Slepota

27.4.2012 , Ondřej Volný

slepota.jpg - kopie
slepota.jpg - kopie
Slepota je stav, kedy je závažne poškodený zrak. Slepota môže vzniknúť z rôznych príčin, kde medzi najčastejšie patrí šedý a zelený zákal, ale aj neliečená cukrovka. Slepota môže byť úplná, kedy postihnutý nevidí takmer nič, ale tiež praktická, keď osoba vníma aspoň niektoré vnemy. Pri akýchkoľvek pochybnostiach alebo známkach slepoty je potrebné ihneď vyhľadať očného lekára.

Slepota

Slepota je stav rôzne závažného poškodenia zraku. Aj v tejto kategórii chorôb sú škatuľky deliace slepotu podľa závažnosti. Úplná slepota je nevratná, trvalá a celková strata zraku, postihnuté oko nevidí takmer vôbec nič. Oko nie je schopné rozoznať svetlo a tmu. Zrak ako zmysel je úplne vyradený. Praktická slepota je miernejší stupeň, kedy určité zrakové funkcie sú zachované, ale schopnosť videnia je výrazne znížená. Ďalšími ľahšími stupňami  ťažká, silná a stredná slabozrakosť. Závažnosť zrakového postihnutia sa vyjadruje pomocou zrakovej ostrosti udávanej zlomkom. Tento zlomok sa získa pri jednoduchom vyšetrení, kedy čítate so zakrytím jedného oka z určitej vzdialenosti od svietiacej tabule čísla (väčšinou zo 6 metrov), písmená a obrazce určitej veľkosti. Je to tá známa svietiaca tabula, ktorú si všetci pamätáme z návštevy praktického lekára. Len pre Vašu predstavu, čo daný zlomok znamená: silná slabozrakosť je vyjadrená zlomkom 6/60 a menej. Človek s takým zhoršením zraku musí stáť 6 metrov a bližšie od pozorovaného predmetu, aby ho vnímal podobne ako oko zdravého človeka zo vzdialenosti okolo 60 metrov. Stredne slabozraký jedinec prečíta z 6 metrov to, čo zdravé oko zo vzdialenosti asi 16 metrov.

Slepota - príčiny slepoty

na 1. mieste šedý zákal
na 2. mieste zelený zákal
na 3. mieste zápalové a infekčné ochorenia spojiviek a rohovky
neliečená alebo zle liečená cukrovka
vekom podmienené ťažko liečiteľné choroby oka
nedostatok vitamínov u detí do 5 rokov, ktorý vedie k poruche vývoja oka ako zrakového orgánu a vrodené vady oka
v rozvojových krajinách je najčastejšou príčinou vážneho poškodenia zraku šedý zákal a infekcie oka. Obe príčiny sú liečiteľné. Ľudia z týchto krajín doplácajú na ekonomickú situáciu a nedostupnosť lekárskej starostlivosti. Viac ako 30 miliónov slepých ľudí je slepých zbytočne, ich slepota je liečiteľná. Bohužiaľ to je krutá realita 21.storočia, ktorá má na ekonomiku týchto krajín zničujúci vplyv.
úrazy oka sú častou príčinou straty zraku jedného oka predovšetkým u mladších. Stratu alebo vážne poškodenie zrakového vnímania môžu spôsobiť aj úrazy mozgu, cievne mozgové príhody, úrazy hlavy a infekcie. Príčina slepoty však nie je v oku samotnom, ale je poškodená zložitá dráha spracovania toho, čo práve vidíme.
vrodená slepota a dedičné ochorenia vedúce k vážnej poruche zraku, často úplná strata alebo zhoršujúce sa ochorenie oka vedúce k úplnej slepote.

Slepota - ako pomôcť slepým?

Slepí ľudia môžu v závislosti od tiaže postihnutia zraku len obmedzene vnímať svet očami, našťastie majú ostatné zmysly, ktoré im oči dokážu aspoň čiastočne nahradiť. My, zdraví, by sme si toto mali uvedomiť a snažiť sa týmto ľuďom nezatvárať "oči" ešte viac. Je to jednoduché - skúste si zaviazať oči čiernou páskou a prichystať si večeru alebo sa vydajte s priateľmi do Vašej obľúbenej reštaurácie alebo len na prechádzkuskúste si cestu MHD alebo nákup len základných potravín. Skúste si odpovedať na otázku: "Koľko je hodín? Môžem teraz prejsť cez cestu? Aká farba svieti na semafore?"Našťastie existuje rad pomocných zariadení, náhradných mechanizmov a organizáciíktoré sa snažia ľuďom s poruchou zraku pomáhať. Len pre Vašu predstavu existujú špeciálne počítačové programy hlasovo komunikujúce s pacientom, slepecké písmo, zväčšovacie zariadenia, upravené bankovky s hmatovými prvkami, hovoriace teplomery, hovoriace hodinky a kalkulačky, hovoriace navigačné zariadenia a veľa ďalších. Medzinárodný symbol pre slepotu je biela palica (prvýkrát bola použitá vo Francúzsku v 30. rokoch 20. storočia), ktorá slúži k hmatovému preskúmaniu okolia. Niektorí zrakovo postihnutí využívajú špeciálne vycvičené slepecké psy, ktoré nahrádzajú stratený zrak svojho pána. Zrak je našim najdôležitejším zmyslom. Ak tomu neveríte, skúste si vyššie uvedenú simuláciu "života v tme". Ak trpíte, akoukoľvek chorobou, ktorá je uvedená vyššie, alebo na sebe sledujete výrazné zhoršovanie zrakových schopností neodkladajte návštevu očného lekára. Ak sa stretnete so slepým človekom, neotáčajte sa k nemu chrbtom . je možné, že Vás "neuvidí", ale majte na pamäti, že kontakt so svetom je aj pre neho nesmierne dôležitý. Jediné, čím sa od Vás líši je len to, že ho nemôže vnímať všetkými zmyslami, tak ako Vy.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email