Srdce a starnutie

19.3.2012 , Zuzana Boučková

srdce-a-starnuti.jpg - kopie
srdce-a-starnuti.jpg - kopie
Starnutím srdca myslíme sled viac či menej fyziologických premien, ktoré srdce podstupuje v priebehu nášho života. Na srdce sú každú minútu kladené naozaj veľké nároky a nie je teda divu, že sa srdce veľmi opotrebováva. Tento životne dôležitý orgán navyše trpí veľkou hromadou negatívnych vplyvov, ktorým ho neustále vystavujeme. Výsledkom je veľké množstvo chorôb srdca, ktorých frekvencia stúpa s vekom a na ktoré umiera väčšina obyvateľov vyspelých krajín. Medzi najčastejšie choroby spojené so starnutím srdca patria rôzne formy ischemickej choroby srdca, srdcové arytmie, poruchy srdcových chlopní a ďalšie.

Srdce a starnutie

Srdce je životne dôležitým orgánom uloženým v dutine hrudnej za hrudnou kosťou. Srdce vykoná približne 38 miliónov úderov za rok. Počas života je teda veľmi namáhané a rovnako ako drvivá väčšina orgánov a tkanív tela sa počas rokov značne opotrebovávať. Skladá sa predovšetkým zo svalových buniek, ktoré sú veľmi podobné tým tvoriacim kostrovú svalovinu, ktorých veľkou nevýhodou je skutočnosť, že sa takmer vôbec neobnovujú. Ak teda dôjde k nevratnému poškodeniu týchto buniek, na ich mieste sa vytvára väzivová jazva, ktorá nemá pre prácu srdca ideálne vlastnosti.

Stavba a funkcia srdca

Srdce je orgán, ktorý sa skladá zo 4 dutín. Jedná sa o dve komory a dve predsiene. Krv privádzaná z celého tela, chudobná na kyslík a živiny, sa dostáva do pravej predsiene pomocou hornej a dolnej dutej žily. Odtiaľ sa cez trojcípu chlopňu dostáva krv do pravej komory a tá pumpuje krv do pľúc, kde dochádza k odovzdaniu splodín metabolizmu z krvi a k jej okysličeniu. Odtiaľ sa krv dostáva pľúcnymi žilami do ľavej predsiene. Tu musí krv prejsť cez dvojcípu, tzv. mitrálnu chlopňu do ľavej komory a tá pumpuje krv bohatú na kyslík do celého tela. Srdce nám teda zabezpečuje krvný obeh, bez ktorého by život nebol možný.

Ochorenia srdca

Ako už bolo spomínané, srdce je životne dôležitý orgán, ktorému sa nevyhýbajú rôzne ochorenia. Medzi najčastejšie ochorenia srdca patria rôzne formy ischemickej choroby, srdcové zlyhávanie, srdcové arytmie a poruchy chlopní.

Ischemická choroba srdca

Rovnako ako cievy je aj srdce značne ohrozené procesom kôrnatenia tepien, odborne aterosklerózou, kedy sa v stene týchto ciev ukladajú v krvi rozpustené tuky, predovšetkým cholesterol. Tým dochádza k zužovaniu cievneho priesvitu, ale zároveň tiež aj k znižovaniu pružnosti a zvýšeniu krehkosti cievnej steny. Pre funkciu srdca sú zásadné predovšetkým aterosklerotické zmeny na vencovitých tepnách, ktoré zásobujú srdce živinami a kyslíkom. V prípade ich zúženia môžu vznikať bolesti na hrudi, poukazujúce na nebezpečenstvo srdcových buniek, či dokonca srdcový infarkt, keď tieto bunky už odumierajú. Oba tieto stavy sa zahŕňajú pod pojem ischemická choroba srdca (ICHS). ICHS je dôvodom asi 40% stareckých úmrtí.

Srdcové zlyhávanie

Srdce starých ľudí často nestačí adekvátnym spôsobom plniť svoju funkciu, teda rozvádzať po tele krv bohatú na kyslík a živiny a ostatné orgány tak pochopiteľne trpia. Tomuto stavu hovoríme srdcové zlyhanie. Pod týmto pojmom si skôr ako náhle jednorazové zlyhanie srdca predstavujeme postupne sa zhoršujúcu funkciu srdca, kedy srdce často aj cez intenzívnu liekovú terapiu v priebehu rokov stráca na výkone, vyčerpáva svoje rezervy až nakoniec úplne zlyháva. To, ako rýchlo srdce svoje rezervy vyčerpá, záleží jednak na dispozíciách každého jedinca a ďalej na tom, ako dobre plníme pokyny lekára a ako veľmi srdce preťažujeme.

Poruchy rytmu

Srdce je v priebehu starnutia náchylné aj k poruchám rytmu, tzv. arytmiám, kedy sa sťahuje nepravidelne a často neefektívne. Porucha rytmu srdca môže vzniknúť primárne bez predchádzajúcej príčiny alebo nasadá na infarkt myokardu alebo srdcové zlyhávanie. Niektoré arytmie sú dobre liečiteľné alebo sa s nimi dá dlhodobo žiť na nepretržitej liečbe, príkladom je fibrilácia predsiení. Naopak fibrilácia komôr je stav úplne nezlučiteľný so životom a v prípade neposkytnutia okamžitej pomoci pacient zomiera.

Poruchy funkcie chlopní

S narastajúcim vekom sa zvyšuje aj množstvo tukov uložených v stenách ciev, a preto sa potom podobné ťažkosti objavujú častejšie. Niektoré zmeny srdca sa vyskytujú typicky vo vyššom veku a dochádza k nim predovšetkým z dôvodu opotrebovania tkaniva pôsobením mechanických vplyvov, ako je vysoký tlak, či zvýšenie hladiny krvného cholesterolu. Medzi tieto zmeny patria predovšetkým kalcifikácie srdcových chlopní, čo je proces, pri ktorom sa do nich ukladá vápnik a ich funkcia je následne nepriaznivo ovplyvnená. Dochádza hlavne k zníženiu pohyblivosti takejto chlopne či zúženiu jej ústia. Kalcifikácie môžu postihovať aj svalovinu steny a v dôsledku toho môže dôjsť i k poruche vedenia vzruchov v prevodnom systéme srdcovom. Tým je narušená správna kontraktilita srdca, a tak aj celá jeho funkcia. Kalcifikácie sa objavujú 3 krát častejšie u žien ako u mužov.

Vysoký krvný tlak

So stúpajúcim vekom sa častejšie objavuje aj prestúpenie srdcovej svaloviny drobným väzivom, čo pochopiteľne vedie k zhoršeniu práce srdca. Vo vyššom veku tiež veľmi často nachádzame aj vysoký krvný tlak, ktorý celému cievnemu riečisku významne neprospieva. Dôvodom je predovšetkým mechanické poškodenie cievnej steny, ktoré mnohonásobne zvyšuje výskyt srdcového infarktu alebo mozgovej mŕtvice. Zreteľne poškodené však môžu byť aj ďalšie telesné orgány napr. obličky, oči a ďalšie. Pritom liečba vysokého tlaku je v dnešnej dobe už značne pokročilá a pri jej dôslednom dodržiavaní môže chorý problémom ľahko predísť.

Prevencia ochorenia srdca

V starobe sa bohužiaľ výskyt ochorenia všetkých orgánov tela značne zvyšuje. V priebehu života dochádza k ich postupnému opotrebovaniu a zníženiu funkcie. U každého človeka sa ťažkosti objavujú v rôznom rozsahu, v závislosti na vonkajších faktoroch aj genetickej záťaži. Sú situácie, kedy svojmu ochoreniu človek nie je schopný predchádzať, ale vo väčšine prípadov možno riziká vzniku choroby značne znížiť. Ideálne je dodržiavať zásady zdravého životného štýlu v priebehu celého života, toho však nie je schopný úplne každý. Preto je potrebné svoje návyky aspoň ihneď zmeniť pri prvých zistených problémoch, a tým predchádzať rýchlemu rozvoju život ohrozujúcich chorôb.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email