Vrodené vady obličiek

18.3.2012 , Vladislava Králová

vrozene-vady-ledvin.jpg - kopie
vrozene-vady-ledvin.jpg - kopie
Vrodené vady obličiek zastupujú vrodené vady vylučovacieho systému a činia okolo 7 - 10%. Základné delenie je na zlučiteľné so životom a tie, ktorých poruchu vývoja jedinec neprežije. Aké sú typy vád? Kedy a ako sa robí vyšetrenie na vrodené vady obličiek? Aké sú najčastejšie príznaky?

Vrodené vady obličiek

Obličky sú párový orgán, sú uložené v brušnej dutine pozdĺž chrbtice. Sú veľmi bohato zásobené krvou, čo súvisí s ich hlavnou funkciou. Prebieha v nich filtrácia krvi, pri ktorej sa telo zbavuje odpadových produktov metabolizmu, škodlivín a liekov, ktoré sú vylúčené z organizmu prostredníctvom moču. Obličky sú súčasťou vylučovacej sústavy. Práve vrodené vady vylučovacej sústavy sú vôbec najčastejšie, postihujú 7-10% populácie. Vrodené vady obličiek možno deliť podľa závažnosti na vady nezlučiteľné so životom (napr. nevyvinutie ani jednej obličky), nezávažné vrodené vady obličiek a závažné vrodené vývojové vady (jedná sa predovšetkým o prekážky v odtoku moču, čo spôsobuje jeho hromadenie a s tým hromadenie škodlivín v tele ). Iné delenie zohľadňuje odchýlky v počte obličiek, odlišnú polohu, odlišný tvar, odlišnú štruktúru obličiek a odchýlky v cievnom zásobení.

Aké sú vrodené vady obličiek

Odchýlky v počte obličiek sú častejšie v zmysle nevyvinutia jednej alebo oboch obličiek. Ak sa nevyvinie jedna oblička, druhá prevezme jej funkciu a vada sa spravidla neprejavuje. Obojstranné nevyvinutie obličiek nie je zlučiteľné so životom. Zriedkavo sa stretneme s nadpočetnou obličkou. Odlišná poloha obličiek ak nie je komplikovaná sa spravidla neprejavuje. Môžu byť prítomné necharakteristické bolesti brucha alebo kolika. Oblička môže byť umiestnená dokonca aj v hrudnej dutine, opäť spravidla bez príznakov.

Odlišný tvar obličiek

Odlišný tvar obličky je pomerne častý, spája sa spravidla tiež s odchýlkou v uložení obličky. Obličky sú spolu spojené v oblasti pólu, podľa výsledného tvaru hovoríme o obličke podkovovitej, guľovitej a podobne. Podkovovitá oblička, ktoré môže dosahovať rôzne veľkosti a tvoriť aj polkruh naprieč brušnou dutinou je charakteristická predovšetkým pre dievčatá s Turnerovým syndrómom. Len zriedka tvorí postihnutému problémy.

Cysty obličiek

Polycystická choroba obličiek s autozomálne dominantným typom dedičnosti je odchýlkou štruktúry obličky a jedná sa o najčastejšiu vrodenú vadu obličiek vôbec. Vyskytujú sa pri nej početné cysty v kôre i dreni obličiek, ktoré stále rastú, obličky sú obrovské a ich povrch značne nepravidelný. Cysty svojim rastom utláčajú okolité zdravé tkanivo, ktoré postupne stráca svoju funkciu. Choroba je väčšinou bez príznakov, môžu byť prítomné bolesti brucha, opakované infekcie močových ciest a krv v moči. Ďalšou nie príliš častou odchýlkou je autozomálne recesívna cysta obličiek. Ochorenie sa prejavuje rýchlym rozvojom nedostatočnosti obličiek už v popôrodnom období s početnými prejavmi na ďalších orgánoch, vrátane pečene. Liečba je náročná, opäť je zameraná na spomalenie rozvoja nedostatočnosti a liečbu pečene.

Zlyhanie obličiek

U päťdesiatich percent pacientov s vrodenou vadou obličiek dochádza k zlyhaniu obličiek vďaka postupnej strate funkčného tkaniva. Ďalšiu skupinu predstavujú poruchy obličkových ciev. Asi u 30% ľudí je prítomná prídavná tepna, ktorá smeruje k pólu obličky, môže spôsobiť útlak prechodu panvička-močovod a viesť k hydronefróze. Existujú tiež vrodené vady obličiek, pri ktorých sú zmenené funkcie iónových a vodných kanálov, čo vedie k poruche vodného a iónového metabolizmu. Zástupcom je Bartterov syndróm a úplavica močová (diabetes insipidus).

Ako sa prejaví vrodená vada obličiek

Prejavy vrodených vád obličiek sú značne individuálne, záleží na type vady, pokročilosti ochorenia a veku. U novorodencov môžeme hmatať cez brušnú stenu veľký útvar pri hydronefróze a polycystickej chorobe obličiek. Ďalšími príznakmi vrodených vád obličiek v tomto období sú celkové neprospievanie, opakované teploty s nejasnou príčinou, poruchy močenia. U starších detí a u dospelých sú príznaky podobné, jedná sa o opakované infekcie močových ciest, bolesti brucha rôzneho charakteru, bolesť pri močení, časté močenie, prítomnosť krvi v moči.

Vyšetrenie obličiek ešte pred pôrodom

Vyšetrenie obličiek je kvôli vrodeným vadám obličiek povinnou súčasťou vyšetrenia plodu pred pôrodom, závažné chyby sú väčšinou odhalené. Po pôrode sa opakovane vykonáva vyšetrenie obličiek. Tento postup znižuje pravdepodobnosť, že významná vrodená vada obličiek nebude odhalená. Rovnako ako u iných chorôb platí rovnica, že čím skôr je choroba odhalená, tým lepšie môže byť liečená. Ak teda pozorujete u svojho dieťaťa alebo u seba niektoré vyššie popísané príznaky, venujte im pozornosť a vyhľadajte lekára.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email