Vývojové chyby mozgu

23.4.2012 , Martina Ševčíková

vyvojove-vady-mozku.jpg - kopie
vyvojove-vady-mozku.jpg - kopie
Vývojové chyby mozgu sú skupina ochorení vznikajúcich v prenatálnom vývoji jedinca. Pre vznik vývojových chýb mozgu je dôležitý vek a zdravie matky, ale aj jej zdravotný štýl zahŕňajúci napríklad fajčenie alebo extrémnu konzumáciu alkoholu. K vzniku vývojových chýb mozgu dochádza v prvom trimestri tehotenstva, kedy sa zakladá nervová sústava. V prevencii vývojových vád mozgu je potrebné dbať na svoj ​​životný štýl a zdravie už v prvých mesiacoch tehotenstva, kedy je zárodok ku všetkým škodlivým vplyvom najcitlivejší.

Vývojové chyby mozgu

Ak hovoríme o vývojových chybách mozgu, máme na mysli chyby, ktoré vznikajú v prenatálnom vývoji, tzn., že vznikajú, ešte než sa príslušné dieťa narodí. Dôvody vzniku sú prevažne genetické alebo ak sa matka rôzne previní, ako je napríklad nadmerné požívanie alkoholu či drogová závislosť. Ďalšiu úlohu hrá tiež vek matky, a to príliš nízky alebo naopak príliš vysoký. Dôvodom môže byť aj horečnaté ochorenie matky počas tehotenstva alebo cukrovka. Či je vada prítomná sa môže odhaliť pomocou ultrazvukového vyšetrenia alebo odberom plodovej vody. Ak sa vady zistia, lekár často odporučí potrat.

Vývojové chyby mozgu - anencephalus a encefalokéla

Najčastejšie sa stretávame so skupinou vád, ktoré majú príčinu v neuzatvorení nervovej trubice, z ktorej neskôr vzniká mozog a miecha. Do tejto skupiny sa radí tzv. anencefalus, čo doslova znamená takmer úplné chýbanie alebo nevyvinutie mozgu a lebečných kostí. Takto postihnuté dieťa sa často rodí mŕtve alebo umiera krátko po pôrode. Postihnutiu sa tiež hovorí žabia hlava pre typicky vystúpené, veľké oči. Liečba anencefalu neexistuje. Ďalším ochorením v tejto skupine je tzv. encefalokéla. Časť mozgu so svojimi obalmi sa nezaniknutou štrbinou dostávajú cez lebku von a na hlave dieťaťa, najčastejšie v zátylkovej oblasti, sa objaví mäkký útvar veľkosti päste či tenisovej loptičky. Útvar je krytý kožou. Jednou z príčin vzniku tohto útvaru môže byť nedostatočné vyvinutie lebky, kedy je lebka príliš malá a nedokáže pokryť celý mozog.

Vývojové chyby mozgu - holoprosencefalia

Častým pridruženým ochorením býva tzv. hydrocefalus, čo doslova znamená mozog na vode. Jedná sa o poruchu spojenú s nedostatočným odtokom mozgovomiechového moku, kedy je mozog týmto nadbytočným množstvom "vody" utláčaný a často vyhrezne, pretože v lebke je pre neho málo miesta. Hlavička takto postihnutého dieťaťa vyzerá ako futbalová lopta. Ďalšia chyba sa nazýva holoprosencefalia. Dochádza pri nej k nevyvinutiu alebo neúplnému oddeleniu jednej hemisféry mozgu. U viac ako polovice detí spôsobuje epileptické záchvaty a deti sú často oproti ostatným vývojovo oneskorené.

Vývojové chyby mozgu - kraniosynostóza a agenézia corpus callosum

Ďalej sa budeme zaoberať chybami, kedy príčinu treba hľadať inde ako v neuzatvorení nervovej trubice. V prvom rade sa jedná napríklad o vadu, ktorá vzniká kvôli príliš skorému uzavretiu jedného z mozgových švov. Nazýva sa kraniosynostóza a prejavuje sa deformáciou lebky. Mať otvorené švy je veľmi dôležité zvlášť pre deti do 6. roku, pretože prispôsobujú veľkosť lebky rastúcemu mozgu. Riešenie prípadného problému sa deje operatívne, kedy sa zrastu zabráni. Ďalšiou vadou je tzv. agenézia corpus callosum. Spočíva v navzájom obmedzenom spojení medzi mozgovými hemisférami. Corpus callosum je totiž štruktúra, ktorá je práve zodpovedná za spojenie oboch mozgových hemisfér. Nejedná sa však o vadu závažnú a v bežnom živote sa nijako významne neprejaví.

Vývojové chyby mozgu - malformácie

Ďalšou skupinou sú vady vzniknuté z dôvodu rôznych malformácií. To znamená, že sa určitá štruktúra vyvinula inak ako je bežné. Zástupcom je Dandy-Walkerova malformácia, kedy nie je vyvinutá stredná časť mozočku, tzv. vermis. Dôsledkom je nepriechodnosť otvorov dôležitých pre kolovanie mozgovomiechového moku a vzniká hydrocefalus. Obdobná je Arnold-Chiariho malformácia, ale nepriechodnosť nespôsobuje len mozoček, ale aj predĺžená miecha. Inou chybou sú tzv. arachnoidálne cysty, ktoré sa vyvíjajú vo vnútri arachnoidey čiže pavúčnice. Pavúčnica je prostredná z troch membrán, ktoré obaľujú mozog. Pretože sa tieto cysty často časom zväčšujú, sú často objavené v rámci vyšetrenia detí s bolesťami hlavy a kŕčmi. V krajnom prípade môžu cysty tiež spôsobovať hydrocefalus.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email