Schizofrénia

25.4.2012 , Zdeňka Gregorová

schizofrenie.jpg - kopie
schizofrenie.jpg - kopie
Schizofrénia je závažné psychické ochorenie vyskytujúce sa predovšetkým medzi 15. a 35. rokom. Príznaky schizofrénie sa líšia u jednotlivých typov, ale najčastejšie sa vyskytujú bludy, halucinácie, chybné asociácie a stuhnutosť. Liečba schizofrénie je komplikovaná, niektorí pacienti sa vyliečia sami bez liečby, iní sa naopak rapídne zhoršujú a napriek všetku liečbu vedie ich stav k smrti.

Schizofrénia

Schizofrénia je závažné psychické ochorenie postihujúce predovšetkým vekovú skupinu od 15 do 35 rokov. Jedná sa o pomerne časté ochorenietrpí ním až 1% populácie. Psychické ochorenia vznikajú v mozgu, väčšinou poruchou mozgovej funkcie. schizofrénie dôjde zrejme k poruche tvorby mediátoraMediátor je špeciálna chemická látka, ktorá sprostredkováva v mozgu komunikáciu medzi jednotlivými mozgovými bunkami. Mozog funguje ako dokonalé ovládacie centrum, ktoré kontroluje a riadi činnosť celého nášho tela a zaisťuje komunikáciu s okolitým prostredím. V mozgu pomocou mediátorov, teda chemických impulzov a elektrických impulzov dochádza k prenosu informácií ako z organizmu, tak z vonkajšieho prostredia. Je jasnéže tento systém je veľmi citlivý na akékoľvek vyvedenie z rovnováhy. Ak je tvorba informačných prostriedkov, teda mediátorovnejako porušenádochádza k zmene jednotlivých informácií prichádzajúcich do mozgu. Tým mediátoromktorého produkcia je porušená, je dopamín. Dopamín je vyplavovaný v limbickom systéme, špeciálnej časti nášho mozgu. Limbický systém zaisťuje emóciektoré sú spojené s naším vnímaním. Vďaka nemu prežívame strach, úzkosť, radosť, túžbu a mnoho ďalších pocitov. Pokiaľ sa ale dopamín vyplavuje veľa, málo alebo v nevhodný okamih, pociťujeme nesprávnežiadne alebo prehnané emócie na danú situáciu. Schizofréniu si teda môžeme predstaviť ako skreslené vnímanie nášho sveta.

Schizofrénia a jej prejavy

Ako sa vlastne schizofrénia prejavuje? Medzi laikmi prevláda názor, že schizofrénia je rázštepom osobnosti, to ale nie je pravda. V človeku so schizofréniou rozhodne nežije viac osôb naraz, naopak rázštep osobnosti je extrémne vzácny. Schizofrenik len inak vníma svoj okolitý svet. Typické pre rozvinutú schizofréniu sú bludy. Blud je mylný záver myslenia vzniknutý správnymi logickými pochodmi na základe nesprávneho predpokladu spôsobeného duševnou chorobou. Jednoducho povedané, pacient si predstavuje niečo, čo v skutočnosti nie je, ale logicky si dokáže zdôvodniť, prečo by to tak malo byť. Typickými schizofrenikmi sú rôzni "napoleoni, admirálovia aj rôzne zvieratká", ktoré bývajú tak často v televíznych seriáloch z psychiatrických liečební. Ďalším typickým prejavom sú halucinácie. Halucinácia je akýsi šalebný vnem bez reálneho podkladu, napríklad ružová myšička behajúca po podlahe. Ďalej sa jedná o rozpad myslenia, chorý hovorí zdanlivo nezrozumiteľne, dáva dohromady veci, ktoré spolu vôbec nesúvisia. Napríklad pacient uvádza, že nemá rád potápačov, pretože sú to podvodníci. Typicky sa objavujú aj negatívne príznaky. Chorý prestáva vyjadrovať emócie, môže sa smiať smutným veciam, izoluje sa od okolia, nikomu neverí a chce byť sám. Zvláštnym prejavom schizofrénie je katatónia, teda akési zmrznutie či stuhnutie. Pacient zamrzne v určitej často veľmi nepohodlnej a neprirodzenej polohe a dokáže v nej ustrnúť na niekoľko hodín. Ak s ním začneme hýbať, udržuje nový tvar, ktorý sme mu dali. Ale pozor, chorý nestuhne schválne a nie je schopný sa vlastnou vôľou začať okamžite hýbať. Aby sme mohli s istotou povedať, že sa jedná o schizofréniu, musia ťažkosti pretrvávať aspoň 6 mesiacov. Bohužiaľ u niektorých chorých schizofrénia trvale zhoršuje intelekt. Rozlišujeme niekoľko typov schizofrénie: paranoidná (najznámejší typ, velikášstvo, pôsobenie na diaľku myšlienkou, komunikácia s mimozemskými civilizáciami), hebefrénna (bláznivé rokovania, nezbednosť, napodobňovanie druhých), simplexná (spomalenie činnosti, ľahostajnosť, emočná plochosť), katatónna (stuhnutosť, zmätenosť , nesústredenosť) a perniciózna katatónia (život ohrozujúca, extrémny nepokoj, vysoká horúčka, rozvrat vnútorného prostredia organizmu).

Schizofrénia a jej liečba

Liečba schizofrénie je obtiažna. Niektorí pacienti sa úplne uzdraví, bez toho, aby potrebovali lekársku pomoc (podľa rôznych materiálov 12,5 - 30%), iní sa neustále zhoršujú a ich ochorenie vyústi smrťou. K liečbe schizofrénie sa využívajú predovšetkým lieky označované ako antipsychotiká, ktoré zabránia bludom a halucináciám, zlepšujú myslenie a zmierňujú úzkostné stavy a stihomam. Bohužiaľ antipsychotiká majú rad nežiaducich účinkov: tras, stuhnutosť, ktorá tentoraz chorého veľmi obťažuje, neschopnosť pohybu, búšenie srdca, nízky krvný tlak a tendencie k pádom, únavnosť. Pre tieto prejavy mnoho pacientov nechce lieky užívať a ich ochorenie sa zhoršuje. Ďalej sa používa elektrokonvulzívna terapia, medzi laickou verejnosťou známa ako elektrošoky. Používa sa tam, kde pacient nereaguje na klasické pilulky. Elektrošok je veľmi krátky elektrický impulz, ktorý prejde mozgom pacienta a vyvolá krátky epileptický záchvat. Chorý je pri elektrošokoch uspaný a zrelaxovaný, teda liekovo uvoľnený, takže nedochádza ku kŕčom. Epileptický záchvat je viditeľný iba na zázname mozgovej aktivity. Táto forma liečby je obzvlášť účinná pri stavoch stuhnutosti a pri vážnych depresiách.

Schizofrénia a jej prevencia

Prevencia schizofrénie zrejme neexistuje. Niektoré štúdie preukázali, že fajčenie marihuany môže vyvolať schizofréniu, ale hlavne u osôb, ktoré majú k vzniku schizofrénie dispozíciu. Aj niektoré ďalšie drogy sú podozrivé zo spúšťania schizofrénie, preto je dôležité sa vyvarovať užívania návykových látok. V tomto ochorení hrá dôležitú úlohu aj genetika. Schizofrénia je dedičné ochorenie. Deti, ktoré majú aspoň jedného rodiča alebo súrodenca schizofrenika, by mali byť strážené a pri prvých prejavoch by mali rodičia vyhľadať lekársku pomoc. Na rozvoj schizofrénie majú pravdepodobne vplyv aj rôzne psychické vplyvy v detstve, ako posmech a šikanovanie detského kolektívu a zlé rodinné vzťahy. Preto základnou prevenciou všetkých psychických chorôb sú harmonické vzťahy v rodine, komunikácia a vytváranie priestoru pre utváranie osobnosti dieťaťa.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email