Život ohrozujúce hodnoty draslíka

26.4.2012 , Michaela Knollová

zivot-ohrozujici-hodnoty-drasliku.jpg - kopie
zivot-ohrozujici-hodnoty-drasliku.jpg - kopie
Život ohrozujúce hodnoty draslíka sa delia na abnormálne vysoké nad 5,5 mmol / l - tzv.hyperkalémie a na abnormálne nízke pod 3,8 mmol / l - tzv. hypokalémia. Život ohrozujúce hodnoty draslíka spôsobujú napríklad poruchy srdcového rytmu, ktorý môže byť práve onou príčinou smrti. Život ohrozujúce hodnoty draslíka treba včas liečiť, pre dobrú prognózu.

Život ohrozujúce hodnoty draslíka

Draslík je jedným z najdôležitejších iónov nášho tela. Vyskytuje sa v iónovej podobe K+ hlavne vo vnútri buniek. Najviac ho obsahujú svalové bunky. Mimo bunky sa vyskytuje len v malom množstve a jeho koncentrácia (kalémia) je niekoľkými regulačnými mechanizmami udržiavaná v úzkom rozpätí od 3,8 mmol / l do 5,5 mmol / l. Sérová hladina draslíka je riadená hormónmi - aldosterónom, adrenalínom (oba vznikajú v nadobličkách) a inzulínom (produkovaný pankreasom). Ďalším dôležitým regulačným mechanizmom koncentrácie draslíka je jeho pohyb medzi vnútrom bunky a jej okolímTen je ovplyvňovaný hlavne kyslosťou vnútorného prostredia - tj. koncentráciou H + iónov. Vodíky a draslíky sa na bunkovej membráne vzájomne vymieňajú. Ak je vodíkov zbytočne veľa (tj. zvyšuje sa kyslosť vnútorného prostredia = acidóza), schovávajú sa do buniek výmenou za draslík, ktorý sa tak dostáva do tkanivového moku a do krvi. Napriek tomu najväčšia časť regulácie draselnej rovnováhy spočíva na obličkách. Hormón aldosterón pôsobí na obličkové kanáliky. Tu sa zahusťuje moč, a spätne sa vstrebávajú minerálne látky. Aldosterón zvyšuje vstrebávanie sodíka a vody a zvyšuje vylučovanie draslíka. Preto ak dôjde k závažnejšiemu porušeniu vylučovania, alebo spätného vstrebávania draslíka, hrozí deregulácia draselného metabolizmu, ktorá má závažné následky.

Život ohrozujúce hodnoty draslíka - hyperkalémia

Hyperkalémia je stav, ktorým označujeme príliš vysokú hladinu draslíka v krvnej plazme. Všeobecne to sú hodnoty nad 5,5 mmol / l. Pri hodnotách nad 6,5 mmol / l sa jedná  o veľmi závažný stav a pri hodnotách vyšších ako 7 mmol / l o život ohrozujúci stav. Draslík sa zúčastňuje hlavne nervosvalového prenosu nervového vzruchu. Ak je ho v krvi veľa, tlmí nervosvalový prenos. To je nebezpečné najmä u srdcového svalu. Dochádza k poruchám srdcového rytmu, k zníženiu tepovej frekvencie a následne poklesu krvného tlaku. Objavujú sa tiež svalové zášklby a kŕče, svalová slabosť a tzv. parestézia (pocit mravčenia). Pri extrémnom zvýšení kalémie nad 9mmol / l dochádza ku kóme a zástave srdca. K hyperkalémii vedie masívne odumieranie svalových buniek a červených krviniek pri rozsiahlych poraneniach. Ďalšou príčinou je obličkové zlyhávanie, najmä ak je súčasne zvýšený prívod draslíka napr. infúziou, alebo podávaním niektorých liekov spironolakton, niektoré diuretiká. Hyperkalémie nás neprekvapí ani u acidózy. Liečba by mala znížiť hladiny draslíka - môžeme podávať látky, ktoré pôsobia proti draslíku (sodík, vápnik), alebo ho rovno vyväzujú. Pri zdravých obličkách podporujeme vylučovanie draslíka do moču. Ak sú hyperkalémie závažné, alebo nereagujúce na liečbu, je nutná dialýza.

Život ohrozujúce hodnoty draslíka - hypokalémia

Hypokalémia je stav s koncentráciou draslíka pod 3,5 mmol / l. Dochádza k nemu hlavne pri zvýšených stratách draslíka - silné hnačky, zlyhanie obličiek, vysoké dávky tzv. kortikosteroidov, liečba diabetickej ketoacidózy s nedostatočným doplňovaním draslíka a všetky stavy spojené s poklesom kyslosti vnútorného prostredia (alkalózou). Stav sa prejavuje svalovou slabosťou, vznikom porúch srdcového rytmu, alkalózou a je častý aj vznik paralytického ilea. Ileus je závažná komplikácia, ktorá sa prejavuje ako náhla príhoda brušná a vyžaduje urgentné chirurgické ošetrenie. Liečba spočíva v dopĺňaní draslíka a odstránení / zmiernení vyvolávajúcej príčiny.

Život ohrozujúce hodnoty draslíka - nutnosť lekárskeho vyšetrenia

Hyperkalémia ohrozuje všetkých pacientov s rozsiahlym poškodením svalového tkaniva (napr. po polytraume, crush-syndróme), ale aj diabetikov nedodržujúcich diétu a liečbu. Laik nemôže poruchu kalémie ako takú akokoľvek poznať. Vždy sa ale vyskytuje u stavov, ktoré aj inak výrazne ohrozujú zdravie a život, a preto okamžite vyžadujú lekárske ošetrenie.

 
Diskuze:

AasyncnuriCilla: <a href="https://cialisle.com/">buy cialis</a>

22. júna 2020 12:15

AasyncnuriCilla: <a href="https://cialisle.com/">buy cialis</a>

22. júna 2020 12:15

AasyncnuriCilla: <a href="https://cialisle.com/">buy cialis</a>

22. júna 2020 12:15

AasyncnuriCilla: <a href="https://cialisle.com/">buy cialis 20mg</a>

17. júna 2020 7:49

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email