Sietnica

27.4.2012 , Ondřej Volný

sitnice.jpg - kopie
sitnice.jpg - kopie
Sietnica tvorí tú časť oka, ktorá obsahuje vlastné zmyslové bunky - tyčinky a čapíky. Sietnica môže podliehať mnohým chorobným procesom, ktoré môžu viesť k vážnemu poškodeniu zraku. Preto je potrebné ochorenie sietnice nepodceňovať a konzultovať problémy s očným lekárom.

Sietnica

Oko ako celok si môžeme predstaviť ako takmer dokonalý fotoaparát. Svetlo vstupujúce do nášho oka, skôr ako dopadne na sietnicu, ktorá je tvorená bunkami citlivými na svetloprechádza optickým prostredím oka. Sietnica plní funkciu fotografického filmu. Rovnako ako film je čierna - to preto, aby nedochádzalo k odrazom lúčov a skresleniu videnéhoKaždý lúč svetla než dopadne na tento film prechádza postupne rohovkou, komorovou vodou, zornicou, šošovkou a sklovcom. Aj tieto súčasti oka sa veľmi podobajú jednotlivým súčiastkam fotoaparátu. Na sietnici sa vytvára zmenšený, stranovo prevrátený a hore nohami obrátený obraz okolitého sveta.  vďaka nášmu mozgu vidíme okolitý svet taký, aký je. Dopadajúci lúč presne zapne len jedinú bunku v sietnici a tá odovzdá informáciu ďalej do mozgu. Ten je schopný z týchto kúskov puzzle počas nepostrehnuteľnej chvíle poskladať obraz práve videného.

Sietnica a jej stavba

Stavba sietnice je veľmi zložitá. Len pre predstavu - je tvorená 11 vrstvami buniek, ktoré plnia presnú funkciu. Vlastné zmyslové bunky sa označujú ako tyčinky a čapíky. Tyčinkyktorých je v sietnici rozprestretých okolo 130 miliónov, slúžia k vnímaniu čiernobieleho registrujú hru svetla a tieňov. Čapíkov, ktoré reagujú na svet farieb je "iba" 7 miliónov, a sú najviac nakopené v mieste najostrejšieho videnia, tzv. žltej škvrne. V tyčinkách čapíkoch sú uložené zraková farbivá (pigmenty), ktoré reagujú zmenou svojej stavby na dopadajúce svetlo, jedným z nich je derivát vitamínu A - retinal (sietnica latinsky retina).

Ochorenie sietnice pri systémových chorobách

Sietnica a jej cievy sú poškodzované pri chronických ochoreniach ako je neliečený vysoký krvný tlak, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov. Prevenciou vzniku tzv. diabetickej retinopatie je správna liečba tejto chronickej choroby. Diabetik by mal absolvovať vyšetrenie očného pozadia minimálne jedenkrát za 12 mesiacov a častejšie.

Odchlípenie sietnice

Oddelenie sietnice od pigmentovej vrstvy (takmer celá sietnica je na túto vrstvu len voľne priložená) si môžeme predstaviť ako poškodenie svetlocitlivej vrstvy fotoaparátu. Medzi sietnicu a čiernu vrstvu preniká tekutina.
Rizikové faktory - krátkozrakosť, úraz oka, ktorému pacient nevenuje veľkú pozornosť a nenavštívi očného lekára (veľmi nebezpečné sú priame údery napr. squashovou loptičkou do očnej gule), cukrovka a pacient, ktorý je v riziku krvácania.
Ako sa odlúčenie prejavuje? Pacient vidí záblesky a obraz padajúcich sadzí, potom sa objavuje výpadok zorného poľa smerom od periférie - podobne ako pri zužovaní clony fotoaparátu, videnie je rozmazané.
Terapia - cieľom je opätovné priloženie odlúčenej sietnice, transsklerálnou kryokoaguláciou (koagulácia chladom cez bielka) tekutým dusíkom alebo koagulácia laserom, vnútroočná operácia - cieľom je zabezpečiť priloženie sietnice k pigmentovej vrstve, ktorá zmyslové bunky vyživuje a chráni.

Obehové poruchy sietnice

Uzáver tepnyktorá zásobuje sietnicu - objaví sa náhlanebolestivájednostranná ťažká porucha zraku, ale oko je na prvý pohľad pokojné. TerapiaOkamžitá návšteva očného lekára! Môže pomôcť razantná masáž oka cez zavreté viečka. Je však nutné rýchlo znížiť tlak vo vnútri oka.
Uzáver sietnicovej vény
Amaurosis fugax = jednostranná strata videnia, ktorá trvá niekoľko minút a videnie sa postupne vracia do normálu.
Pigmentová degenerácia sietnice - dedičná chorobaktorá sa prejavuje zhoršujúcou sa šeroslepotouzužovaním zorného poľa a poklesom zrakovej ostrosti. Liečba neexistuje!
Degenerácia žltej škvrny - postihuje miesto najostrejšieho videnia, prejavuje sa zhoršovaním zraku a znemožňuje čítanie, objavujú sa deformácie obrazu a hmlisté fľaky pred očaminehrozí však úplná strata zraku. Typicky sa objavuje u osôb po 50. roku veku - tzv. "s vekom spojené". Výsledky terapie sú kolísavé - uplatňuje sa liečba laserom, látkami, ktoré ovplyvňujú novotvorbu ciev a kortikoidy alebo chirurgická liečba. Podobné prejavy sa môžu objaviť u ťažkej krátkozrakosti.

Nádory a metastázy nádorov na sietnici

Môžu sa prejavovať podobne ako odlúčenie sietnice. Často môže ísť o prvý príznak nádoru! Je nutné, aby zmenám zraku bola venovaná zvýšená pozornosť!


Ak Vás trápi vyššie uvedené príznaky alebo spadáte do rizikových skupín, neprehliadajte ich a bezodkladne navštívte svojho praktického alebo očného lekára. Nepodceňujte príznaky aj nepatrného zhoršenia zraku.


 
 
 


Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email