Škúlenie

27.4.2012 , Tereza Kratochvílová

silhani.jpg - kopie
silhani.jpg - kopie
Škúlenie čiže strabizmus je očná vada, pri ktorej dochádza k nedokonalej súhre očných pohybov. Škúlenie môže mať podstatu na úrovni okohybných svalov, ich nervov, či ich mozgových centier. Škúlenie môže postihnutý vnímať ako zdvojené videnie, môže mať zlú orientáciu v priestore a ďalšie.

Škúlenie

Naším zrakom vnímame všetky veci, ktoré nás obklopujú. To, že vnímame nielen ich tvarale aj ich hĺbku a umiestnenie v priestore je spôsobené tým, že máme dve oči a každým okom sledujeme predmet z trochu odlišného uhla. Z týchto dvoch odlišných pohľadov si náš mozog dokáže zostaviť presný trojrozmerný obraz. K tomu, aby sme dokázali obe oči presne nasmerovať na sledovaný predmet, je potreba presná súhra svalov, ktoré okom otáčajú. Tieto svaly sa nazývajú okohybné svaly a na každom oku ich máme 6. Dva svaly pohybujú okom do strán a štyri svaly hore a dole. Pohyb týchto svalov je riadený nervami a nervy prichádzajú do svalov z mozgových centier. Ak je narušená funkcia svalov, nervov, či priamo mozgového centra, oči sa pohybujú nesúmerne a dochádza k škúleniu čiže strabizmu.

Škúlenie - prejavy

Škúlenie sa na prvý pohľad spozná tak, že oči postihnutého smerujú každé na inú stranu. Častejšie uhýba iba jedno oko. U zdravého človeka obe oči smerujú priamo na pozorovaný bod. Ak je narušená koordinácia okohybných svalov, jedno oko je fixované na pozorovaný bod a druhé oko ubieha inam. U malých detí dochádza k tomu, že zrakové vnemy z uhýbajúceho oka  v mozgu potlačované a deti majú obmedzené priestorové videnie. Takýto stav môže vyústiť až v tzv. tupozrakosť, kedy je jedno oko potlačované natoľko, že prestane byť použiteľné. Mozog dospelého nedokáže zrakové vnemy z jedného oka potláčať, vníma obrazy z oboch očí a dochádza k nepríjemnému zdvojenému videniu. Škúlenie môže byť zbiehavé čiže konvergentné, kedy oči alebo jedno oko smeruje smerom k nosu. Býva časté u detí. Pri rozbiehavom čiže divergentnom škúlení smerujú oči, alebo jedno oko smerom k spánkom, prejavuje sa viac u dospelých, u detí sa príliš nevyskytuje, môže sa prejaviť pri únave. Zvláštnym druhom škúlenia je tzv. akomodatívne škúlenie, ktoré vzniká v dôsledku nekorigovanej silnej ďalekozrakosti u detí. Oko sa snaží usilovne zaostriť na blízko a pomáha si tým, že sa obe oči prehnane stáčajú smerom k nosu.


Škúlenie sa prejavuje jednak vychýlením jedného, alebo oboch očí od priamej osy pohľadu, jednak ďalšími pridruženými príznakmi, ktoré sú spôsobené pokusom o vyrovnanie poruchy: žmúrenie jedného oka, náklon hlavy, otáčanie hlavy do strany. Postihnutý sa môže sťažovať na dvojité videnie, alebo mať problémy s orientáciou v priestore vďaka chýbajúcemu priestorovému videniu, zakopávať, padať zo schodov. Dvojité videnie býva príčinou nevoľnosti alebo závratí. Škúlenie je vo väčšine prípadov vrodené, jeho priamu príčinu väčšinou nepoznáme, určitú rolu ale hrá dedičnosť. Ďalej môže byť škúlenie spôsobené úrazom alebo chorobou, kedy je mechanicky poškodený sval alebo nerv. Škúlenie môže byť tiež pridružené k niektorým vážnejším ochoreniam, ako je šedý zákal, Downov syndróm či mozgová obrna.

Škúlenie - komplikácie

Škúlenie je teda problém nielen estetický, ale pridružuje sa k nemu mnoho ďalších nepríjemných príznakov. Tiež je príčinou vážnych neskorých následkov ako je už spomínaná tupozrakosť a dvojité videnie, od ktorého sa odvíjajú aj rôzne úrazy a nevoľnosti. Býva problémom veľkého počtu detí. Práve u detí by sa nemala zanedbávať liečba a keď si rodič všimne akéhokoľvek nepatrného príznaku škúlenia, mal by okamžite ísť so svojím dieťaťom k lekárovi.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email