Retinopatia

27.4.2012 , Tereza Kratochvílová

retinopatie.jpg - kopie
retinopatie.jpg - kopie
Retinopatia je ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu ciev zásobujúcich sietnicu a následnému nedostatočnému zásobeniu kyslíkom a živinami. Retinopatia býva najčastejšie zapríčinená cukrovkou - diabetom, ale výnimkou nie je vysoký krvný tlak alebo vysoká hladina krvných tukov. Retinopatia môže viesť až k slepote a preto je pri akýchkoľvek prejavoch dôležité navštíviť očného lekára.

Retinopatia

Zrak je pre človeka tým najcennejším zmyslom. Ak ho stratí, je to pre život naozaj veľká komplikácia. Rôznymi stupňami poškodenia zraku trpí veľké percento ľudí, niektoré sú banálne, niektoré však nenávratne vedú k slepote. Najčastejšou príčinou slepoty vo vyspelom svete je retinopatia. Názov choroby je odvodený od slova retina, čiže sietnica. Sietnica je tou najdôležitejšou časťou oka. Nachádza sa na zadnej vnútornej strane oka. Na sietnicu dopadajú svetelné lúče, ktoré predtým prejdú zornicou cez šošovku, a utvoria na nej obraz toho, čo práve vidíme. Tento obraz je potrebné nejakým spôsobom odoslať ďalej do mozgu, aby sme si ho boli schopní uvedomiť. O to sa starajú špeciálne bunkyzvané tyčinky a čapíky, ktoré dopadajúci svetelný lúč pretransformujú na nervový signál určený pre odoslanie do mozgových centier. Tyčinky a čapíky sú bunky, teda živé súčasti, ktoré potrebujú energiu a živiny pre svoju správnu funkciu. O prívod živín a kyslíka a o odstraňovanie odpadových látok sa starajú drobné cievky. Tento transport sa deje cez stenu cievy. Aby všetko fungovalo správne, musí byť stena cievy úplne zdraváaby bola schopná prepúšťať len tie látky, u ktorých je to žiaduce. Ak sú cievky zásobujúce sietnicu nejakým spôsobom poškodené, dochádza následne k obmedzeniu prívodu kyslíka a živín do sietnice a k jej poškodzovaniu, rozvíja sa retinopatia.

Retinopatia - príčiny

Rozvoj retinopatie je dlhodobý dej. Keďže je spôsobená zlou funkciou ciev, je jasné, že poškodenie ciev bude viditeľné po celom tele a  skôr sa prejaví aj poškodenie iných orgánov. Najčastejšou príčinou retinopatie býva ochorenie diabetes mellitus, čiže cukrovka. Diabetická retinopatia sa delí na neproliferatívnu a proliferatívnu. Pri neprolifarativnej retinopatii je znížená kvalita ciev. Proliferatívna retinopatia ohrozuje diabetika priamo stratou zraku. Pri proliferatívnej retinopatii  cievky natoľko poškodenéže sa sietnici nedostáva kyslíka. Sietnica pri nedostatku kyslíka začne produkovať rastový faktor, ktorý podporuje rast nových ciev. Tieto nové cievy ale nie sú príliš kvalitné, a čo je hlavné, nerastú tam, kde majú a tým neplnia svoju funkciu, naopak môžu prerastať cez sietnicu alebo prerastať do sklovca. Cievky tiež často praskajú. Sietnica sa začne jazviť a môže dokonca dôjsť k jej odlúčeniu. To všetko silne narušuje funkcie oka.


Príčinou retinopatie môže byť aj vysoký krvný tlak (hypertenzia), vysoká hladina krvných tukov (hyperlipidémia), pri zápalových ochoreniach ciev, pri niektorých druhoch leukémií. V dnešnej dobe je už veľmi vzácna retinopatia v tehotenstve. Retinopatiou môžu trpieť aj predčasne narodené deti. Retinopatia môže byť tiež následkom ožarovania napr. nádoru v oblasti hlavy.

Retinopatia - prejavy

Retinopatia má celkom jasné príznaky. Nesmiete najmä podceňovať zhoršujúcu sa zrakovú ostrosť. Pacient vidí rozmazane a niekedy sa v zornom poli objavujú škvrny. Tento príznak nikdy neberte na ľahkú váhu, najmä ak ste diabetik. Ak sa vám zhorší zrak, vždy navštívte očného lekára. V horšom prípade retinopatia končí úplnou stratou zraku. Musíme mať tiež na pamäti, že retinopatia nie je obyčajný problém so zrakom, ale sama býva priamo príznakom veľmi vážneho poškodenia organizmu. Pri diabete môžeme počítať s nástupom ďalších komplikácií, ako je diabetická noha, neuropatia, nefropatiaRetinopatia je tiež spojená s ochorením zeleným zákalom, zápalymi ciev, alebo so život ohrozujúcim vysokým tlakom, či s niektorými rakovinami krvi, napr. plazmocytómom.

Retinopatia - prevencia a liečba

Ak trpíte cukrovkou, môžete retinopatii predchádzať dôslednou kompenzáciou diabetu. Spomalenie jej zhoršovania je možné dosiahnuť len pravidelnými kontrolami u očného lekára, oftalmológa. Ak sa vám z nejakého neznámeho dôvodu zhorší zrak, tak okamžite navštívte lekára. Vyšetrenie je veľmi jednoduché, vykonáva sa pomocou štrbinovej lampy, ktorá zobrazí očné pozadie. Vyšetrenie nie je nijak nepríjemné, iba vám posvietia do oka. Liečba retinopatie sa v dnešnej dobe vykonáva pomocou laseru. Laserom sa upáli zničená časť sietnice, ktorá produkuje rastový faktor, tým sa zabráni ďalšiemu rastu cievtiež sa upália  narastené cievky. Prepálením sa tiež predíde krvácaniu do sklovca. Pri liečbe je dôležité pravidlo, že čím skôr prídete, tým lepšie je retinopatia liečiteľná a tým úspešnejšie sa darí zrak zachrániť. Liečba retinopatie je bohužiaľ dlhodobá, väčšinou doživotná. Stav sietnice je dôležité strážiť a ak treba, zákroky laserom opakovať. Retinopatiu nemožno vyliečiť, možno ale pri veľmi starostlivom dodržiavaní režimu výrazne spomaliť jej zhoršovanie.

 
 
 


Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email