Žalúdočný vred

18.3.2012 , Danica Deretić

zaludecni-vred.jpg - kopie
zaludecni-vred.jpg - kopie
Žalúdočný vred je zápalové ochorenie žalúdka, pri ktorom vzniká hlboký defekt v sliznici. Môže sa vyskytovať v akútnej alebo chronickej forme. Žalúdočný vred postihuje častejšie mužov a vyskytuje sa skôr v západných vyspelých krajinách, čo možno pripočítať spôsobu stravovania a životnému štýlu.

Žalúdočný vred

Žalúdočný vred, čiže vred peptický, je zápalové ochorenie, pri ktorom vzniká hlboké narušenie sliznice žalúdka. O žalúdočnom vrede hovoríme vtedy, keď defekt narušuje sliznicu, podslizničné väzivo a svalovú vrstvu žalúdka. Peptický vred je nutné odlíšiť od obyčajného povrchového defektu sliznice, tzv. erózie.

Príčina vzniku žalúdočného vredu

Žalúdočný vred vzniká v dôsledku pôsobenia kyseliny chlorovodíkovej na sliznicu žalúdka. Tá je za normálnych okolností chránená hlienom, tzv. mucínom. Táto ochranná funkcia hlienu môže však byť narušená, či už zvýšeným odstraňovaním hlienu alebo jeho zníženou tvorbou. V takom prípade prichádza kyselina chlorovodíková do priameho styku so žalúdočnou sliznicou a poškodzuje ju. Vytvorí sa okrúhle hlboké ložisko rôznych rozmerov. Ochranná bariéra žalúdka môže byť narušená rôznymi činiteľmi. Tými sú:

  • Prítomnosť Helicobacter pylori, baktérie, ktorá sa bežne v žalúdku nachádza, ale je schopná prežívať aj v nepriaznivých podmienkach žalúdka. Táto baktéria disponuje enzýmom, tzv. ureázou, pomocou ktorej rozrušuje hlien a môže sa ním tak ľahšie pohybovať. Patrí medzi hlavné faktory vzniku vredovej choroby žalúdka.
  • Lieky, ktoré narúšajú ochrannú bariéru žalúdka tiež prispievajú k tvorbe vredov žalúdka. Jedná sa o tzv. nesteroidné analgetiká, vrátane kyseliny acetylsalicylovej. Tá sa nachádza v Aspirine, Acylpyrine, Anopyrine, Ibalgine a ďalších. Ďalšia skupina liekov vyvolávajúca vznik vredov sú glukokortikoidy.
  • Stres je ďalšou možnou príčinou vzniku vredov, pretože sa vyplavujú už spomínané glukokortikoidy, ktoré sú pre zvládanie stresových situácií nevyhnutné.
  • Zollinger-Ellisonov syndróm je relatívne zriedkavé ochorenie, pri ktorom dochádza k zvýšenej tvorbe hormónu gastrínu, ktorý tiež rozrušuje ochranný hlien na sliznici žalúdka.


Príznaky žalúdočného vredu

Príznaky u žalúdočného vredu nie sú príliš charakteristické, a preto je jeho diagnóza pomerne náročná. Žalúdočný vred býva najčastejšie lokalizovaný v malom ohybe žalúdku. Všeobecne možno povedať, že čím vyššie je vred lokalizovaný, tým skôr po jedle sa dostaví bolesť v oblasti žalúdka. Bolesť sa však môže objaviť aj nalačno. Ďalšími príznakmi je nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie a hnačka. Až u 10% pacientov so žalúdočnými vredmi sa dostavuje krvácanie. V takom prípade sa môže objaviť aj tzv. hemateméza, teda zvracanie krvi, či jej prítomnosť v stolici. Stolica býva veľmi tmavá v dôsledku natrávenia krvi a hovoríme potom o meléne. Ak je krvácanie dlhodobé, môže pacient trpieť aj chudokrvnosťou, odborne anémiou.

Diagnostika žalúdočného vredu

Ako už bolo uvedené, príznaky žalúdočného vredu sú pomerne necharakteristické a preto sa nedá určiť diagnóza iba s prihliadnutím na klinické prejavy. Je však nevyhnutné sa v rámci anamnézy na tieto príznaky opýtať a zistiť tiež, aké lieky pacient užíva. Pre správnu diagnózu žalúdočného vredu je rozhodujúci tzv. gastroskopia. Jedná sa o endoskopické vyšetrenie žalúdka, pri ktorom je ústami, pri miestnom znecitlivení, zavedený hadicovitý prístroj do žalúdka. Prístroj je na svojom konci opatrený svetlom, kamerou a časťou, kadiaľ sa dajú zavádzať ďalšie potrebné nástroje. Kamera prenáša obraz na obrazovku, pomocou ktorej má lekár vizuálny náhľad na štruktúru žalúdka a prípadné zmeny. Počas tohto vyšetrenia sa odoberú aj vzorky z postihnutej oblasti a zasielajú sa na histologické vyšetrenie na preukaz baktérie Helicobacter pylori. Tento výkon sa vykonáva aj urgentne u krvácania z vredov, kedy je možné endoskopicky krvácanie zastaviť.

Komplikácie žalúdočného vredu

V prípade neskorej diagnózy alebo neúčinnej liečby žalúdočného vredu môže dôjsť k množstvu komplikácií. Najčastejšou komplikáciou býva krvácanie z vredu. To môže byť drobné a dlhodobé a potom si ho pacient nemusí ani všimnúť. Môže sa to prejaviť čierno sfarbenou stolicou, tzv. melénou, či chudokrvnosťou. Môže sa však jednať aj o masívne krvácanie, kedy pacient zvracia krv a má silné bolesti brucha. Ďalšou možnou komplikáciou je tzv. perforácia, teda prederavenie orgánu. V takom prípade dochádza k vyliatiu obsahu žalúdka do brušnej dutiny, ktorá spôsobí zápal pobrušnice, tzv. peritonitídu a vzniká obraz náhlej príhody brušnej. Prenikanie, odborne penetrácia, je ďalšou komplikáciou, ktorá spočíva v preniknutí vredu celou stenou žalúdka až na susedné orgány. Najčastejšie býva postihnutý pankreas. Pacient má potom bolesti brucha vyžarujúce do chrbta. V prípade zahojenia vredu alebo opuchu v jeho okolí môže vzniknúť stenóza pyloru, teda zúženie v oblasti zvierača, ktoré oddeľuje žalúdok od dvanástnika. Trávenina tak nemôže postupovať ďalej do čreva a hromadí sa v žalúdku. U pacienta sa to prejaví vracaním a grganím. Všetky komplikácie žalúdočného vredu je nutné riešiť chirurgicky.

Rizikové faktory žalúdočného vredu

Existuje rad faktorov, ktoré predstavujú významné riziko pre vznik žalúdočných vredov. Sú to predovšetkým fajčenie, časté pitie kávy a alkoholu, príliš korenené jedlá, časté užívanie niektorých liekov, predovšetkým potom tých obsahujúcich kyselinu acetylsalicylovú. Významným rizikovým faktorom je aj stres.

Liečba žalúdočného vredu

Liečba žalúdočného vredu sa odvíja od zistenia akýchkoľvek ťažkostí pacienta, jeho zvykov, životného štýlu, stravovacích návykov, ale aj zistenie prípadných zlozvykov. V rámci liečby žalúdočného vredu môžeme voliť režimové opatrenia, farmakologickú liečbu a liečbu chirurgickú. Často sa však tieto metódy musia kombinovať.

Režimové opatrenia u žalúdočného vredu

V rámci liečby žalúdočného vredu sú dôležitou metódou režimové opatrenia. Je vhodné vyhnúť sa všetkým rizikovým faktorom. Odporúča sa zdravý životný štýl s pravidelnou vyváženou stravou a psychický pokoj. V prípade fajčenia sa odporúča aspoň znížiť dávku nikotínu za deň a nefajčiť nalačno. Rovnako tak by sme sa mali vyhýbať aj pitiu kávy nalačno. Z alkoholických nápojov sa odporúča najviac vyhýbať destilátom a bielemu vínu. V prípade užívania liekov, ktoré vznik žalúdočných vredov podporujú, je potrebné sa poradiť so svojím lekárom o ich vysadení či prípadnej náhrade.

Farmakologická liečba žalúdočného vredu

Liečba žalúdočného vredu lieky je dnes hlavnou metódou v boji proti tejto chorobe. Užívajú sa rôzne lieky. Jedná sa predovšetkým o tzv. Inhibítory protónovej pumpy, ktoré blokujú enzým potrebný pre tvorbu žalúdočnej šťavy. Ďalej sú to antacidá, teda lieky ktoré na seba viažu už vzniknutú kyselinu chlorovodíkovú a znižujú tak dobu jej styku s žalúdočnou sliznicou. V prípade, že za vznikom choroby stojí baktéria Helicobacter pylori, je nutné jej odstránenie. To sa dosahuje nasadením kombinovanej liečby dvoch antibiotík a jedného inhibítora protónovej pumpy. Odstránenie mikróba je vhodné kontrolovať opätovnou gastroskopiou s odberom vzoriek.

Chirurgická liečba žalúdočného vredu

Chirurgický zákrok pri žalúdočnom vrede je volený výnimočne. V dnešnej dobe je operačný zákrok obmedzený prevažne na komplikácie vredovej choroby. Jedná sa predovšetkým o krvácanie, ktoré nemožno zastaviť endoskopicky alebo stenózu žalúdka v oblasti vredu. V takom prípade je nutné postihnutú časť žalúdka vybrať a prípadne nahradiť tenkým črevom.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email