Tepny - artérie

7.4.2012 , Kateřina Hudecová

tepny.jpg - kopie
tepny.jpg - kopie
Tepny čiže artérie tvoria spolu s žilami cievny systém organizmu. Tepny majú niekoľko úloh. Medzi najdôležitejšie patrí rozvádzanie okysličenej krvi bohatej na živiny po tele a tiež sa uplatňujú pri regulácii krvného tlaku. Tepny môžu byť postihnuté celým radom chorôb, najmä aterosklerózou a rôznymi vyduťami. Choroby tepien sú príčinou viac ako 50% úmrtí obyvateľov západného sveta.

Tepny (artérie)

Tepny predstavujú určitý typ ciev. Cievy v našom tele rozdeľujeme na tepny, teda artérie, žily, odborne vény a miazgové, teda lymfatické cievy. Tepny čiže artérie majú za úlohu rozniesť krv, ktorú pumpuje naše srdce po celom tele. Táto krv obsahuje kyslík a látky nevyhnutné pre správnu funkciu našich tkanív a buniek. Keďže v tepnách prúdi krv pod vysokým tlakom, je potrebné, aby boli dostatočne odolné a pružné. Všeobecná stavba steny cievy zahŕňa 3 základné vrstvy, ktorých zastúpenie sa u rôznych typov ciev mení. Tepny majú oproti ostatným cievam oveľa silnejšiu vrstvu, ktorá sa skladá zo svaloviny. Táto vrstva vydrží aj vysoký tlak krvi čerpanej zo srdca a navyše sú vďaka nim tepny pružné, takže nimi môže krv prúdiť veľmi rýchlo.

Vlastnosti tepien

Niektoré tepny pomáhajú čerpať krv tým, že sa dokážu pravidelne sťahovať a tak rozvádzajú krv do celého tela. Svaly steny tepien sú stále pod kontrolou nášho nervového systému. Ak je potrebné za určitých okolností znížiť prietok krvi niektorou oblasťou, cievy sa stiahnu a začne nimi pretekať menšie množstvo krvi. Tak reagujú napríklad tepny v koži v prípade pôsobenia chladu na náš organizmus. Reagujú tak preto, aby znížili straty tepla z organizmu. Ak je naopak potreba prietok krvi zvýšiť, musia sa roztiahnuť a tým napomáhajú ochladzovaniu tela.

Funkcie tepien

Hlavnou tepnou ľudského tela je srdcovnica čiže aorta. Aorta vychádza z ľavej srdcovej komory, je veľmi pružná a má priemer asi 2,5 cm. Prebieha hrudníkom a brušnou dutinou až do oblasti bedier, kde sa rozvetvuje na dve menšie bedrové tepny. V celom jej priebehu z nej odstupujú ďalšie významné tepny, ktoré zásobujú okysličenou krvou orgány nášho tela, medzi tie najdôležitejšie patrí mozog alebo orgány brucha a panvy. Podobne ako tieto orgány aj srdce neustále vyžaduje dodávky okysličenej krvi, aby mohlo správne pracovať. Srdce ale nie je schopné použiť tú krv, ktorú čerpá do tela. Potrebuje vlastné zásobenie krvou, a preto je obklopené vlastnou sieťou krvných ciev. Veľmi dôležitými sú teda tiež tepny srdca, teda koronárne tepny, ktoré odstupujú z aorty a potom prenikajú do srdcového svalu a vyživujú ho kyslíkom. Odstupujúce tepny sa ďalej delia na drobnejšie tepničky a nakoniec na ešte drobnejšie, ktoré nazývame vlásočnice, čiže kapiláry. Tieto vlásočnice sú jednou z najdôležitejších súčastí obehového ústrojenstva, pretože až na ich úrovni dochádza k výmene kyslíka a ďalších látok. Kapiláry sa medzi sebou ďalej spájajú a vytvárajú tzv. žilky, tie ďalej tvoria menšie žily a tie potom nakoniec hornú a dolnú dutú žilu, ktorými sa krv môže vrátiť späť do srdca.

Najčastejšie choroby tepien

Medzi najčastejšie choroby postihujúce naše tepny patrí skôr spomínaná ateroskleróza, teda kôrnatenie tepien, disekcia aorty, aneuryzma aorty alebo Raynaudova choroba.

Ateroskleróza

Ateroskleróza zahŕňa zmeny v stene cievy, ktoré menia jej priesvit, a preto je považovaná za príčinu mnohých iných ochorení. Ateroskleróza vzniká u každého jedinca prakticky už od narodenia, preto nie je jasné, či môžeme o nej hovoriť ako o ochorení. Ak áno, potom sa určite jedná o ochorenie chronické, pri ktorom dochádza k ukladaniu tukových látok do vnútornej steny tepien. Tým dochádza k zúženiu ich priesvitu, zhoršeniu prekrvenia daného orgánu a v najzávažnejších prípadoch dochádza k ich úplnému uzavretiu. V takomto prípade vzniká ischémia, teda miestne ischemický záchvat -TIA tkaniva. Týmto spôsobom vzniká infarkt myokardu alebo mozgová mŕtvica. Ateroskleróza sa diagnostikuje pomocou Dopplerovho ultrazvuku alebo röntgenom. Lieči sa pomocou balónikovej angioplastiky, teda chirurgického zákroku, kedy je zavedený do postihnutej cievy katéter s balónikom a jeho nafúknutím sa cieva roztiahne, prípadne vystuží kovovou sieťkou, tzv. stentom.

Aneuryzma aorty

Aneuryzma aorty, čiže vyduť, predstavuje vakovité rozšírenie, ktoré vzniká najčastejšie v oblasti brušnej aorty. Dôvodom je oslabená stena tejto namáhanej tepny. Aneuryzma vzniká tiež najčastejšie na podklade aterosklerózy a vyskytuje sa oveľa častejšie u mužov. Vyduť sa poväčšine nijako neprejavuje, môžeme na ňu prísť pri vyšetrení pohmatom kedy v oblasti brucha nachádzame pulzujúci objekt. V prípade, že aneuryzma praskne, prejaví sa silnou bolesťou a vedie k veľkému krvácaniu, ktoré býva pre pacienta fatálne. Aneuryzmu môžeme ozrejmiť CT alebo ultrazvukom brucha. Jedinou možnosťou účinnej liečby aneuryzmy aorty je chirurgický zákrok.

Disekcia aorty

Disekcia aorty predstavuje trhlinu najčastejšie vo vzostupnej časti aorty vychádzajúcej zo srdca. Tým sa vytvára vrecko, kde dochádza k hromadeniu krvi. Trhlina môže postupovať a šíriť sa po priebehu aorty až na jej vetvy. Krv má tendenciu sa prevaliť späť do vnútra cievy, čo je priaznivé. V prípade prevalení navonok nastáva smrť pacienta. Nie je úplne jasné z akého dôvodu trhlina v stene cievy vzniká, ale prišlo sa na to, že väčšina pacientov s trhlinou aorty trpí aj hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom. Disekcia sa prejavuje silnou prudkou bolesťou za hrudnou kosťou a môže pripomínať infarkt myokardu. V rámci diagnostiky je preto nutné tieto dva rôzne stavy odlíšiť. Liečba spočíva v podaní lieku na zníženie vysokého tlaku a v chirurgickej rekonštrukcii cievy.

Raynaudova choroba

Raynaudova choroba je ochorenie ciev, pre ktoré sú typické záchvaty zblednutia a bolesti končekov prstov na rukách. Je to spôsobené stiahnutím svalovej vrstvy ciev, čím sa zužujú a znižuje sa tak prietok krvi. Vyvolávajúcim momentom býva chlad či duševné emócie, ale pravá príčina samotného spazmu (sťahu) ciev nie je známa. Častejšie bývajú postihnuté ženy v mladom veku.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email