Tehotenská cukrovka

14.4.2012 , Zuzana Boučková

tehotenska-cukrovka.jpg - kopie
tehotenska-cukrovka.jpg - kopie
Tehotenská cukrovka čiže gestačný diabetes mellitus je čím ďalej tým častejšie ochorenie. Tehotenská cukrovka je takmer bez príznakov, a preto sa ju snažíme podchytiť rutinnými testami. Tehotenská cukrovka je zvládnuteľná, ak pacientka spolupracuje a sleduje odporúčanú liečbu. Tehotenská cukrovka sa lieči diabetickou diétou a cvičením, u ťažších prípadov inzulínovými injekciami.

Tehotenská cukrovka

Tehotenstvo predstavuje pre telo ženy obrovskú záťaž. Napriek tomu, že sa jedná o celkom prirodzený dej, nie každé telo dokáže znášať všetky zmeny, ktoré sa v ňom odohrávajú. Gestačný diabetes mellitus, čiže tehotenská cukrovka, sa najčastejšie u predisponovaných žien objavuje na začiatku tretieho trimestra, kedy sa významne menia hladiny mnohých hormónov. V takejto situácii sa v krvi nachádza zvýšené množstvo cukru, glukózy, podobne ako u iných typov cukroviek. Zvýšená glukóza potom neprospieva viacerým orgánom, v prípade tehotenstva to však nie sú iba orgány matky, ale i vyvíjajúceho sa dieťaťa.

Príčina vzniku tehotenskej cukrovky

Tehotenská cukrovka vo väčšine prípadov zodpovedá charakteristike diabetu druhého typu, ktorým v dnešnej dobe trpí čím ďalej väčšie percento ľudí vyššieho veku. Typická je pre neho často dostatočná produkcia inzulínu, teda hormónu pankreasu. Ten sa tvorí v Langerhansových ostrovčekoch pankreasu a pomocou pankreatických vývodov sa uvoľňuje do dvanástnika. Funkcia inzulínu spočíva v znižovaní množstva glukózy v krvi. Problém naopak tkvie v inzulínovej rezistencii, teda necitlivosti, tkanív k inzulínu. Z tohto dôvodu sa glukóza nedostáva z krvi do tkanív a zostáva tak v krvi.

Rizikové faktory tehotenskej cukrovky

Tehotenská cukrovka sa vyskytuje asi u 5% tehotných a po pôrode typicky vymizne. Medzi rizikové faktory vzniku tejto cukrovky patrí predovšetkým vek ženy nad 30 rokov, výskyt diabetu u najbližších príbuzných, nadváha, fajčenie, predchádzajúci pôrod dieťaťa nad 4000 g a ďalšie. U žien, u ktorých sa vyskytla tehotenská cukrovka, potom významne stúpa riziko ochorenia diabetom 2. typu v ďalších rokoch.

Prejavy tehotenskej cukrovky

Vzhľadom na skutočnosť, že hladina glukózy v krvi nebýva u tehotenskej cukrovky zvyčajne zvýšená nijako dramaticky, väčšina žien nepozoruje žiadne ťažkosti. Preto je potrebné, aby sa v priebehu tehotenstva hodnota glykémie kontrolovala pri návštevách lekára. Napriek tomu, že porucha tolerancie glukózy nebýva v tomto prípade väčšinou príliš vážna, je veľmi dôležité starostlivo ochorenie sledovať v záujme zdravého vývinu plodu. Tehotenská cukrovka sa prejavuje až pri dlhotrvajúcej neliečenej cukrovke, ktorej príznaky sú zvýšené močenie, únava, smäd, častejšie infekcie a zhoršení hojenie rán.

Následky neliečenej tehotenskej cukrovky

Pokiaľ je tehotenská cukrovka neliečená, alebo liečená nedostatočne, môžu sa rozvinúť následky ako pre matku, tak pre plod.

Následky tehotenskej cukrovky pre plod

Zvýšená hladina cukru v krvi matky sa dostáva placentou do krvného obehu plodu. Ten zareaguje zvýšenou tvorbou inzulínu. Ten pre dieťa predstavuje tiež rastový hormón, v dôsledku ktorého dieťa rýchlejšie rastie, zväčšujú sa zásoby tuku, rastú svaly aj kosti. Pôrod takého dieťaťa predstavuje riziko ako pre dieťa, ktoré sa môže poraniť v pôrodných cestách, tak aj pre matku, u ktorej je poranená hrádza. Preto sa pristupuje k pôrodu dieťaťa cisárskym rezom. Pri neliečenej cukrovke matky dochádza tiež k oneskoreniu vývoja orgánov plodu, ktorý po pôrode môže mať dychové ťažkosti, horší priebeh novorodeneckej žltačky, ale aj poruchy srdcového rytmu. V prvých dňoch po pôrode je novorodenec ohrozený tiež hypoglykémiou, ktorá môže viesť až k poruchám vedomia. Najzávažnejším následkom neliečenej tehotenskej cukrovky je vnútromaternicová smrť plodu. V neskoršom veku sú tieto deti ohrozené poruchami pozornosti, mozgovou dysfunkciou, hyperaktivitou, detskou obezitou a v dospelosti aj výskytom diabetu 2.typu.

Následky tehotenskej cukrovky pre matku

Pokiaľ nie je tehotenská cukrovka riadne liečená, hrozí rozvoj ďalších komplikácií, ako je výskyt vysokého krvného tlaku, zvýšeného výskytu infekcií, pôrodné poranenia, či preeklampsie, čo je vysoký krvný tlak viazaný na tehotenstvo. Rovnako hrozí, že cukrovka u tehotnej bude pokračovať aj naďalej po pôrode dieťaťa.

Liečba tehotenskej cukrovky

Ženy s diagnostikovanou tehotenskou cukrovkou sú teda zvyčajne nútené dodržiavať diétu s predpísaným množstvom prijímaných cukrov za deň a značný dôraz je kladený aj na tehotenský telocvik. Bohužiaľ však tieto opatrenia nie sú dostačujúce u všetkých pacientok, a preto je v takýchto prípadoch potrebné pristúpiť i k aplikácii inzulínových injekcií. Rozhodnutie ošetrujúceho lekára o spôsobe liečby sa potom opiera predovšetkým o hodnotu glykémie tejto ženy nalačno, ktorá by ideálne nemala presiahnuť 5,5 mmol/l.

Prognóza tehotenskej cukrovky

Objav tehotenskej cukrovky je iste pomerne nepríjemné, vzhľadom k rastúcim rizikám pre matku i dieťa. Na druhú stranu liečba všetkých typov cukrovky v dnešnej dobe značne pokročila a s dostatočným odhodlaním starostlivo dodržiavať režim a odporúčania lekárov ide aj podobnú nepríjemnosť zvládnuť dobre. Priaznivou správou pre tieto choré matky je bezpochyby aj skutočnosť, že v prevažnej väčšine prípadov sa u nich po pôrode hladiny krvných cukrov opäť samovoľne normalizujú, čím končí i nutnosť dodržiavať diétu či užívať inzulín. Napriek tomu je však dôležité mať stále na pamäti, že po výskyte tehotenskej cukrovky je doživotne značne zvýšená šanca ochorieť diabetom druhého typu, a preto je rozumné si potom raz za čas nechať skontrolovať hodnotu glykémie u svojho ošetrujúceho lekára.

Diskuze:

Suganorm: Mnoho pacientů s diabetem 2. typu o svém onemocnění dlouho neví, protože příznaky obvykle nejsou tak zjevné jako u diabetu 1. typu a může trvat léta, než budou diagnostikovány.

20. júna 2019 23:51

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email