Stafylokoková enterotoxikóza

26.4.2012 , Kateřina Hudecová

stafylokokova-enterotoxikoza-1.jpg - kopie
stafylokokova-enterotoxikoza-1.jpg - kopie
Stafylokoková enterotoxikóza je ochorenie spôsobené zlatým stafylokokom. Stafylokoková enterotoxikóza napadá črevnú sliznicu, kde spôsobuje zrýchlený pohyb čriev a následne ťažkú ​​nevoľnosť, vracanie a hnačky. Liečba stafylokokovej enterotoxikózy aj pri ťažkom priebehu ochorenia väčšinou nie je potrebná, pretože prejavy odoznejú do 24 hodín.

Stafylokoková enterotoxikóza

Stafylokoková enterotoxikóza je pomerne ľahké, ale nákazlivé ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria s názvom staphylococcus aureus (zlatý stafylokok). Táto baktéria sa vyskytuje najmä v potravinách, ktorých chuť sa zlepšuje uležanímalebo v tých, ktoré sa podávajú studené alebo len ohriate (cukrovinky, smotanové omáčkysekanápaštéty). V týchto potravinách sa baktéria zlatého stafylokoka za vhodných podmienok dokáže rozmnožovať a pri ich konzumácii sa následne môžeme ochorením nakaziť. Najčastejšie sa chorobou nakazia väčšie skupiny ľudí (stravníci v školskej jedálni, skupiny detí na letných táboroch), ktoré požil rovnaký pokrm. Zlaté stafylokoky sú prítomné bežne na koži a slizniciach približne u tretiny zdravých osôbčastejšie sa ale vyskytuje u zdravotníckeho personálu.

Stafylokoková enterotoxikóza - prejavy

Ochorenie je spôsobené takzvanými enterotoxínmi, ktoré produkujú baktérie zlatého stafylokoka. Je známych niekoľko typov týchto enterotoxínov, ale ľudské ochorenie sú spôsobené prevažne jeho typmi A a D. Tieto enterotoxíny sú veľmi odolné, najmä voči teplote bežne používanej pri ohreve pokrmov, ale po dobu približne 20 minút dokáže znášať aj teplotu varu (100 stupňov Celzia) . Ak sa dostanú do nášho tela, osídlia črevo a pôsobia na črevnú sliznicu. Vyvolávajú zrýchlenie pohybu čriev. Po nakazení sa pomnoženými baktériami stafylokoka trvá asi 1-6 hodín, než sa začnú objavovať typické príznaky ochorenia. Medzi ne patrí náhly a prudký začiatok nevoľnosti, vracanie, objavujú sa hnačky a kŕče v bruchu. Sila a intenzita týchto prejavov veľmi závisí od množstva baktérií, ktorými sa chorý pri konzumácii potravín nakazil, a najmä potom na dávke enterotoxínu, ktorý tieto baktérie v tele vyprodukujú. Ochorenie prebieha typicky vždy bez horúčky a aj keď majú príznaky spočiatku pomerne ťažký priebeh, väčšinou odoznejú aj bez liečby v priebehu 24 hodín, nanajvýš potom 2 dní, kedy dôjde k vylúčeniu enterotoxínov z tela. Preto väčšinou ochorenie odoznie skôr, než stihne nakazený pacient vyhľadať lekársku pomoc.

Stafylokoková enterotoxikóza - rizikové faktory a liečba

Rizikovými faktormi, ktoré môžu ochorenie spôsobiť, bývajú najmä napríklad šalátymajonézy, lahôdkové a cukrárske výrobky alebo mäsové polievky, ktoré boli dlhšie a nevhodne skladované, a došlo tak k ich osídleniu baktériami. Tieto baktérie takmer vždy prenáša človek - bacilonosič, ktorý má stafylokoky v nosohltane, dýchacích cestách alebo hnisavých ložiskách na koži. Tieto stafylokoky potom bacilonosič prenesie pri príprave do pokrmov, z ktorých sa potom môžu nakaziť ďalší jedinci. Ak enterotoxikózou ochorieme, je pre skoré uzdravenie samozrejme nutná správna liečba. Tá by mala zahŕňať dostatočný pitný režim k opätovnému zavodneniu organizmu, najmä sa odporúča pitie nesladených čajov a vhodných minerálnych vôd. Ďalej sa odporúča dodržiavať vhodný stravovací režim a kľud na lôžku.

Stafylokoková enterotoxikóza - prevencia

V súčasnej dobe ešte očkovanie proti tejto nákaze nie je dostupné. Preto zostáva jedinou hlavnou prevenciou, ako vzniku ochorenia predchádzať, dodržiavanie dostatočnej osobnej hygieny a čistoty rúk, najmä pri kontakte s potravinami a pri príprave pokrmov. Nie je vhodné pokrmy dlho skladovať, preto sa odporúča ich pripraviť až tesne pred konzumáciou. Dôležitá je aj dostatočná tepelná úprava potravín. Výskyt ochorenia môže potvrdiť lekár, ktorý je schopný stafylokokové baktérie preukázať zo vzoriek nakazenej potravy alebo zo stolice alebo zvratkov chorého.

 
 

 

Diskuze:

Ali: Mirek hovored:Jo, on nare1žed na proble9m, kterfd si Hawking fakt dostatečně neuvědomuje: na rozdedl mezi důvodem byted a důvodem změny (jak by to asi povnemojal Tome1š Machula četls tu jeho knihu o kauzalitě? je dobre1 ), jinak řečeno na rozdedl mezi ote1zkou, jak vesmedr vznikl, a ote1zkou, proč je rozdedl mezi časovou a nečasovou kauzalitou. Ote1zka, jak vesmedr vznikl, je v podstatě technicke1, fyzike1lned: ať už řekneš, že me1 nebo neme1 absolutned zače1tek. Klidně může medt absolutned zače1tek, ale to neznamene1, že vznike1 z ničeho nebo že me1 zače1tek z ničeho to totiž sugeruje, že před tedm vznikem je čas, a to nened jak věděl už Augustin a potvrdila TR, když propojila čas s prostorem. Zače1tek se1m nevznike1, je to předned časovfd konec vesmedru, a to ať už jsi prezentista nebo eternalista. Samozřejmě to Hawkingovo řešened zače1tku je zajedmave9 a docela logicke9, jak propojuje kvantovou mechaniku s teoried relativity. Ale nened to kledčove1 ote1zka.Druhe1 věc je důvod existence vesmedru, pod což patřed i ote1zka proč me1 vesmedr předned časovfd konec ? Tj. pte1š se na důvod existence celku vesmedru, a tudedž se v re1mci te9 ote1zky pte1š i na důvod zače1tku (ne na důvod proč zrovna tenhle vesmedr začedne1 zrovna tam a zrovna tehdy , protože tam a tehdy neme1 mimo časoprostor smysl). V tomhle předpadě pomůže mysledm jen mode1lned determinismus, respektive s fyzike1lned pomoced kosmologicke9ho a zřejmě i kvantove9ho multiverza (do toho svfdm způsobem patřed i M-teorie, ale ta je jen souče1sted definitivnedho multiverza). Vesmedr existuje, protože je možnfd: ne ale prostfdm sebezapředčiněnedm, kdy něco předmo působed samo sebe ve stejne9m ohledu, ale tak, že jeho možnost (ktere1 je jakožto možnost nutnou možnosted) kauze1lně způsobed jeho skutečnost. Aspoň si to tak můžeme představit, protože ontologicke1 možnost je podle mě od skutečnosti ree1lně neoddělitelne1. Nelze to doke1zat na farovni principu sporu, ale lze to doke1zat s apriorned pravděpodobnosted: tj. že jsou rozumne9 důvody pro to, že to tak je, a nejsou rozumne9 důvody pro to, že to tak nened, i když nemůžeme ZCELA vyloučit, že to tak nened. Asi jako nemůžem vyloučit existenci neviditelnfdch trpasledků.[] http://exdmwpeud.com [url=http://hvnlwscunvr.com]hvnlwscunvr[/url] [link=http://gqzipytk.com]gqzipytk[/link]

2. marca 2016 19:55

Daniel: Well, they don't give the test for herpes with nomral std screenings so I find it odd they would give it with the blood test for his green card. Upon further investigation I looked up the immigration testing and found this regarding the blood test- NOWHERE does it state HSV:Serologic (Blood) Test: All applicants 15 years of age and older are required to have serologic (blood) tests for HIV and for syphilis. Applicants under age 15 can be tested for HIV or syphilis if there is reason to suspect the possibility of infection.

27. februára 2016 13:14

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email