Srdcové arytmie

24.3.2012 , MUDr. Ján Podhorec

srdecni-arytmie.jpg - kopie
srdecni-arytmie.jpg - kopie
Srdcové arytmie tvoria širokú skupinu ochorení, ktoré spája chybný sled elektrických impulzov v srdci. Rôzne srdcové arytmie majú rôzne príčiny, napríklad nejaké predchádzajúce ochorenia srdca, iónovú nerovnováhu, zápal srdca a ďalšie. Srdcové arytmie sú rozhodne závažné ochorenia, ktorým je potrebné venovať náležitú pozornosť a dôkladne ich liečiť.

Srdcové arytmie

Srdcové arytmie predstavujú odchýlku od normálneho srdcového rytmu. To znamená, že sa srdce sťahuje nepravidelne. Srdce má schopnosť automacie, to znamená, že je schopné samo vytvárať sťahy a my ich nemôžeme vôľou ovplyvniť. Zhluk buniek, ktoré samy vytvárajú elektrické signály sa nachádza v pravej predsieni a nazývame ho sinoatriálny uzol. Vysiela signály ostatným bunkám tvoriacim srdcový sval, ktoré na toto podráždenie reagujú sťahom. Celý tento mechanizmus je starostlivo regulovaný. Srdce je tak schopné meniť frekvenciu svojich sťahov a tým aj množstvo krvi, ktoré vypudí v pomerne širokom rozsahu. Niekedy sa ale stáva, že proces vytvárania pravidelnej elektrickej aktivity v srdci zlyhá. V tom prípade hovoríme o srdcovej arytmii, teda poruche srdcového rytmu.

Príčiny vzniku srdcových arytmií

Príčiny vzniku srdcovej arytmie sú rôznorodé. Arytmie vznikajú pri zväčšení srdca u dlhodobo neliečeného vysokého krvného tlaku, ďalej u abnormalít v množstve minerálnych látok prítomných v krvi, pôsobením stresu, pri zápale srdcového svalu, užívaní niektorých liekov, u otráv a iné. Niekedy príčina arytmie nie je známa. Niektoré druhy arytmií, resp. náchylnosť k jej vzniku možno zdediť. Všetky príčiny majú jedno spoločné, a to ovplyvnenie systému srdca vytvárajúceho a vedúceho elektrické signály.

Typy srdcových arytmií

Srdcové arytmie môžeme deliť podľa rôznych kritérií. Ak ich delíme podľa toho, v ktorej časti srdca arytmie vznikajú, rozlišujeme tri typy srdcových arytmií, predsieňové, supraventrikulárne alebo komorové. Srdcové arytmie môžeme deliť aj podľa mechanizmu ich vzniku na poruchy tvorby a poruchy vedenia elektrického signálu. Niekedy sa vyskytujú aj ich kombinácie. Treťou možnosťou ako srdcové arytmie rozdeliť je podľa srdcovej frekvencie, na bradyarytmie, teda poruchy rytmu vedúce k zníženiu srdcovej frekvencie, či tachyarytmie, ktoré naopak srdcovú frekvenciu zrýchľujú.

Predsieňové arytmie

Predsieňové arytmie sú také, kde príčina vzniku porúch rytmu srdca vzniká v predsieňach. Medzi predsieňové arytmie patrí fibrilácia predsiení, flutter predsiení či predsieňová extrasystola.

  • Fibrilácia predsiení znamená neusporiadané zrýchlené sťahy buniek v predsieňach. Tým dochádza iba ku chveniu predsiení a nie ku ich sťahom. To má za následok nedokonalé plnenie komôr, hromadenie krvi v predsieňach, ktorá sa môže zrážať za vzniku trombov. Tento typ srdcovej arytmie sa vyskytuje u porúch chlopní, či akútneho infarktu myokardu. Prejavuje sa bolesťou na hrudi, únavou, a dýchavičnosťou. Liečba spočíva v podávaní antiarytmík a ak táto liečba nie je účinná, indikuje sa elektrická kardioverzia, pri ktorej sa pomocou prístroja snažíme navrátiť späť prirodzený rytmus srdca.
  • Flutter predsiení znamená kmitanie predsiení, teda rýchle sťahy svalových buniek predsiení, ktoré sú zapríčinené prítomnosťou jedného ložiská so zvýšenou aktivitou. To potom vydáva signály k rýchlym sťahom srdcových predsiení. Flutter predsiení sa prejavuje búšením srdca a môže trvať len niekoľko sekúnd, ale aj dní. Ďalšími príznakmi môžu byť závraty, či bolesti na hrudi. K liečbe tohto typu srdcovej arytmie sa tiež užívajú lieky zo skupiny antiarytmík.
  • Predsieňová extrasystola je jednou z najčastejších abnormalít. jedná sa o prídavný sťah predsiení mimo bežný srdcový rytmus. Tento prídavný sťah môže vznikať v sinoatriálnom uzle, ale aj mimo neho. Klinické prejavy nie sú nijako výrazné.


Komorové arytmie

Komorové arytmie znamenajú poruchy srdcového rytmu komorového pôvodu. Rovnako môžu spôsobiť zrýchlenie alebo spomalenie srdcovej akcie. Medzi najčastejšie komorové artmie patrí komorová tachykardia, komorové extrasystoly a komorová fibrilácia.

  • Komorová tachykardia predstavuje zrýchlenú srdcovú frekvenciu, ktorá vzniká v komorách. Často to vzniká u pacientov s kardiomyopatiou, po prekonanom infarkte či u porúch iónovej rovnováhy. Komory sa nepravidelne sťahujú, čo má za následok nedostatočný prívod krvi predovšetkým do mozgu a tým môže dôjsť aj k strate vedomia. Ďalšími príznakmi sú dýchavičnosť a búšenie srdca. Liečba komorovej tachykardie spočíva v elektrickej kardioverzii.
  • Komorová fibrilácia predstavuje nepravidelné chaotické sťahy komôr, ktoré vedú k neúčinným sťahom a teda nedochádza ani k pumpovaniu krvi z ľavej komory do tela. Tento typ srdcovej arytmie je úplne nezlučiteľný so životom. Ak do 3-5 minút nie je komorová fibrilácia zrušená kardioverziou, pacient umiera predovšetkým v dôsledku nezvratného poškodenia mozgu.
  • Komorové extrasystoly sú prídavné sťahy vznikajúce buď priamo v komorách alebo v dolnej oblasti prevodného systému srdca, ktorý za normálnych okolností slúži k vedeniu vzruchu zo siení na komory. Tieto srdcové arytmie sa môžu vyskytovať aj u úplne zdravých jedincov. Komorové extrasystoly sú často bezpríznakové, ale môžu sa prejaviť búšením srdca, bolesťami na hrudi aj stratou vedomia. K liečbe komorových extrasystol sa užívajú antiarytmiká, pri neúčinnej liečbe sa pristupuje k chirurgickému odstráneniu ložiska vytvárajúceho abnormálne sťahy. Niektorým pacientom je potrebné pre úspešnú liečbu implantovať defibrilátor.


Následky srdcových arytmií

Následky srdcových arytmií závisia od ich typu. Niektoré sa nemusia nijako prejaviť a vyskytujú sa aj u zdravých jedincov, napríklad predsieňové extrasystoly. Najzávažnejšie a život ohrozujúce sú napríklad fibrilácia srdcových komôr, kedy sa srdce nie je schopné efektívne stiahnuť a vypudiť krv do tela. U niektorých arytmií, typicky fibrilácie predsiení, sa spomaľuje tok krvi, čo je faktor priaznivý pre vznik krvnej zrazeniny, trombu. Takto vzniknutý trombus sa potom môže dostať do pľúc a spôsobiť tzv. pľúcnu embóliu, ktorá je často smrtiacou komplikáciou. Krvná zrazenina môže tiež byť unášaná krvou napríklad do mozgu a následkom môže byť mozgová mŕtvica.

Prvá pomoc u srdcových arytmií

Na srdcové arytmie treba pomyslieť ak sa pacient sťažuje na bolesť na hrudníku, dýchavičnosť a búšenie srdca. Arytmie sú často príčinou straty vedomia. V prípade zástavy srdcovej činnosti a straty vedomia je nutné začať prvú pomoc v podobe masáže srdca. Pretože môže ísť o veľmi nebezpečný stav, je nutné zabezpečiť lekársku pomoc čo najskôr. Aj v prípade, že ťažkosti náhle nastúpia a odznejú, je vhodné navštíviť lekára. Riadnym vyšetrením možno prípadným ďalším ťažkostiam predísť.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email