Trombóza

7.4.2012 , MUDr. Ján Podhorec

tromboza.jpg - kopie
tromboza.jpg - kopie
Trombóza je ochorenie, pri ktorom sa v cieve vytvorí krvná zrazenina, odborne trombus. Trombóza vzniká často v cievach, ktoré sú už pred jej vznikom nejakým spôsobom poškodené či už aterosklerózou alebo napríklad zápalom. Trombóza je nebezpečná najmä tým, že sa krvná zrazenina môže uvoľniť a dostať sa do inej dôležitej cievy, ktorú môže upchať.

Trombóza

Trombóza je stav kedy dochádza k tvorbe krvnej zrazeniny, odborne trombu, ktorý upchá príslušnú cievu. K trombóze môže dochádzať ako v tepnách, tak v žilách. Následky sú však rôzne. V prípade trombózy tepien dochádza k ischémii, teda neprekrveniu tkaniva, ktoré príslušná tepna zásobovala. Pri trombóze žily sa zhoršuje odtok krvi a tá sa pred prekážkou hromadí. Tento stav nazývame odborne venostáza. Trombóza môže vznikať z mnohých príčin.

Vznik trombózy

Existuje rad príčin vedúcich k tvorbe krvných zrazenín a teda aj k vzniku žilovej trombózy. Jedná sa predovšetkým o zvýšenie krvnej zrážanlivosti, spomalenie toku krvi a poškodenie žilovej steny.

  • Zvýšená zrážanlivosť krvi znamená nerovnováhu medzi faktormi, ktoré podporujú krvné zrážanie a faktormi, ktoré ho tlmia. Môže sa jednať o dedičnú záležitosť, kedy pacient trpí nedostatkom rôznych enzýmov a faktorov zrážania. Tento stav je však možné aj získať v priebehu života. Niektoré nádory sú schopné uvoľňovať látky zvyšujúce krvnú zrážanlivosť. Rovnaký efekt má aj hormonálna antikoncepcia.
  • K spomaleniu krvného toku dochádza napríklad pri dlhodobej imobilizácii pacienta či už v zmysle státia, sedenia, či ležania na lôžku. Spomaliť krvný prietok môže aj nádor, ktorý príslušnú cievu utláča.
  • Poškodenie žilovej steny môže vzniknúť po úrazoch, injekčnom vpichu, vplyvom fajčenia, či po zavádzaní katétrov.

Prejavy trombózy

Ako bolo uvedené vyššie, prejavy trombózy sú rôznorodé. Závisí to prevažne od toho či je krvnou zrazeninou upchatá tepna, či žila.

Prejavy trombózy tepien

Ak sa trombus objaví v tepne, dochádza k ischémii, teda nedokrvenosti príslušnej časti tela, ktorú tepna zásobuje okysličenou krvou a živinami. To sa prejaví bolesťou a ak je upchatie tepny úplné a nedôjde včas k obnoveniu prietoku krvi, potom hrozí aj odumretie tejto časti tela či tkaniva. V dôsledku trombózy tepny vznikajú infarkt myokardu, poruchy obličiek, či cievna mozgová príhoda.

Prejavy trombózy žíl

Iná situácia nastáva pri vzniku zrazeniny v žile. Najčastejšie sa tak stáva v žilách dolnej končatiny, hlavne v tzv. hlbokých žilách. Trombóza menšieho rozsahu sa vôbec nemusí prejaviť. Často ale trombus, ktorý tu vznikne, spôsobí bolesť a opuch končatiny. Je to dané zamedzením odtoku krvi, ktorá sa tu hromadí. Tento stav je životu nebezpečný z dôvodu možného odtrhnutia trombu a jeho zaklinenia v pľúcnych tepnách so vznikom pľúcnej embólie.

Diagnostika trombózy

Diagnostika žilovej trombózy vychádza z klinických príznakov a z použitia zobrazovacích metód. Zlatým štandardom pre stanovenie prítomnosti žilovej trombózy je duplexná ultrasonografia. Jedná sa o neinvazívnu bezbolestnú metódu, pomocou ktorej môžeme zhodnotiť stav žíl, ich prípadné zúženie, prítomnosť trombu aj prúdenie krvi. Najviac sa využíva kompresívna metóda, kedy sondou pri tomto vyšetrení stlačíme žilu. V prípade, že to nie je možné to svedčí o prítomnosti krvnej zrazeniny. Menej využívanou metódou je CT, teda počítačová tomografia. Jedná sa o využitie röntgenových lúčov, ktoré vytvoria komplexný obraz tkanív pacienta. Jeho výhodou je, že môžeme tiež osnímkovat pľúca pri podozrení na pľúcnu embóliu. Pri diagnostike trombózy tepien sa užíva aj ultrazvuk, pomocou ktorého môžeme odhaliť uzáver tepny trombom.

Liečba trombózy

Trombóza je stav, ktorý môže pacienta ohrozovať na živote. Preto je nevyhnutné pri podozrení na tento stav ihneď navštíviť lekára. Čím skôr je trombóza diagnostikovaná, tým skôr môže byť nasadená účinná liečba. Liečba trombózy môže byť ako invazívna, tak neinvazívna.

Neinvazívne metódy liečby trombózy

Neinvazívna liečba znamená, že nedochádza v rámci liečby k prieniku žiadnych nástrojov či prístrojov do tela pacienta. Ak dôjde k vytvoreniu krvnej zrazeniny v žilách, býva prvým krokom jej liečby obviazať končatiny kompresným obväzom, čo väčšinou vedie k úľave od bolesti. V týchto fázach je pre pacienta dôležitý pohyb, ale samozrejme nie pre každého je vhodný a prospešný. Pohybu môže brániť príliš veľký opuch alebo celkový zlý stav pacienta. Vzhľadom k tomu, že vznik trombózy je daný neregulovaným zrážaním krvi v cieve, je ťažiskom liečby snaha o jeho zníženie. K tomu je k dispozícii mnoho špeciálnych liekov, ako napríklad heparín alebo látky jemu podobné.

Invazívne metódy liečby trombózy

Invazívna metóda znamená, že je pri liečbe zasahované do tela pacienta nástrojmi či prístrojmi. Tieto metódy liečby žilovej trombózy sa však v dnešnej dobe využívajú ako krajná možnosť. Zaraďujeme sem tzv. katetrizačný zákrok, pri ktorom sa do žily vsunie tzv. katéter, teda špeciálne zariadenie v tvare hadičky. Pomocou neho možno krvnú zrazeninu rozrušiť a prietok krvi v žile obnoviť. Ďalšou možnosťou je chirurgické otvorenie žily a vybratie zrazeniny.

 Prevencia trombózy

Trombózu neradno brať na ľahkú váhu. Vzniku trombózy môžeme do značnej miery zabrániť. Odporúča sa abstinencia fajčenia, udržiavanie krvného tlaku a cholesterolu v normálnych hodnotách, dostatok pohybu a zníženie hmotnosti. Odporúča sa tiež vyhýbať sa dlhodobému státiu. Ženy by sa mali poradiť so svojím lekárom o užívaní hormonálnej antikoncepcie.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email