Žilová trombóza

7.4.2012 , MUDr. Ján Podhorec

zilni-tromboza.jpg - kopie
zilni-tromboza.jpg - kopie
Žilová trombóza je ochorenie, pri ktorom vznikajú krvné zrazeniny najčastejšie v hlbokých žilách dolných končatín. Žilová trombóza sa prejavuje opuchom dolnej končatiny a výraznou bolestivosťou. Toto ochorenie je nebezpečné najmä tým, že sa krvná zrazenina môže z dolnej končatiny odtrhnúť a dostať sa až do pľúc za vzniku závažnej a život ohrozujúcej pľúcnej embólie.

Žilová trombóza

Žilová trombóza je stav, kedy dochádza k upchatiu žily krvnou zrazeninou. V Slovenskej republike ročne ochorie žilovou trombózou až 10 000 ľudí. Žilová trombóza býva problémom, ktorý napriek rozsiahlym a moderným spôsobom liečby stále môže spôsobiť smrť pacienta. Žilová trombóza najčastejšie postihuje tzv. hlboké žily dolných končatín. To však neznamená, že žilová trombóza nemôže vzniknúť aj v iných žilách, napríklad v žilách krku alebo dokonca mozgu.

Príčiny vzniku žilovej trombózy

Existuje rad príčin vedúcich k tvorbe krvných zrazenín a teda aj k vzniku žilovej trombózy. Jedná sa predovšetkým o zvýšenie krvnej zrážanlivosti, spomalenie toku krvi a poškodenie žilovej steny.

  • Zvýšená zrážanlivosť krvi môže byť dedičná, kedy pacient trpí nedostatkom rôznych enzýmov a faktorov zrážania. Tento stav je však možné aj získať v priebehu života. Niektoré nádory sú schopné uvoľňovať látky zvyšujúce krvnú zrážanlivosť. Rovnaký efekt má aj hormonálna antikoncepcia.
  • K spomaleniu krvného toku dochádza napríklad pri dlhodobej imobilizácii pacienta či už v zmysle státia, sedenia, či ležania na lôžku. Spomaliť krvný prietok môže aj nádor, ktorý príslušnú cievu utláča.
  • Poškodenie žilovej steny môže vzniknúť po úrazoch, injekčnom vpichu, vplyvom fajčenia, či po zavádzaní katétrov.

 

Príznaky žilovej trombózy

Žilová trombóza postihuje predovšetkým hlboký systém žíl dolných končatín, ale môže sa objaviť aj v žilách paží, panvy či v hrudnej oblasti. Najčastejšie však býva trombóza dolných končatín. Takýto pacient pozoruje predovšetkým náhly opuch nohy, ktorá bolí v pokoji a najmä pri pohybe. Je to spôsobené hromadením krvi, ktorá má sťažený odtok. Koža v mieste trombózy býva teplá a začervenaná. Navyše je prítomná výrazná bolestivosť.

Komplikácie žilovej trombózy

Žilová trombóza je závažný stav, ktorý má rad komplikácií. Tou najzávažnejšou z nich je odtrhnutie trombu a vznik pľúcnej embólie. Masívna pľúcna embólia, ktorá upchá hlavné vetvy pľúcnice je smrteľné ochorenie, ktoré sa môže objaviť aj bez predošlých príznakov. Ak dochádza k opakovanej embolizácii menších trombov, môže to viesť k rozvoju pľúcnej hypertenzie. Ďalšou komplikáciou je poškodenie žily v oblasti, kde je prichytený trombus a to môže viesť k vzniku vredu predkolenia. Niekedy sa krvná zrazenina sama od seba stratí bez toho, aby sa akokoľvek prejavila.

Diagnostika žilovej trombózy

Diagnostika žilovej trombózy spočíva v podrobnej anamnéze a fyzikálnom vyšetrení lekárom. Ten vychádza z vyššie uvedených príznakov. Je možné tiež vykonať špecifické testy, ktoré poukazujú na prítomnosť žilovej trombózy. Nevyhnutnou súčasťou v stanovovaní diagnózy žilovej trombózy je krvný rozbor so zameraním na prítomnosť tzv. D-dimérov. Zo zobrazovacích metód sa používa ultrazvuk žíl, ktorý preukáže či vylúči prítomnosť krvnej zrazeniny. V nejasných prípadoch je možné využiť aj tzv. CT flebografiu. Jedná sa o zobrazenie ciev pomocou počítačovej tomografie, ktoré sú vopred nastreknuté kontrastnou látkou.

Liečba žilovej trombózy

V prípade potvrdenia prítomnosti žilovej trombózy je nevyhnutne nutné začať čo najskôr protizrážanlivú liečbu. K tomu sa využíva injekčne podávaný heparín. Ak sa krvná zrazenina nachádza v oblasti brucha, panvy či hrudníka, lieči sa katetrizačnou liečbou. Tá spočíva v zavedení katétra, teda tenkej dlhej hadičky až ku krvnej zrazenine a tá sa mechanicky aj chemicky rozruší. Tento typ liečby však nie je vhodný pre pacientov vo vyššom veku alebo s pridruženými chorobami, pretože sa zvyšuje riziko krvácania. Aj po tejto liečbe sa nasadzuje injekčne podávaný heparín. Po stabilizácii stavu sa pacienti prevádzajú na warfarín, teda liek vo forme tablety, ktorý má protizrážanlivý účinok. Títo pacienti by mali dochádzať každých 4-6 týždňov na krvné odbery na kontrolu zrážanlivosti krvi.

  Prognóza žilovej trombózy

Hoci sa v posledných rokoch výrazne zlepšili ako možnosti správnej a včasnej diagnostiky, tak i liečby hlbokej žilovej trombózy, zostáva počet postihnutých ľudí takmer nezmenený. Dlhodobá prognóza pacientov po prekonanej hlbokej žilovej trombóze závisí na mnohých okolnostiach. Závažné prípady, ktoré sa komplikujú, nezriedka môžu končiť smrťou. Preto je nevyhnutné pri vyššie uvedených príznakoch navštíviť ihneď lekára.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email