Trieslová a brušná prietrž

14.4.2012 , Kateřina Januszová

triselna-a-brisni-kyla.jpg - kopie
triselna-a-brisni-kyla.jpg - kopie
Trieslová a brušná prietrž sú choroby, pre ktoré je typické vychlípenie časti obsahu brušnej dutiny do jej steny alebo do trieslového kanála. Trieslová aj brušná prietrž sa tvoria v miestach vrodeného či získaného oslabenia brušnej steny, ktorá neodolá náporu orgánov. Hoci sú trieslové aj brušné prietrže častým ochorením, nie je radno ich podceňovať

Trieslová a brušná kyla

Trieslovou alebo brušnou kylou rozumieme vytlačenie orgánu brušnej dutiny alebo jeho časti z jeho normálneho umiestnenia, pričom obsah kýly zostáva prikrytý nástennou pobrušnicou, eventuálne ďalšími vrstvami brušnej steny. Týmto sa líši od výchlípenia. Vychlípujúce sa orgány nie sú ničím kryté, iba vyčnievajú z brušnej dutiny.

Vznik trieslovej a brušnej prietrže (kýly)

Brušná stena je tvorená predovšetkým svalovou vrstvou, ktorá má rôzne funkcie, medzi ktoré patrí aj spevnenie a udržiavanie tvaru brucha a udržiavanie orgánov brušnej dutiny v správnej polohe. Ak je táto opora porušená, v určitom mieste oslabená, môže v tomto mieste vzniknúť prietrž. Ako je uvedené v článku prietrže, môžeme prietrže rozdeliť hneď z niekoľkých hľadísk. Vzhľadom k téme tohto článku je dôležité rozdelenie na prietrže vnútorné a vonkajšie.

  • Vnútorné prietrže vznikajú prienikom časti obsahu dutiny brušnej cez otvor či priehlbinu vnútri tela a nie sú viditeľné voľným pozorovaním pacienta.
  • Vonkajšie prietrže sú ochorením častým a môžeme ich pozorovať vďaka tomu, že daný obsah brušnej dutiny je pod kožou často viditeľný, a to buď pri napnutí brušných svalov, alebo aj bežne v pokoji.

Kýlovým obsahom môže byť iba závesný aparát čreva, tzv. omentum alebo kľučky tenkého a hrubého čreva, močový mechúr, žalúdok, menej často iné orgány dutiny brušnej. Prietrž však môže byť aj bez obsahu. Medzi vonkajšie prietrže patrí aj trieslová a brušná prietrž.

Trieslová prietrž

Trieslová prietrž je stav, pri ktorom časť brušných orgánov preniká trieslovým kanálom. To je priechod, ktorým počas vývoja plodu zostupoval semenník v prípade muža alebo maternicový väz v prípade ženy. Tým, že tadiaľ semenník či daný väz zostupuje, sa vytvára oslabenie brušnej steny, čiže ideálne miesto pre vznik prietrže. Toto oslabenie máme samozrejme už od doby vývoja v maternici matky. Z toho vyplýva, že na vzniku prietrže sa musia podieľať aj iné okolnosti. Predovšetkým ide o obezitu či  tehotenstvo, kedy  sa v oboch prípadoch v dutine brušnej zvyšuje tlak. Ďalej ide o dlhodobé preťažovanie svalov brušnej dutiny, napríklad zdvíhaním ťažkých bremien, pretože pri každom takomto napnutí svalov sa opäť zvyšuje tlak v brušnej dutine a kľučky črevné aj iné orgány sú viac tlačené na brušnú stenu.

Brušná prietrž

Ako brušnú kýlu označujeme všeobecne prietrže v oblasti brucha. Spôsob vzniku je prakticky rovnaký. Rovnako ako aj u ostatných prietrží aj tu rozlišujeme prietržovú bránku, prietržový vak a prietržový obsah (viac v článku prietrže). Medzi brušné prietrže patrí prietrž pupočná, či prietrž v jazve.

  • Pupočná prietrž je taká, ktorá vzniká v okolí pupka. Vzniká vo vrodenom oslabení brušnej steny. Pupkom totiž v období vývoja plodu v tele matky prechádzajú cievy, ktorým matka vyživuje plod, tzv. pupočná šnúra.
  • Prietrž v jazve vzniká v dôsledku toho, že je jazva tvorená väzivom, ktoré stratilo elastické vlastnosti a teda môže pri väčšom tlaku v brušnej dutine ľahko dôjsť k jej rozšíreniu a rozostúpeniu. Každá jazva, vzniknutá po úrazoch alebo po chirurgickom zákroku, je získaným oslabením brušnej steny.
  • Obľúbeným miestom pre vznik prietrže je stredná čiara, ktorá prebieha od dolného výbežku hrudnej kosti dole do oblasti podbruška a delí brušnú stenu na dve polovice. V tejto čiare sa tiež stretávame s prietržami.

Príznaky trieslovej a brušnej prietrže

Príznaky trieslovej aj brušnej prietrže sú prakticky rovnaké, len s rozdielom oblasti kde ich pociťujeme. Prejavujú sa ťahom v danom mieste, môžu byť bolestivé a často sa javia  ako mäkké hrčky vystupujúce nad povrch tela. V začiatkoch ochorenia ich spravidla môžeme prstami zatlačiť späť do dutiny brušnej. Neskôr to už nebýva možné. Niekedy sú hrčky viditeľné len pri námahe.

Diagnostika trieslovej a brušnej prietrže

 Diagnostika trieslovej a brušnej prietrže spočíva v manuálnom vyšetrení  lekárom a v pokuse o zatlačenie prietrže späť do dutiny brušnej. Pre potvrdenie diagnózy sa používa sonografia brucha. Jedná sa o vyšetrenie, pri ktorom sa využívajú schopnosti ultrazvuku prenikať brušnou stenou a odrážať sa od povrchov, v tomto prípade orgánov. Takto vzniká obraz, ktorý lekár, špecialista, hodnotí.

Rizikové faktory trieslovej a brušnej prietrže

Rizikové faktory trieslovej a brušnej prietrže sú rovnaké aj pre ostatné prietrže. Sú to záležitosti nami neovplyvniteľné, ako práve vrodené oslabenie brušnej steny. Niektoré riziká však ovplyvniť môžeme. Ide predovšetkým o riziko spojené s nadváhou a hlavne obezitou, s nadmerným preťažovaním brušnej steny zdvíhaním ťažkých predmetov.

Liečba trieslovej a brušnej prietrže

Liečba trieslovej a brušnej prietrže môže byť konzervatívna alebo chirurgická. Konzervatívna liečba spočíva v zatlačení prietrže späť do brušnej dutíny, v obmedzení námahy brušnej steny a nosení  tzv. prietržových  pásov. Tento druh liečby je možný len u menších kýl, ale ani u tých sa problém nevyrieši. Dôslednú  liečbu dosiahneme iba chirurgickým zákrokom. Ten spočíva v drobnom reze v oblasti prietrže, jej zatlačení späť a dôkladnom zašití brušnej steny. Po operačnom zákroku je nutné, aby pacient dodržiaval isté režimové opatrenia. Pacient nesmie dvíhať ťažké bremená, musí tlačiť rukami na oblasť operačnej rany pri kašľaní, kýchaní alebo pri tlačení na stolicu. Inak by hrozilo, že sa operačná rana roztvorí a prietrž opätovne vznikne.

Komplikácie prietrže

Závažnou komplikáciou každej hernie je jej priškrtenie. Dochádza k zaškrteniu prívodnej cievy, ktorá daný orgán zásobuje krvou. V takom prípade je prietržový obsah bez kyslíka a začína odumierať. To je samozrejme veľmi závažný stav, ktorý môže pacienta i ohroziť na živote. Prejavuje sa náhlou veľkou bolesťou v oblasti prietrže.

Prevencia vzniku brušnej a trieslovej prietrže

 Prevencia vzniku kýl spočíva v udržiavaní si normálnej telesnej hmotnosti, posilňovaní brušných svalov a vyvarovaní sa zdvíhaniu ťažkých bremien. Rovnako tak je potrebné vyvarovať  sa náhlemu úbytku telesnej hmotnosti, pretože chudnutím sa strácajú dôležité látky, ako sú bielkoviny, čo prispieva k zoslabnutiu svalov.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email