, napríklad glykogénu, odstraňovanie zlúčenín telu nebezpečných a tvorba dôležitých hormónov a zložiek krvi. Pečeň je uložená v brušnej dutine, vpravo pod bránicou, a preto je u väčšiny zdravých jedincov krytá rebrami. Má červenohnedú farbu, čo je zapríčinené veľkým množstvom krvi, ktorá pečeňou preteká. Jej povrch je hladký a lesklý.

Vznik zlyhania pečene

Pečeňovým zlyhaním nazývame stav, v ktorom už tento orgán nie je schopný plniť svoje funkcie. K tomu dochádza zvyčajne v dôsledku poškodzovania pečeňového tkaniva škodlivými látkami, najčastejšie alkoholom, či pri ochorení infekčnom. Aj pomerne malá časť pečene je schopná sama zvládať všetku potrebnú prácu, a preto sa jej nedostatočnosť prejaví až pri väčšom rozsahu poškodenia. K vzniku zlyhania pečene môže dôjsť náhle, teda akútne alebo môže vznikať dlhšiu dobu, a potom ho nazývame zlyhaním chronickým. Nástup prejavov u chronického zlyhávania trvá dlhšie ako 6 mesiacov. Príčinou zlyhania akútneho je obvykle zápal vírusového pôvodu, tzv. hepatitída alebo poškodenie pečene jedovatou látkou, ako sú otravy liekmi. Chronické zlyhanie pečene vzniká predovšetkým na podklade cirhózy pečene.

Prejavy zlyhania pečene

Zlyhanie pečene vedie k narušeniu vnútornej rovnováhy organizmu, rozvratu metabolizmu, poruchám zrážanlivosti krvi a ďalším chorobným stavom. Pre stanovenie diagnózy akútneho zlyhania je rozhodujúca práve prítomnosť poruchy zrážanlivosti a poškodenie funkcie mozgu, tzv. encefalopatia, vznikajúca u chorých bez cirhózy. Výskyt encefalopatie je zároveň ukazovateľom poklesu pečeňových funkcií pod kritickú hranicu. Rozhodujúcim ukazovateľom prítomnosti akútneho zlyhania pečene je predovšetkým porucha vedomia. Prejavy poškodenia pečene pred samotným vznikom zlyhania pritom nepoukazujú jednoznačne na možnosť vzniku tohto stavu. Postihnutý jedinec sa cíti slabý, objavujú sa bolesti brucha, nevoľnosť či žltačka. Ako už bolo spomenuté vyššie, nástup chronického zlyhania je pomalší, má však nakoniec rovnaké dôsledky. Medzi najzávažnejšie komplikácie zlyhania pečene patrí opuch mozgu, výrazne zvýšená náchylnosť k infekciám, krvácavé stavy, zlyhávanie obličiek, pľúc i srdca a ďalšie.

Dôsledky zlyhania pečene

Dôsledky zlyhania pečene vyplývajú z funkcií tohto orgánu. Pečeň je miestom, kde sa odohráva metabolizmus cukrov, tukov i bielkovín. Preto pri zlyhaní pečene môže dôjsť k hypoglykémii, teda zníženej hladine cukru v krvi pod určitú hranicu. To sa prejavuje slabosťou predovšetkým v dopoludňajších hodinách. Ďalším dôsledkom zlyhania pečene je obmedzená tvorba žlče a tým sa zvyšuje hladina cholesterolu v krvi. V prípade narušenia detoxikačných funkcií pečene sa hromadí toxický amoniak v krvi, ktorý má vážne následky predovšetkým na mozog. Pri zlyhaní pečene je tiež nedostatočná tvorba zrážacích faktorov, čo môže viesť ku krvácaniu. Pečeň tiež stráca schopnosť vychytávať niektoré látky z krvi, napríklad bilirubín, čo sa prejaví žltačkou. Alebo sa môže jednať o nedostatočné vychytávanie hormónov androgénov. Tie sa potom menia na estrogény, teda ženské pohlavné hormóny, ktoré u žien spôsobujú poruchy menštruačného cyklu a u mužov môžu viesť k zväčšovaniu prsných žliaz, či poruchám potencie. U zlyhania pečene často vzniká tzv. portálna hypertenzia, teda zvýšenie krvného tlaku vo vrátnicovej žile. Vďaka tomu sa v tejto žile hromadí krv a začínajú sa tvoriť skraty, kadiaľ by krv obchádzala pečeň. To sa prejaví zhoršeným trávením a vstrebávaním, častejšou tvorbou vredov v sliznici tráviacich orgánov a hromadením krvi v slezine s následnou anémiou (chudokrvnosťou).

Diagnóza a liečba zlyhania pečene

Z diagnostických metód je najvýznamnejšie vyšetrenie laboratórne. V krvi sledujeme hladiny bilirubínu, žlčového farbiva a albumínu, teda hlavné bielkoviny krvi, ktoré majú zásadný význam pre zhodnotenie stavu chorého. Zo zobrazovacích metód sa využíva najčastejšie ultrazvuk, CT a magnetická rezonancia. Pre zhodnotenie činnosti mozgu je vhodné tzv. EEG, ktoré sníma z povrchu hlavy mozgom vytvárané elektrické signály. Liečba sa zameriava na zmiernenie príznakov postihnutých životne dôležitých orgánov. Najvýznamnejší prínos má však transplantácia pečene, ktorá zásadne zvyšuje šancu jedinca na prežitie. O šanci na úspešné vyliečenie najlepšie vypovedá dosiahnutý stupeň encefalopatie. Ak je stupeň vysoký, šanca na dlhodobé prežitie je aj v dnešnej dobe veľmi nízka. Zlyhanie pečene je bezpochyby veľmi závažný stav, a preto je dôležité sa snažiť jeho vzniku čo najskôr zabrániť.

Diskuze:

Štefan : Keď odchádzajú obličky a pečeň a dializuju dá sa to obnoviť regeneráciou

30. augusta 2020 22:48

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email