Sarkoidóza

14.4.2012 , Jana Nersisjanová

sarkoidoza.jpg - kopie
sarkoidoza.jpg - kopie
Sarkoidóza je ochorenie neistého pôvodu, postihujúce predovšetkým dýchacie cesty a lymfatické uzliny. Môže však postihnúť aj iné orgány ako napr. kĺby, svaly, kožu a oči. Sarkoidóza sa prejavuje deštrukciou pľúcneho tkaniva a tým zhoršenou výmenou dýchacích plynov. V liečbe sarkoidózy sa používajú cytostatiká a kortikosteroidy, ktoré však priebeh choroby iba zmierňujú.

Sarkoidóza

Sarkoidóza je ochorenie postihujúce viac orgánov v tele, najčastejšie však pľúca a lymfatické uzliny. Zasahuje koncové časti dýchacieho systému, ktorými sú pľúcne komôrky a tkanivo medzi nimi. Pľúcne komôrky majú pologuľovitý tvar, sú zoskupené vedľa seba a majú mikroskopickú veľkosť. Priestory medzi komôrkami sú tvorené jemným väzivom a cievami. Pľúcne komôrky sprostredkovávajú výmenu plynov, najmä kyslíka a oxidu uhličitého, medzi krvou a vzduchom v dýchacích cestách. V konečných štádiách choroby dochádza k zmnoženiu väziva v pľúcach a ich následnej deštrukcii, čo znemožňuje výmenu plynov. Ďalej sarkoidóza môže postihovať kožu, kĺby, svaly, oči, srdce, pečeň, obličky a ďalšie orgány.

Vznik sarkoidózy

Sarkoidóza je chronické ochorenie, ktoré sa vyvíja postupne v priebehu rokov. Jej priebeh je premenlivý a odlišuje sa u rôznych jedincov i u určitého jedinca v rôznych fázach choroby. Príčina vzniku tohto ochorenia však stále nie je objasnená. Predpokladá sa, že ochorenie je spúšťané nejakou infekciou, najmä vírusového pôvodu, na ktorú reaguje imunitný systém neprimeranou reakciou a dôsledkom je poškodenie rôznych tkanív a orgánov samotným imunitným systémom človeka. Tiež sa predpokladá, že k tomuto procesu majú niektorí ľudia náchylnosť, tzv. predispozíciu, ktorá je vrodená. Postihuje dospelých jedincov v mladom a strednom veku, najčastejšie medzi 20. - 40. rokom života. Prognóza je vo väčšine prípadov priaznivá, v 2/3 prípadov môže choroba sama ustúpiť. Približne 1/3 chorých ale prechádza do chronického štádia, kedy ochorenie pretrváva roky.

Formy a príznaky sarkoidózy

Spektrum príznakov sarkoidózy je nesmierne široké a môže byť ťažké chorobu diagnostikovať. Zvlášť preto, že sa môže v rôznych fázach podobať aj niektorým iným ochoreniam, ako je chrípka, ale aj tuberkulóza. Sarkoidóza môže prebiehať v dvoch formách - pľúcnej, ktorá je častejšia (90%) a mimopľúcnej.

Pľúcna forma

Pľúcna forma sarkoidózy je spôsobená zväčšením hlbokých lymfatických uzlín pľúc, ktoré môžeme nahmatať. Tieto uzliny potom utláčajú pľúca, a to spôsobuje typické príznaky, akými sú suchý dráždivý kašeľ, dýchavičnosť, bolesť na hrudi. K tomu sa pridajú aj celkové príznaky ako je horúčka, celková vysilenosť, úbytok na váhe, zvýšené potenie a únava.

Mimopľúcna forma

Pri mimopľúcnej forme sarkoidózy dochádza k postihnutiu ostatných orgánov. Prejavujú sa ako rôzne zápaly očí, postihnutie obličiek, zápaly a bolesti kĺbov a tiež postihnutie kože zvané erythema nodosum, čo sú červené, okrúhle a bolestivé škvrny na koži, ktoré sú mierne vyvýšené a vyskytujú sa najmä na predkolení. Môže prebiehať akútne alebo chronicky, kedy akútna fáza je sprevádzaná príznakmi infekčného ochorenia ako je horúčka, bolesti a opuchy kĺbov. Pri sarkoidóze tiež dochádza k zvýšeniu hladiny vápnika v krvi a z toho vyplývajúcemu ďalšiemu postihnutiu tkanív a orgánov. Tými sú poškodenie obličiek, močových ciest a tvorba močových kameňov. Taktiež sa uvažuje o možnej súvislosti medzi zvýšenou hladinou vápnika a výskytom žalúdočných vredov. Oveľa vážnejší vplyv majú vysoké hladiny vápnika na srdce, u ktorého môžu spôsobiť poruchy srdcového rytmu, tzv. arytmie.

Diagnostika a liečba sarkoidózy

Pre diagnostiku sarkoidózy je nevyhnutná prítomnosť klinických príznakov, nález na rtg snímke hrudníka a zhoršené funkcie pľúc zistené na tzv. spirometrii. Niekedy však sarkoidóza môže prebiehať bez toho, aby spôsobovala problémy a príde sa na ňu iba náhodne. Na röntgene hrudníka môžeme vidieť postihnutia pľúc a priľahlých lymfatických uzlín. Ďalej je možné využiť počítačovú tomografiu, tzv. CT. Jedná sa o modernú zobrazovaciu metódu využívajúcu röntgenové lúče k vytvoreniu obrazu. Užitočné je aj bronchoskopické vyšetrenie pľúc a odber vzorky na mikroskopické vyšetrenie. Bronchoskopia je vyšetrovacia metóda, ktorá nám umožňuje pohľad do priedušiek a prípadný odber tkaniva. Liečba sarkoidózy sa odvíja od rozsahu postihnutia a štádia choroby. Používajú sa kortikosteroidy alebo cytostatiká. Tieto lieky chorobu nevyliečia, iba zmierňujú jej príznaky. U pokročilých štádií ochorenia sa zvažuje transplantácia pľúc.

Prognóza sarkoidózy

Sarkoidóza je ochorenie s pomerne dobrou prognózou, musí sa však riadne liečiť. Horšia prognóza býva u Afroameričanov, ďalej u tých, kde príznaky trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, pri absencii erythemy nodosum a pri postihnutí viac ako 3 orgánových systémov. Smrtnosť je 1-5%. Príčinou smrti býva dychová nedostatočnosť, postihnutie srdca alebo mozgu.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email