Srdcové chyby v dospelosti

7.4.2012 , Danica Deretić

srdecni-vady-v-dospelosti.jpg - kopie
srdecni-vady-v-dospelosti.jpg - kopie
Srdcové chyby v dospelosti môžu byť vrodené alebo získané. Vrodené chyby predstavujú tie, ktoré neboli v detsve odhalené. Získané srdcové chyby v dospelosti vnímame v užšom slova zmysle ako chyby chlopní oddeľujúce jednotlivé srdcové oddiely. Srdcové chyby v dospelosti majú rôznu závažnosť a rôzne prejavy. V prípade postihnutia chlopní záleží na tom, ktorá chlopňa je postihnutá a do akej miery. Najčastejšími poruchami chlopní sú zúženie aortálnej chlopne a ďalej zúženie a nedomykavosť chlopne mitrálnej.

Srdcové chyby v dospelosti

Srdcovými chybami v dospelosti myslíme hlavne získané poruchy srdcových chlopní. Prítomnosť vrodených srdcových chýb v dospelosti sa v dnešnej dobe príliš nevyskytuje z dôvodu včasných chirurgických zákrokov ihneď po narodení alebo v rannom detstve. Avšak je možné, že vrodená srdcová chyba nebola v detstve odhalená a je teda diagnostikovaná až v dospelosti.

Vrodené srdcové chyby v dospelosti

Existuje množstvo vrodených srdcových chýb, ktoré sa prejavia ihneď po narodení. U takýchto najčastejšie dochádza k okamžitému chirurgickému riešeniu. Niekedy sa však môže stať, že táto vrodená chyba nebola diagnostikovaná a je odhalená až v dospelosti.

 • Prejavy vrodenej srdcovej chyby v dospelosti zahŕňajú dýchavičnosť, únavu, zníženú výkonnosť jedinca a tiež srdcový šelest. V závislosti na type chyby môže byť prítomná aj cyanóza, teda zmodranie.
 • Diagnostika typu vrodenej chyby srdca u dospelého jedinca je úlohou pre kardiológa, teda lekára špecializujúceho sa na ochorenia srdca.
 • Liečba srdcových chýb býva operačná a je v rukách kardiochirurga.


Podľa početnosti patria medzi najčastejšie vrodené srdcové chyby v dospelosti:

 • defekt predsieňovej priehradky, teda prítomnosť otvoru medzi pravou a ľavou predsieňou
 • defekt komorovej priehradky, teda prítomnosť otvoru medzi komorami
 • otvorená arteriálna dučaj spájajúca srdcovnicu s pľúcnicou
 • Fallotova tetralógia


Získané srdcové chyby v dospelosti

Získané srdcové chyby v dospelosti predstavujú predovšetkým ochorenia chlopní. Srdcové chlopne zabraňujú spätnému toku krvi v srdci. Zároveň však pomáhajú, aby sa neokysličená krv v srdci dostala z pravej predsiene do pravej komory a z nej pľúcnicou do pľúc. Tu dochádza k jej okysličeniu a potom krv putuje srdcovými žilami do ľavej predsiene a ľavej komory, z ktorej je vypudzovaná cez srdcovnicu do tela. Ľudské telo je za svoj život vystavené rôznym škodlivým vplyvom, ktoré srdcové chlopne poškodzujú.

Vznik poškodení chlopní v dospelosti

Poškodenie chlopní sa vyskytuje pri reumatickej horúčke, ďalej sa vyvíja ako následok pôsobenia rôznych infekcií srdca alebo chlopňa jednoducho časom degeneruje a je prestúpená vápnikom. Závažná chlopňová chyba môže vzniknúť aj ako následok infarktu myokardu. Niekedy býva príčinou zlyhania funkcie chlopne pokročilejšia ateroskleróza, menej častými príčinami sú ochorenia spojivového tkaniva a niektoré ďalšie choroby. Niektoré srdcové chyby sa u dospelých nemusia vôbec prejavovať a bývajú náhodným nálezom pri vyšetrení srdca z iných príčin.

Typy a príznaky postihnutia chlopní

V rámci srdcových chýb v dospelosti bývajú najčastejšie postihnuté chlopne. Srdcové chlopne môžu byť postihnuté v zmysle ich zúženia, ktoré bráni odtoku krvi z daného oddielu srdca do oddielu nasledujúceho alebo je naopak chlopňa nedomykavá a krv sa sčasti vracia do predchádzajúceho srdcového oddielu. Vzhľadom k tomu, že sú v srdci chlopne celkom na štyroch miestach, závisia príznaky na tom, ktorá z chlopní je postihnutá.

 • Najčastejšou získanou srdcovou poruchou v dospelosti je tzv. aortálna stenóza, teda zúženie aortálnej chlopne. Vzniká v dôsledku vápenatenia chlopne a jej cípy sa tak stávajú nepohyblivé. Základným problémom tejto poruchy je nedokonalý odtok krvi z ľavej komory do aorty. Tlak krvi v srdcovnici je tak oslabený a do tela sa nedostáva dostatočné množstvo okysličenej krvi. Následkom nedostatočného tlaku krvi sú neprekrvením mozgu spôsobené závraty a mdloby. Pretože srdce pracuje proti zvýšenému odporu (zúženému miestu) viac sa preto namáha. To vedie k zhrubnutiu svaloviny ľavej komory, ktorá má vyššie nároky na prísun okysličenej krvi vencovitými tepnami. Dodávky okysličenej krvi srdcovým bunkám v tomto prípade niekedy nestačia, čo sa prejaví bolesťou na hrudi a vzniká angina pectoris. Pri dlhodobej nadmernej námahe môže dôjsť k zlyhaniu srdca. Riešenie tejto chyby je chirurgické pomocou otvorenej operácie alebo nám môže pomôcť špeciálnymi inváznymi metódami kardiológ.
 • Ďalšou možnosťou je nedomykavosť aortálnej chlopne. Tento typ chyby vzniká na podklade celého radu príčin, ako je infekčná endokarditída, reumatická horúčka, ale aj disekcia aorty či Marfanov syndróm. Nedomykavosť chlopne znamená, že chlopňa nie je schopná sa úplne zatvoriť a tým dochádza k spätnému toku krvi, tzv. regurgitácii. Dochádza teda k preťažovaniu ľavej komory. Príznaky sú podobné ako u aortálnej stenózy.
 • Mitrálna stenóza, teda zúženie mitrálnej chlopne nachádzajúcej sa medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou, je dnes už vzácnejší stav. Dochádza k hromadeniu krvi v ľavej predsiení, čím sa v nej zvyšuje aj tlak a dochádza k jej roztiahnutiu. To sa prenáša í na pľúcne žily, pľúca a často aj na pravú polovicu srdca. V roztiahnutej ľavej predsieni často vznikajú krvné zrazeniny, ktoré môžu byť zdrojom embólie napríklad do mozgu.
 • Mitrálna nedomykavosť vzniká pri zlyhávaní ľavého srdca alebo pri ochorení samotných cípov chlopní. Dochádza tu k návratu časti krvi z ľavej komory späť do ľavej predsiene a tým sa znižuje objem krvi vypudenej do tela. Prejavuje sa najčastejšie dýchavičnosťou a srdcovým šelestom.
 • Zúženie a nedomykavosť trojcípej chlopne, ktorá sa nachádza medzi pravou predsieňou a pravou komorou, patrí medzi ojedinelé ochorenia. Jej zúženie vzniká najčastejšie po prekonanej reumatickej horúčke, nedomykavosť potom pri zlyhaní pravej komory, väčšinou pri prenesenom hromadení z ľavostrannej poruchy.
 • Získané poruchy pulmonálnej chlopne sú nesmierne vzácne.


Diagnostika srdcových porúch v dospelosti

V prípade diagnostiky vrodených srdcových porúch u dospelých je potrebné vykonať tzv. ECHO, teda echokardiografiu. Jedná sa ultrazvukové vyšetrenie srdca, pri ktorom sa využíva schopnosť ultrazvuku prechádzať do rôznej hĺbky ku tkanivám a jeho odrazom vzniká obraz na monitore, ktorý sleduje lekár. Echokardiografia nám poskytuje obraz o veľkosti srdca vrátane jeho dutín, o stave chlopňového aparátu a toku krvi. Pri diagnostike získaných vrodených chýb srdca je možné ich odhaliť pri fyzikálnom vyšetrení, kedy lekár odhalí srdcový šelest. Pre overenie diagnózy sa používa echokardiografia. V nejasných prípadoch je možné vykonať srdcovú katetrizáciu, pri ktorej sa zavádzajú do srdca tenké hadičky.

Liečba srdcových chýb v dospelosti

Vrodené srdcové chyby v dospelosti bývajú indikované k chirurgickému výkonu. Vykonávajú ich špecialisti v odbore kardiochirurgia a ich úlohou je odstrániť defekt srdca. V prípade nezávažných porúch chlopní je možné ich liečiť farmakologicky, teda užívaním liekov, ktoré bránia vzniku fibrilácie predsiení, krvných zrazenín či zväčšovaniu komôr. Významné chlopňové chyby je však nutné liečiť chirurgicky, kedy sa najčastejšie implantuje chlopňová náhrada. V niektorých prípadoch je však možné vykonať iba plastiku chlopne, teda jej úpravu bez nutnosti implantácie protézy.

Prognóza srdcových chýb v dospelosti

Ľudia, ktorí trpia niektorou zo srdcových chýb, môžu pomerne často žiť úplne normálny život. Často sa však jedná o poruchy, ktoré svojimi príznakmi svojho nositeľa obmedzujú. Prognóza sa u rôznych srdcových chýb líši a závisí prevažne na stupni postihnutia. Bez správnej a včasnej liečby môžu byť vyhliadky pacienta veľmi zlé a v najzávažnejších prípadoch hrozí dokonca úmrtie na akútne srdcové zlyhanie.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email