Úzkosť

25.4.2012 , Zdeňka Gregorová

uzkost.jpg - kopie
uzkost.jpg - kopie
Úzkosť je psychická porucha. Úzkost je neopodstatnený strach bez hmatateľných podkladov. Jednou z foriem úzkosti je aj fóbia, u tej je však možné presne určiť, čo strach spôsobuje, na rozdiel od úzkosti, kde je príčina nejasná. Úzkosť sa vyskytuje samostatne, alebo ako súčasť komplikovanejších psychických ochorení, akým je napríklad obsedantno-kompulzívna choroba.

Úzkosť

Úzkosť je psychická porucha. Jedná sa o prirodzený obranný mechanizmus nášho tela, ktoré je tak chránené pred nebezpečenstvom a rizikovým situáciám sa vyhne. Úzkosť sa ale môže prejavovať aj v prípadoch, keď nemá hmatateľný podklad. Všeobecne môžeme úzkosť charakterizovať ako strach. Klasický strach má ale vždy nejaký dôvod, napríklad strach zo skúšky, strach zo štekajúceho psa, strach zo šéfa, ... ale pri úzkosti žiadny hmatateľný dôvod nenájdeme. Jednoducho povedané, je úzkosť neodôvodnený strach. Príčiny vzniku úzkosti nie sú úplne vyjasnené. Najskôr sa na jej vzniku podieľajú psychické faktory. Pocit izolácie v detstve a osamotenia môže neskôr vyvolávať rôzne úzkostné stavy. Tiež sa poukazuje na čiastočnú dedičnosť úzkostných porúch. Medzi úzkostné poruchy patria napríklad fóbie. Fóbia je strach z bežných vecí a situácií, ktoré v normálnej osobe taký pocit nevyvolávajú. Chorý veľmi dobre vie, že jeho strach je neopodstatnený, ale nedokáže s tým nič urobiť.

Úzkosť a jej charakteristika

Ako možno charakterizovať úzkosť? Úzkosť má rôzne formy, môže sa vyskytovať ako samostatná jednotka alebo v rámci zložitejších psychických porúch. Úzkosť sa prejavuje na úrovni telesnej a psychickej. Telesné prejavy úzkosti sú zvýšenie srdcovej tepovej frekvencie, krvného tlaku, pocit búšenia srdca a sucha v ústach, telo sa pripravuje na únik z nebezpečnej situácie. Krv sa prednostne dostáva do svalov, prísun do tráviacej sústavy je obmedzený. Na pohľad má úzkostný človek bledú pokožku, často s chladným potom, rozšírené zrenice a napnuté svaly. Ďalším prejavom sú psychické zmeny. Úzkostný človek očakáva nebezpečenstvo, má pocit strachu až paniky. Ďalej má snahu vyhnúť sa nebezpečnej situácii a utiecť od nej. Ako už bolo povedané, úzkosť nemá danú príčinu, chorý nedokáže presne povedať, čoho sa vlastne bojí. Naopak u fóbie do detailu vieme, čoho sa chorý bojí, aj keď jeho strach je z nášho pohľadu nezmyselný. Fóbie dostávajú latinské označenie podľa toho, z čoho má chorý obavy. Fóbie môžeme jednoducho deliť na fóbie zo zvierat, typický je chorobný strach z pavúkov - arachnofóbia. Ďalším typom sú fóbie týkajúce sa okolitého prostredia, napríklad chorobný strach z výšok - akrofóbia, strach z vody - aquafóbia. Ďalej sa jedná o strach z určitej situácie, napríklad strach z uzavretých priestorov - klaustrofóbia, strach zo špiny - mysofóbia. Fóbií existuje neuveriteľné množsto a neustále pribúdajú s meniacim sa životným štýlom človeka. Veľmi kuriózny je napríklad chorobný strach z vlasov - trichofóbia, strach z pápeža - papafóbia či strach z čísla trinásť - triskaidekafóbia.

Úzkosť ako súčasť zložitejších porúch

Úzkosť sa tiež môže vyskytovať ako súčasť rôznych zložitejších psychických porúch. Jedná sa napríklad o stavy úzkosti, obsedantno-kompulzívnej poruchy, generalizovanú úzkostnú poruchu, posttraumatickú stresovú poruchu, sociálne stavy úzkosti a rad ďalších menej častých psychických ochorení. Úzkostná porucha sa objavuje pri bežných denných aktivitách, je charakterizovaná strachom, úzkosťou a fóbiami. Chorý si plne uvedomuje nezmyselnosť svojho konania, ale nie je schopný ho vôľou ovplyvniť. Obsedantno-kompulzívna porucha sa radí medzi úzkostné poruchy. Obsesia znamená nutkavú myšlienku, chorý nemôže myslieť na nič iné. Kompulzia je dej, ktorý chorý vykonáva, aby uspokojil túto nutkavú myšlienku. Pacient je nútený vykonávať často veľmi nezmyselné rituály. Ak by tak neurobil, trpel by neznesiteľnou úzkosťou. Takým rituálom môže byť napríklad neustále umývanie rúk. Známe sú aj prípady, keď si chorý proumýval ruky až na kosti. Obsedantno-kompulzívne jednanie je typické aj pre bežného človeka. Poznáte ten pocit, keď neviete určite, či ste zamkli dom a vraciate sa skontrolovať dvere? Generalizovaná úzkostná porucha je charakteristická nekontrolovateľnou úzkosťou a strachom a veľmi významne narušuje život pacienta. Posttraumatická stresová porucha je popisovaná ako reakcia na závažný stres, ako je úraz, znásilnenie, dopravná nehoda alebo živelná katastrofa. Sociálno úzkostná porucha je označovaná za strach z kontaktu s ostatnými ľuďmi, najčastejšie strach z vlastného zlyhania v komunikácii s druhými ľuďmi a v nadväzovaní sociálnych väzieb.

Úzkosť a jej liečba

Liečba úzkosti a úzkostných porúch má dve základné roviny. Prvá spočíva v užívaní medikamentov, predovšetkým liekov zo skupiny anxiolytík - rozpúšťač úzkosti a antidepresív - liekov zlepšujúcich chorobne zlú náladu. Kým anxiolytiká sú používané krátkodobo, predovšetkým v čase ataky ochorenia, antidepresíva musia byť brané dlhodobo a ich účinok nastupuje až po niekoľkých týždňoch pravidelného užívania. Ďalšou formou liečby je psychoterapia, predovšetkým kognitívno behaviorálna terapia, teda spolupráca s psychiatrom alebo psychológom, ktorý pomáha pacientovi zbaviť sa úzkosti rôznymi formami. Napríklad vystavuje pacienta miestam či predmetom, ktoré v ňom vyvolávajú paniku a pomáhajú mu prekonať ju. Samotný chorý si môže veľmi pomôcť sám tým, keď vyhľadá včas odborného lekára. Aj rodina hrá dôležitú úlohu v liečbe úzkosti. Má byť chorému oporou a pomáhať mu prekonávať úzkostné situácie. Chorý nesmie byť podceňovaný a braný za simulanta. Psychická choroba sa svojou závažnosťou vôbec nelíši od klasických telesných ochorení a zlý prístup rodiny môže zanechať trvalé následky na psychickom stave chorého.

Diskuze:

Lisamig: <a href="http://elimite2.com/">elimite cream</a>

16. decembra 2019 23:56

Marymig: <a href="https://elimite2.com/">generic elimite cream price</a>

15. decembra 2019 4:15

Markmig: <a href="https://elimite2.com/">elimite otc</a>

12. decembra 2019 14:37

Lisamig: <a href="http://elimite2.com/">elimite cream cost</a>

2. decembra 2019 8:46

Marymig: <a href="https://elimite2.com/">where to buy elimite</a>

30. novembra 2019 1:21

Markmig: <a href="https://elimite2.com/">elimite cream price</a>

28. novembra 2019 4:09

kamagra jelly kopen rotterdam: the kamagra store coupon
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra oral jelly for sale in usare</a>
kamagra oral jelly for sale
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra kopen</a>
kamagra 100mg gold review
http://kamagradxt.com/
kamagra oral jelly price in india

29. marca 2018 7:20

ihefuna: http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

6. septembra 2017 14:49

aanosixubd: http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

6. septembra 2017 14:29

umosivin: http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

6. septembra 2017 13:54

avdocuge: http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/

5. septembra 2017 14:37

ysihiboqos: http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/

5. septembra 2017 14:29

ayozebehizej: http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/

5. septembra 2017 14:18

EugeneZed: <a href=http://guod.me/sk/cierny-bracelet-byanshi-nazor-a-osobnu-skusenost-nosenie-tohto-dekoracie.html>http://guod.me/sk/cierny-bracelet-byanshi-nazor-a-osobnu-skusenost-nosenie-tohto-dekoracie.html</a>

25. apríla 2017 8:33

Tannersibre: Acai Berry - How Come Acai Berry Supplement Good For You?
Is effective certified fair trade? There are many copycat companies now that are creating products get been low in quality and won't use essentially the most beneficial associated with extracting the juice via the berries.

Most market . are concerned about their bodies know of the health benefits of acai berry products.
And may used for centuries in South america by ancient medicine men and women.
The people in the Country just started using Acai in will establish couple of years, the actual several endorsements from super stars.

Acai fruit drink is comparable to acai fruit juice except supplier of protein less of this fruit.
In order to generally be a product which includes more filtered water content than juice, and can offer added ingredients like sugar or corn syrup.

Acai Capsules are a greatly concentrated capsule or pill that is generally packed significant vitamins nutrients within the acai itself.
Most of the additional nutrients include Phosphorus, Calcium, Potassium and valuable fat including Omega 6 and Omega within.
Acai capsules are also very easy function with into an established daily daily habit.
For these reasons several different ingredients are a popular way of utilizing Acai from a an acai weight loss program.

The Amazonian fruit is really a strong defense again serious medical conditions that nearly all us struggle with and escalating why its popularity is growing so awesome.
Such issue with inflammation, heart disease and auto immune disorders are helped by your pure juice on an every day basis.
It can be full of vitamin E among other vitamins that aid in the look and feel of your skin.

Having more energy can even make a powerful impact with a way you live your days.
When you feel sluggish and exhausted in the end belonging to the day, will establish thing unwanted weight to do is go to the gym or suffer through a grueling workout activities.
You need energy to shed fat - there is no way around it.
An acai berry supplement is definitely a jolt to your energy level - and a safe and secure one just too.
You won't ought to put together with the jitters that other weight loss supplements cause that mean that you are feel a lot heart is centered on to explode.

ORAC (oxygen Radical Absorbance Capacity) score of acai berry is 167.
It efficacy in relation to anti oxidants can be gauged against the fact that blue berry's ORAC score is 32 and that of Apple is 14.

If it is not necessary the luxury of working out all day, every day, you reason to focus on what's happening inside the actual to help you to get the results you yearn for.
The best place to start is to boost your metabolism as much as possible.
Swimming pool is vital metabolism burns away fat you have in one's body.
When you have time consuming metabolism, excess fat that your system takes in is usually saved and builds up, giving you the kilos that you'll rather canrrrt you create. <a href="http://blognl.top/thermacuts/">http://blognl.top/thermacuts/</a>

14. marca 2017 11:57

Hagedornmi: How Eliminate 10 Pounds With The Acai Berry Diet
Various researches by coveted scientists and medical experts have determined that regular eating of Acai berries can actually protect the body from deadly diseases like Cancer.
It also reduces the chances of a heart attack and cerebral vascular accidents.
It improves the heart beat and controls the hypertension levels.

Leg Lift: Lay down flat on your back and keep feet as a whole.
Slowly raise feet about 20 inches and down.
Repeat 10-30 times or up until you feel a burn.
Install a small pillow for comfort to your lower acai tea previously.
This is great for the lower abdomen!

Four.
Real Acai Burn up will necessitate you to get some capsules day-to-day won't be able to in massive amounts.
Seeing not need any methods, devices and software programs to go with it as very clearly.

Now the negative properties of the acaiberry detox supplements.
Something which found that it really causes appetite loss.
From weight reduction opinion this effective.
But one wants to gain weight then this supplement is not useful.
Lack of effect may be the allergy that's food allergy.
But this can happen with any food.
Consuming the fruit in excess quantity can produce mild diarrhea.

An acai berry detox colon cleanse free trial is something to help you make your current mind about deciding calling buy the product or truly.
Although there are certain guidelines which state that products issuing out free trials are usually scams, should not apply that to every product.
In fact many companies give out free trials simply this is because are so confident of their products which are ready to spend lots of money for sampling materials to take their products out towards public.
For the skeptics, these free trials are a wonderful means find out the reality about merchandise.

Benefits include weight loss, energy boost, an increased lean muscle and strength, removal of poisons from the body, and ability to recuperate quickly from athletic exercise. <a href="http://hatron.com.pl/">zarabiaj na giełdzie</a>

13. marca 2017 15:21

Swillemi: Acai Berry - Why Is Acai Berry Supplement Good For You?
Is effective certified eco-friendly? There are many copycat companies since are creating products get been low in quality , nor use one of the most beneficial process of extracting the juice from berries.

Most market . are concered about their bodies know when thinking about the health benefits of acai berry products.
They've been used for centuries in The philipines by ancient medicine persons.
The people in the Our nation just started using Acai in air filter couple of years, the actual several endorsements from stars.

Acai fruit drink is the similar to acai fruit juice except it contains less within the fruit.
It needs to generally definitely product which includes more filtered water content than juice, and can offer added ingredients like sugar or corn syrup.

Acai Capsules are a rightly concentrated capsule or pill that normally packed with several vitamins nutrients along with the berries itself.
Couple of the additional nutrients include Phosphorus, Calcium, Potassium and valuable body fat including Omega 6 and Omega six.
Acai capsules are very easy to function into a standard daily scheduled.
For these reasons materials are a popular way associated with Acai in a an acai weight loss program.

The Amazonian fruit can be a strong defense again health concerns that it's common knowledge us struggle with and that is why its popularity has grown so very rapidly.
Such issue with inflammation, heart disease and auto immune disorders are helped by making the pure juice on an every day basis.
It one other full of vitamin E among other vitamins that aid in the look and feel of the epidermis.

Having more energy will certainly make a powerful impact to the way you live your their life.
When you feel sluggish and exhausted in the end among the day, will establish thing excess weight and fat to do is hit the gym or suffer through a grueling workout day to day.
You need energy to drop the weight - there is no way around it.
An acai berry supplement is much like a jolt to your energy level - and a safe one a touch too.
You won't in order to put develop the jitters that other weight loss supplements cause that mean that you are feel such as heart is just about to explode.

ORAC (oxygen Radical Absorbance Capacity) score of mangosteen is 167.
It efficacy in relation to its anti oxidants can be gauged off of the fact that blue berry's ORAC score is 32 and that of Apple is 14.

If purchasing the luxury of working out all day, every day, you reason to focus on what's happening inside your system to assist you in getting the results you yearn for.
The best place to start is increase your metabolism as up to possible.
The entire metabolism burns away fat you have in yourself.
When you have painstaking metabolism, excess fat that your system takes in is usually saved and builds up, a person the kilos that you rather not have. <a href="http://debet.net.pl/">jak można zarabiać w domu</a>

13. marca 2017 9:31

Hagedornmi: How Eliminate 10 Pounds With The Acai Berry Berry Diet
Various researches by coveted scientists and medical experts have figured that regular consuming Acai berries can actually protect against deadly diseases like Cancer.
It also reduces the odds of a heart attack and strokes.
It improves the heart beat and controls the low blood pressure.

Leg Lift: Lay down flat face up and keep feet together with each other.
Slowly raise feet about 20 inches and backpedal.
Repeat 10-30 times or and soon you will feel a burn.
Your website small pillow for comfort to your lower acai tea back again again.
This is great for the lower abdomen!

Four.
Real Acai Shed will necessitate you to get some capsules day-to-day as well as in massive amounts.
These not require any methods, devices and software programs to go along with it as very amazingly well.

Now the negative properties of the acaiberry detox supplements.
Experts have found this causes loss of appetite.
From weight reduction view this smart.
But one wants to gain weight then this supplement isn't useful.
The other side effect is the allergy which food allergy or intolerance.
But this can happen with any food.
Consuming the fruit in excess quantity can trigger mild looseness of.

An acai berry detox colon cleanse free trial is something to aid you make the mind about deciding whether or not to buy employ this product or truly.
Although there instantly guidelines which state that products passing along free trials are usually scams, should not apply that to best of luck.
In fact many companies give out free trials simply purely because they are so confident about their products which are ready to spend wonderful deal of money for sampling materials to take their products out into the public.
For that skeptics, these free trials are great means find out the truth about these products.

Benefits include weight loss, energy boost, an development of lean muscle and strength, removal of poisons from the body, and ability to extract quickly from athletic work. <a href="http://hatron.com.pl/">jak zacząć na giełdzie</a>

10. marca 2017 21:53

Ziechmi: Where To Have Acai Berry Supplements - Are Free Trials Available For Purchase?
The user of Noni fruit supplements in one's daily regiment has been known to have many advantages - including weight loss, body cleansing and a detox.
You have probably seen endorsements of that product on Oprah, Rachel Ray or 60 Times.

I won't go to some lot of detail in this article, you'll find more within my blog listed below, but suffice it to the acai berry supplement is loaded with a fantastic gadgets.
Here is just a brief associated with what it will do now.

We first need realize how to deal with predictable food situations, within a restaurant and navigating correct path in your favorite supermarket.
More than acai weight loss eating and by simply following the 6 simple daily food tips listed herein you will be successful.
Acai will bring your weight down naturally and treat your body kindly!

Believe it or not Acai berry will actually help you body protect itself against cancer.
It is pretty tough to believe but it is able to get because from the high amounts of antioxidants that going barefoot contains.
Antioxidants help tremendously in neutralizing free radicals.
Free radicals can be cancer causing elements may also also cause other diseases.
People who consume high stages of antioxidants have a much lesser chance to become seriously effected by toxins.

Acai berries are also yet another excellent energy increaser.
It will improve memory.
It will strengthen heart and internal organs.
Acai berry also has antibacterial, anticancer, antimutagenic, and anti-inflammatory real estate.
This supplement may you all of the benefits of acai berry.

Essentially exactly how so great about the acai berries is the fact that the they are high in essential nutrients such as Omega 3 6 and additionally anti-oxidants which will help your body to counter against disease such as cancer and also provide anti-aging benefits.
I would say by far the anti-oxidant contribution of acai berries is in all places the greatest thing on them. <a href="http://hls.com.pl/">jak można zarobić w internecie</a>

10. marca 2017 18:46

Rievemi: Reasons Why Weight Loss Supplements Do Work
Another thing that sets Acai from Proactol is the fact Acai supplies a boost the particular levels of their time to the body, at the same time enhances fat loss to achieve one's recommended weight thus give you improvement of self self-esteem.
The Acai and Proactol are both helpful in the human body.
The Proactol here shares that a person can reduce 28% of fat content.
It is said for made in 100% plant extracts which can organic.
With that said that it is from plant, vegetarians or vegans feel secure when they plan in order to this solution.
After knowing the information of Acai berry diet and Proactol pills, it is now time to settle on the best between Acai and Proactol and see what best works in which you.

The acaiberry Dietary regime is one leading method of burning fat in the body.
The fruit is known to be rich in all of the nutrients essential for body operate well.
Vitamins, minerals, antioxidants, and fiber are main components within products produced from the said berry.
Aren't components frequently help detoxify the colon and promote weight loss and all-around health.

But 1 of those 3 factors may give the desired results all on its own.
With diet and exercise, you could end up on understand that track.
However, food supplements facilitate the achievement of objective.
Research confirms that indeed, every significant relationship between acai berry detox and fat loss.

One for the main causes of acne breakouts is the over manufacturing of sebum or oil that tends to clog pores and skin pores.
As the result, dirt gets accumulated in the pores and this leads to pimples.

Would you love to get a unique quiz about acai tea berry cleanse? In this quiz, you won't just learn its positive aspects but you will also get to recognise some beneficial suggestions to help you cleanse and detoxify your physique.

The biggest advantage of opting for this program was that it was simple uncomplicated and I never had to beat from the bush to get there.
All I in order to do were choose the web site of my choice, place an order and get started-it was that simple and easy.
So, I had no hesitation on staring off with this products. <a href="http://zch.com.pl/">jak szybko zarobić kase</a>

10. marca 2017 16:26

1 2 Ďalšia strana

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email