Tuberkulóza

14.4.2012 , Pavel Xinopulos

Tuberkulóza je choroba, ktorá postihuje predovšetkým pľúca, ale aj ďalšie orgány ľudského tela. Medzi hlavné príznaky tuberkulózy patrí kašeľ, vykašliavanie hlienu, nechutentsvo a malátnosť. V rozvojových krajinách je častou komplikáciou, ktorá môže často skončiť aj smrťou pacienta. Z dôvodov častého cestovania alebo prisťahovalectva z rozvojových krajín je však možné očkovanie, ktoré nás môže pred tuberkulózou uchrániť.

Tuberkulóza

Tuberkulóza, hovorovo známa ako souchoty je infekčné, vysoko nákazlivé ochorenie spôsobené baktériami. Pôvodcom tuberkulózy je mykobaktéria, ktorá postihuje nielen pľúca ale aj ostatné orgány ľudského tela. Tuberkulóza je každoročne v celom svete zodpovedná za milión ľudských životov. Toto číslo však stále klesá, to predovšetkým z dôvodu tlaku WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) na potlačenie tuberkulózy. Roku 1993 bol zahájený Celosvetový plán pre zastavenie tuberkulózy (Global Plan to Stop Tuberculosis), ktorý má za cieľ zachrániť 14 miliónov životov medzi rokmi 2006 až 2015. Najväčší pokrok v liečbe tuberkulózy zaznamenala Čína, kde oproti roku 1990 dnes zomiera o 80% nakazených menej.

Pľúca

Tuberkulóza napáda prevažne pľúca, ktoré sú prvým miestom jej sídla ihneď po vdýchnutí. Pľúca sú životne dôležitým orgánom, ktorý zaisťuje niekoľko nevyhnutných funkcií. Hlavnou funkciou pľúc je výmena plynov medzi krvou a vzduchom, ktorá prebieha v alveolách. Alveoly sú posledným úsekom dýchacieho systému, ktorých nájdeme v každých pľúcach milióny. Môžeme si ich predstaviť ako malé komôrky s tenkou stenou uprostred, kde na jednej strane prúdi krv a na strane druhej je vdychovaný vzduch. Vzduch, presnejšie kyslík, ktorý sa dostane do alveolu, prejde do krvi. Naopak oxid uhličitý, ako odpadový produkt sa dostáva do alveolu a pri výdychu odchádza z tela von.

Výskyt tuberkulózy

Tuberkulóza je infekčné bakteriálne ochorenie, ktorého pôvodca (tzv. komplex Mycobacterium tuberculosis) bol prvýkrát popísaný nemeckým vedcom Robertom Kochom 24. marca 1882. Práve po svojom objaviteľovi býva baktéria tuberkulózy nazývaná Kochov bacil. Choroba sprevádza ľudstvo už tisíce rokov a v 19. storočia bola príčinou približne 25% všetkých úmrtí v Európe. Vplyvom zvyšujúcej sa kvality životného štýlu (hygiena, bývanie, lekárstvo) došlo v 20. storočí k výraznému poklesu počtu chorých. Pre mnoho občanov vyspelých krajín, vrátane Slovenskej republiky, je však určite prekvapujúce, že tuberkulóze v súčasnej dobe celosvetovo podľahne viac ako 1 milión ľudí ročne. Je tak aj naďalej hrozbou pre ďalšie generácie, najmä v krajinách Ázie a Afriky, kde súčasne veľmi časté ochorenie HIV zvyšuje riziko vzniku tuberkulózy 20 krát. Európske štáty patria medzi krajiny s nízkym výskytom tuberkulózy. Avšak aj v západných krajinách sa toto ochorenie občas vyskytne a možno do budúcna predpokladať nárast početnosti tejto choroby z dôvodu zvýšeného pohybu obyvateľstva a zároveň zvyšujúceho sa množstva prisťahovalcov z rozvojových krajín, ktorí sú touto chorobou postihnutí oveľa výraznejšie. Nízka úroveň životného štýlu všeobecne zvyšuje riziko nákazy. Fajčenie toto riziko zvyšuje dvakrát.

Diagnostika tuberkulózy

Diagnostika tuberkulózy je založená na preukaze baktérií zo skupiny mycobacterium tuberculosis v klinickej vzorke, najčastejšie sline, spúte alebo hnise. Spútum čiže chrcheľ je výlučok vylučovaný z dýchacích ciest pri kašli. Preukaz baktérií je jedinou spoľahlivou metódou stanovenia diagnózy, jeho nevýhodou je však pomalý rast baktérií trvajúci aj 4-12 týždňov. Novo existujú rýchlejšie a presnejšie testy, ktoré zisťujú prítomnosť bakteriálnej DNA a nič sa teda nemusí pestovať. Tieto testy sú ponúkané rozvojovým krajinám s výraznou zľavou a poskytujú výsledky počas 100 minút.

Ďalej lekár zhotovuje röntgen pľúc a zasiela pacienta na bronchoskopiu, čo je vyšetrenie umožňujúce pohľad do priedušiek a odber materiálu na ďalšie vyšetrenie. Veľmi dôležitý je tuberkulínový test. Tuberkulín je bielkovina, ktorá je aplikovaná pod kožu injekčnou ihlou. Skúška nám umožní zistiť, či sa chorý stretol s tuberkulózou vrátane jej očkovania.

Prenos tuberkulózy

Tuberkulóza je infekčné ochorenie, teda je prenášaná z chorého na zdravého jedinca priamym stykom, dotykom s chorým alebo prostredníctvom kvapôčok, ktoré zo seba dostáva chorý počas kašľania, kýchania či rozprávania. Výhodou môže byť fakt, že k nákaze tuberkulózou nestačí krátkodobý kontakt so zdrojom infekcie. Aby sme sa nakazili je potrebné aspoň pár hodín kontaktu s chorým, inak sú baktérie v malom množstve imunitným systémom potlačené. Tuberkulóza sa však prejaví u približne 10% takto infikovaných. U zvyšných 90% jedincov dôjde buď k zneškodneniu infekcie alebo k vývoju tzv. skrytej (latentnej) tuberkulózy. V takom prípade pôvodcovia ochorenia pretrvávajú v tele nakazeného bez akýchkoľvek prejavov. Latentná tuberkulóza je prítomná až u 2 miliárd osôb.

Prejavy tuberkulózy

Tuberkulóza sa v skorých fázach choroby prejavuje nešpecifickými príznakmi ako únavou, dýchavičnosťou, či zvýšenou teplotou. Teplota pri tuberkulóze máva charakteristický priebeh, kedy ráno je teplota vyššia a večer naopak nižšia. Ďalej sa môžu objaviť bolesti na hrudníku spôsobené únavou medzirebrových svalov. V neskorších fázach ochorenia dochádza k najzreteľnejšiemu prejavu tuberkulózy, suchému a neskôr vodnatému kašľu s prímesou hlienu alebo krvi. Príznaky tuberkulózy sú závislé na stave chorého a sile choroby. U rizikových (AIDS) alebo sociálne znevýhodnených (bezdomovci) je tuberkulóza vážnym ohrozením života.

Liečba tuberkulózy

Liečba tuberkulózy je spojená s izoláciou pacienta spolu s povinným hlásením prípadu. Môže byť často zložitá, a preto patrí do rúk lekára, ktorý je odborníkom na liečbu tohto ochorenia. Je možné, v súčasnej dobe už dobrovoľné, novorodenca preventívne očkovať proti tuberkulóze a prispieť tak k zamedzeniu ďalšieho šírenia choroby a tiež k ochrane zdravia narodeného dieťaťa. Jedným z dôvodov očkovania je taktiež predpokladaný zvýšený pohyb obyvateľstva v budúcnosti.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email