Roztrúsená skleróza

16.4.2012 , Zdeňka Gregorová

roztrousena-skleroza-priznaky.jpg - kopie
roztrousena-skleroza-priznaky.jpg - kopie
Roztrúsená skleróza je ochorenie nervového systému nie úplne známej príčiny. Pri roztrúsenej skleróze dochádza k strate myelínových pošiev nervov, čo sa prejaví ako tzv. ataky, charakteristické tŕpnutím končatín, slepotou, alebo stratou pohybu. V liečbe roztrúsenej sklerózy sa užívajú kortikosteroidy a interferón beta, napriek tomu je však roztrúsená skleróza nevyliečiteľná. Priebeh choroby možno však spomaliť alebo na dlho zastaviť vhodnou liečbou.

Roztrúsená skleróza a jej príznaky

Roztrúsená skleróza je ochorenie nervového systému, ktoré môže postihnúť ako mozog, tak miechu. Mozog a miecha sa skladajú z mozgových buniek. Tieto bunky majú malé telo a dlhý výbežok dosahujúci u niektorých buniek aj viac ako 1 m. Tento výbežok má za úlohu spojiť telo nervovej bunky s bunkou nasledujúcou. Výbežky nervových buniek (neurónov) sú obalené bielou hmotou, označovanou ako myelínová pošva. Táto pošva neobaluje výbežok celistvo, ale po určitých vzdialenostiach je prerušená, tvorí medzery. Pretože neurón je bunka vodivá, vedúca elektrický prúd, tieto medzierky sú pre ňu veľmi dôležité. Elektrický prúd beží po povrchu neurónu a keď narazí na medzierku, musí ju preskočiť, pekne oblúčikom. Je to rovnaké, ako keď elektrický oblúk preskočí z drôtov vysokého napätia na kovový rebrík, ktorý od nich nie je dosť ďaleko. Táto medzierka má jednu veľmi dôležitú funkciu, tým že prúd nie je vedený, ale musí preskakovať medzery, zvýši sa značne rýchlosť, akou prúd beží po povrchu bunky. Roztrúsená skleróza je ochorenie postihujúce tieto myelínové pošvy. Obaly neurónov sú ničené, a tým je výrazne spomalené až znemožnené vedenie elektrického prúdu po bunke.

Roztrúsená skleróza a jej vznik

Ako vlastne vzniká roztrúsená skleróza? Na jej vzniku sa výrazne podieľa imunitný systém, ktorý namiesto toho, aby bojoval s vírusmi a baktériami okolo nás, obráti svoj boj proti vlastnému telu a začne ničiť myelínové pošvy. Preto je roztrúsená skleróza niekedy označovaná ako autoimunitné ochorenie, teda ochorenie vznikajúce útokom imunitného systému na vlastný organizmus. Často sa stáva, že imunitný systém začne takto reagovať po prekonanej viróze. Zničené myelínové pošvy chýbajú, takže nervový výbežok nemá svoju typickú bielu farbu, ale je tmavý. Pri vyšetrení zobrazovacími metódami potom lekár vidí tmavé miesta v mozgu a mieche tam, kde mala byť biela. Tieto tmavé miesta sa označujú ako plaky a sú veľmi dôležité pre diagnózu roztrúsenej sklerózy. Po prebehnutej atake choroby sa postihnuté miesta hoja nevodivým materiálom, takzvanou gliovou jazvou, skladajúcou sa z buniek, ktoré majú v mozgu funkciu podpornú, ale už nie vodivú. Mozog a miecha prestávajú fungovať ako zložitá komunikačná sieť a dochádza k vonkajším prejavom choroby.

Roztrúsená skleróza a jej príznaky

Aké sú typické príznaky roztrúsenej sklerózy? Roztrúsená skleróza je ochorenie, ktoré môže mať veľmi rôznorodý priebeh. Niektorí pacienti takmer nemajú žiadne ťažkosti a dožívajú sa vysokého veku, iní prežijú sotva pár atak choroby. Ochorenie sa vyskytuje asi 3x častejšie u mužov. Choroba prebieha tromi rôznymi spôsobmi: 1. Buď chorý prežíva jednotlivé ataky choroby, medzi ktorými dôjde k plnému uzdraveniu. 2. Chorý má ataky choroby, po ktorých odoznení už nedôjde k úplnej úprave stavu. 3. Ochorenie nemá kľudové obdobie a hneď od prvého výskytu sa neustále zhoršuje. Pacient na začiatku pociťuje nešpecifické ťažkosti ako zvýšená únavnosť, neurčité svalové a kĺbové bolesti a váhový úbytok. Po minútach až mesiacoch sa objavia typické príznaky choroby. Jedná sa o zápal očného nervu, ktorý sa prejavuje dočasnou stratou zraku na postihnutom oku. Pri očných pohyboch môže chorý pociťovať bolesť. Zrak sa väčšinou upraví k normálu, ale môže pretrvávať porucha farbocitu. Ďalším typickým príznakom je postihnutie miechy. To sa prejavuje ako náhle vzniknutá porucha hybnosti dolných končatín. Chorý nemôže chodiť, ani sa postaviť. Pridávajú sa pocity brnenia až straty citu v postihnutých končatinách. Choroba môže zasiahnuť aj horné končatiny. Niekedy dochádza k poruchám vyprázdňovania. Výnimočne sú zisťované poruchy sexuálnych funkcií a tras končatín. Takto vyzerá atak choroby, ktorá sa môže upraviť do pôvodného stavu alebo postupovať ďalej a zhoršovať sa. V konečných fázach roztrúsenej sklerózy je chorý ochrnutý, má problémy s rečou alebo nehovorí vôbec, vidí dvojito a niekedy dochádza aj k úplnej strate zraku. Ochorenie nakoniec končí smrťou pacienta.

Roztrúsená skleróza, prepuknutie choroby a jej liečba

Liečba roztrúsenej sklerózy pomáha prekonať chorému jednotlivé ataky a bráni v zhoršovaní stavu. Bohužiaľ roztrúsená skleróza je nevyliečiteľné ochorenie, ktoré sa postupne zhoršuje. Môže sa ale stať, že sa ochorenie ustáli na určitom stupni a už sa ďalej nerozvíja. Z liečebných prostriedkov sú najčastejšie používané kortikoidy. Kortikoidy sú lieky na báze prirodzených ľudských hormónov. Majú protizápalové účinky, výrazne bránia rozvoju choroby a tiež skracujú dĺžku trvania ataky choroby. Kortikoidy majú ale aj rad nežiaducich účinkov, ako je zvýšenie hladiny cukru a tukov v krvi, mesiačikovitá tvár, osteoporóza, vredová choroba žalúdka a suchá pokožka. Napriek tomu sú v terapii choroby veľmi účinné a pacient by ich mal užívať aj napriek objavujúcim sa nežiaducim účinkom. Ďalej sa v terapii používa interferón beta. Vďaka svojim účinkom na imunitný systém pozitívne ovplyvňuje vývoj choroby. Roztrúsená skleróza je ochorenie, ktorého príčinu vzniku nepoznáme, preto je veľmi ťažké určiť rizikové faktory. V podozrení sú niektoré vírusy, ale žiadna lekárska štúdia ich skutočný vplyv nepreukázala. Vplyv majú aj genetické faktory, pretože je preukázané, že choroba je dedičná. Vyskytuje sa u príbuzných až v 15 - 20%, najviac u súrodencov. Niektoré teórie uvádzajú, že určití jedinci sú citliví na rozvoj roztrúsenej sklerózy. Ak sa stretnú s vírusom, ktorý naštartuje ich imunitný systém do zlých obrátok, dôjde k prepuknutiu choroby. Človek, ktorý ochorie roztrúsenou sklerózou, by sa mal vyvarovať pitiu alkoholu, fajčenia a stresu, pretože tieto faktory negatívne ovplyvňujú ďalší priebeh choroby.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email