Srdcové zlyhanie

19.3.2012 , MUDr. Ján Podhorec

srdecni-selhani.jpg - kopie
srdecni-selhani.jpg - kopie
Zlyhanie srdca je závažné ochorenie, ktorého podstatou je porucha funkcie srdca ako pumpy. Srdcové zlyhanie delíme podľa toho, ako rýchlo vzniklo a ako dlho trvá, na akútne srdcové zlyhanie a chronické srdcové zlyhanie. Srdcové zlyhanie môže mať mnoho príčin, akými sú infarkt myokardu, srdcové arytmie, či chronické preťažovanie srdca na podklade hypertenzie. Neliečené srdcové zlyhanie výrazne skracuje život pacientov a veľmi znižuje jeho kvalitu.

Zlyhanie srdca

Srdcové zlyhanie je stav, kedy srdce z rôznych príčin prestáva plniť svoju nezastupiteľnú funkciu, ktorou je čerpanie krvi. Za normálnych okolností je krv z celého tela cestou hornej a dolnej dutej žily zbieraná do pravej predsiene. Z nej sa dostáva do pravej komory, ktorá ženie krv do pľúc. Tam sa obohatí kyslíkom a prúdi cez ľavú predsieň do ľavej komory, ktorá ju svojimi sťahmi pumpuje do celého tela. Srdce ako celok pracuje správne len v prípade, že čerpacia schopnosť jeho pravej a ľavej komory nie je ničím narušená.

Podstata srdcového zlyhania

Zlyhanie srdca je následok mnohých rôznych ochorení a chorobných stavov. Podľa toho, ako rýchlo srdce zlyháva, rozlišujeme zlyhanie akútne a chronické.

  • Akútne zlyhanie vzniká náhle a rýchlo. Môže sa vyvinúť ako následok infarktu myokardu, čo je jedna z najčastejších príčin. Tiež náhla závažná porucha srdcového rytmu, tzv. arytmia alebo prítomnosť krvnej zrazeniny v pľúcnej tepne, môžu byť príčinou akútneho zlyhania.
  • Chronické zlyhanie sa rozvíja pomaly, pozvoľna, nezriedka aj v priebehu niekoľkých rokov. Ľudské telo má obrovskú schopnosť prispôsobovať sa, takže aj srdce je schopné v rámci adaptácie napríklad zväčšiť sa alebo zvýšiť silu svojho sťahu. To spôsobuje pomalé zlyhávanie tohto orgánu. Na svedomí ho má hlavne tzv. ischemická choroba srdca, spôsobená ukladaním tukových látok do steny ciev a spôsobujúca poruchu zásobenia srdca okysličenou krvou. Nemenej častou príčinou chronického zlyhania srdca je vysoký krvný tlak alebo zvláštny druh ochorenia srdca, tzv. kardiomyopatia.

Hlavné príznaky srdcového zlyhania

Príznaky srdcového zlyhania sa odvíjajú predovšetkým od toho, ktorá časť srdca je postihnutá, teda či pravá alebo ľavá komora.

  • Pri zlyhaní funkcie pravej srdcovej komory, nastane hromadenie krvi v žilách, následkom čoho sa zväčšuje pečeň. To pacient pociťuje ako bolesť pod pravým rebrovým oblúkom. Ďalej vznikajú opuchy dolných končatín. Opuchy začínajú typicky v okolí členkov a postupom času sa šíria smerom nahor. Skôr, než sa opuchy objavia, môže pacient pozorovať zvýšenie hmotnosti, ktorému ale často neprikladá vážnejší význam.
  • V prípade zlyhávania ľavej srdcovej komory nastane hromadenie krvi v pľúcach. Prejavom toho stavu je dýchavičnosť objavujúca sa hlavne v noci, kedy pacient so srdcovým zlyhaním spí preventívne v polosede alebo s niekoľkými vankúšmi pod hlavou. Keďže sa krv hromadí v pľúcach, do tela sa jej dostane menej, než je potrebné. Nastáva nedostatočné krvné zásobenie svalov tela, čo sa vo výsledku prejaví celkovou telesnou únavou. Niektoré príznaky s poruchou srdca zdanlivo ani nesúvisia, ako je to napríklad pri poruchách obličiek, ktoré sa okrem iného môžu prejaviť znížením objemu vylúčeného moču.

Diagnostika srdcového zlyhania

Základným predpokladom pre správnu a efektívnu liečbu srdcového zlyhania je včasná návšteva lekára v prípade prítomnosti vyššie uvedených príznakov. Podrobnou anamnézou, samotným fyzikálnym vyšetrením i ďalšími prístrojovými metódami môžeme srdcové zlyhanie odhaliť. Základnou metódou v diagnostike srdcového zlyhania je elektrokardiogram, EKG. Jedná sa o nebolestivé vyšetrenie, pri ktorom sa pomocou elektród pripevnených na končatiny a hrudník zisťuje elektrická aktivita srdca a tá je zapisovaná na papier prostredníctvom kriviek a vĺn. Ďalej je nevyhnutná röntgenová snímka pľúc a laboratórny rozbor krvi. Významné je aj ECHO, teda echokardiografia, čo je ultrazvukové vyšetrenie srdca. Podáva nám informáciu o veľkosti srdcových dutín, stave chlopňového aparátu a pohyblivosti srdcového svalu. Ak je potrebné nahliadnuť na stav vencovitých tepien zásobujúcich srdce, vykonáme selektívnu koronárnu artériografiu, kedy sa do týchto ciev vpraví kontrastná látka.

Liečba srdcového zlyhania

Základom liečby srdcového zlyhania je diétny režim. Je potrebné obmedziť príjem tukov a soli. Odporúča sa samozrejme aj fyzická aktivita podľa individuálnych možností. K liečbe srdcového zlyhania neodmysliteľne patrí farmakoterapia. Užívajú sa lieky predovšetkým zo skupín beta-blokátorov, ktoré znižujú srdcovú frekvenciu, diuretiká, teda močopudné lieky a taktiež antihypertenzíva, ktoré znižujú vysoký krvný tlak. Liečba býva dlhodobá a treba počítať, že bude potrebné užívať lieky po zvyšok života. Srdcové zlyhanie sa v niektorých prípadoch dá vyriešiť aj chirurgickým zákrokom, teda zavedením bypassu alebo operáciou chlopní. V prípade, že príčinou srdcového zlyhania sú arytmie, môžeme aj tieto liečiť pomocou liekov, tzv. antiarytmík alebo implantáciou defibrilátora. Jedná sa o prístroj, ktorý je schopný odhaliť poruchy rytmu a elektrickým výbojom upraviť srdcový rytmus do normálu. Krajnou metódou liečby srdcového zlyhania je transplantácia srdca.

Prevencia srdcového zlyhania

Srdcové zlyhanie je napriek výrazne kvalitnej a modernej liečbe stále jednou z najčastejších príčin úmrtia, nielen v Slovenskej republike. Dôvodom môže byť chýbajúca pohotová pomoc pri akútnom zlyhaní alebo skutočnosť, že chronické srdcové zlyhanie môže zostať dlho nepoznané. Je to dané tým, že dlho nepôsobí prakticky žiadne ťažkosti. Ďalším problémom je častá nespolupráca pacientov, ktorí nevenujú svojej liečbe náležitú pozornosť. K zlepšeniu alarmujúcich zdravotníckych štatistík môžeme prispieť sami, a to svojou snahou o zdravší spôsob života. Prevencia príčin srdcového zlyhania je z veľkej časti práve na nás.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email