Rakovina žalúdka

18.3.2012 , Danica Deretić

rakovina-zaludku.jpg - kopie
rakovina-zaludku.jpg - kopie
Rakovina žalúdka je závažné ochorenie postihujúce sliznicu žalúdka. Je nebezpečná tým, že sa na ňu väčšinou prichádza neskoro, pretože nemá výraznejšie klinické prejavy. Jedinou možnosťou liečby je chirurgický zákrok.

Rakovina žalúdka

Rakovina, odborne karcinóm, žalúdka je závažné ochorenie, ktoré je nebezpečná predovšetkým jeho neskorou diagnózou. Jedná sa o nádorové ochorenie steny žalúdka, ktoré postihuje o niečo častejšie mužov. Rakovina žalúdka je štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí na rakovinu v Európe. Najväčší výskyt rakoviny žalúdka je však zaznamenávaný v Japonsku, čo sa dáva do súvislosti s konzumáciou predovšetkým surových rýb.

Rakovina

Rakovina je ochorenie spôsobené zhubným nádorom. Zhubný nádor vzniká v dôsledku zmeny v genetickej informácii bunky. Tá sa začne nekontrolovateľne množiť a rásť. Jej osud je už nezávislý na organizme. Takýto nádor rastie rýchlo, agresívne, prerastá do svojho okolia a tým ho ničí a narúša jeho funkciu. Pre zhubný nádor je ďalej typické zakladanie metastáz, teda druhotných nádorových ložísk rôzne vzdialených od hlavného nádoru.

Vznik rakoviny žalúdka

Ako už bolo spomenuté, rakovina vzniká v dôsledku chyby v genetickom materiále bunky, ktorá sa začne množiť a rásť nezávisle na okolitom organizme. Jedná sa však o mnohostupňový proces, na ktorom sa podieľa mnoho faktorov. Vie sa, že sa pri vzniku rakoviny žalúdka uplatňujú baktérie, genetická predispozícia, vonkajšie faktory a imunitný systém. Predpokladá sa, že kľúčovú úlohu pre vznik rakoviny žalúdka má baktéria Helicobacter pylori. Jedná sa o baktériu žijúcu v žalúdku, ktorá spôsobuje zápaly žalúdka a ničí bunky žalúdočnej sliznice. Pri vzniku rakoviny žalúdka potom hrá úlohu genetická výbava ako hostiteľa, tak baktérie.

Príznaky rakoviny žalúdka

Príznaky rakoviny žalúdka nebývajú v ich začiatkoch výrazné a preto sa v skorých štádiách väčšinou ani nezistí. Ak áno, potom sa jedná väčšinou o náhodný nález. Takému nádoru sa hovorí skorý karcinóm žalúdka, ktorý je dobre liečiteľný. Neskorý karcinóm žalúdka už má výraznejšie klinické príznaky, ktoré pacienta vedú k návšteve lekára. Jedná sa o nechutenstvo so stratou hmotnosti, bolesti v oblasti nadbrušku, únavu, slabosť. V horších prípadoch sa môže objaviť zvracanie krvi, či krv v stolici, ktorá má čiernu farbu a hovoríme o tzv. meléne.

Diagnostika rakoviny žalúdka

Stanovenie diagnózy rakoviny žalúdka nie je v začiatku ochorenia ľahké, pretože nebývajú prítomné žiadne výrazné prejavy, ktoré by pacienta viedli k návšteve lekára. Nanešťastie stále častejšie prichádzajú pacienti vo fáze neskorej, ktorá má nepriaznivú diagnózu. Základnou diagnostickou metódou rakoviny žalúdka je gastroskopia. Jedná sa o endoskopické vyšetrenie, kedy sa ústami zavedie hadicovitý prístroj s kamerou až do žalúdka a lekár tak má vizuálny náhľad na zmeny v štruktúre orgánu. Pri tomto vyšetrení je tiež možné odobrať vzorky tkaniva na histologické vyšetrenie, či zastaviť prípadné krvácanie. Ako dplňujúcu metódu môžeme zvoliť ultrazvuk, röntgen či CT. V prípade, že je ochorenie diagnostikované v neskorom štádiu, môžeme jeho ložisko, vrátane prípadných metastáz zistiť pomocou vyšetrenia PET, teda pozitrónovej emisnej tomografie. Touto metódou sa zisťujú oblasti zvýšeného metabolizmu, ktorý v prípade nádorov i metastáz je prítomný.

Liečba rakoviny žalúdka

Liečba rakoviny žalúdka je veľmi náročná ako pre pacienta, tak pre lekára, pretože sa toto ochorenie zvyčajne diagnostikuje v neskorom štádiu. Existujú tri možnosti liečby rakoviny žalúdka, a to chirurgická liečba, chemoterapia a rádioterapia. Často sa však používajú ich kombinácie.

Chirurgická liečba rakoviny žalúdka

Jediný možný spôsob liečby rakoviny žalúdka je chirurgický zákrok. Táto metóda má však význam u skorých štádií rakoviny. Ak nádor nie je rozsiahly, vykonáva sa zákrok, pri ktorom je odstránená časť žalúdka i s nádorom. Ak je rakovina rozsiahla, je možné odstrániť aj celý žalúdok. Rovnako tak je potrebné odobrať lymfatické uzliny v oblasti žalúdka a odoslať ich k histologickému vyšetreniu. Podľa rozsahu ochorenia potom volíme následnú liečbu. U neskorých štádií sa vykonáva iba paliatívny chirurgický výkon, teda taký, ktorý zmierni utrpenie pacienta. Zameriava sa na zachovanie prirodzenej pasáže, teda priechodu potravy tráviacim traktom.

Chemoterapia v liečbe rakoviny žalúdka

Chemoterapia využíva na liečbu chemické látky, ktoré sú schopné zastaviť rast a množenie nádorových buniek a tým ich aj ničiť. Tieto lieky sa nazývajú cytostatiká a sú do tela pacienta vpravované žilou, ktorá rozvádza liečivo do celého tela. Nevýhodou je, že cytostatiká zabíjajú aj zdravé bunky.

Rádioterapia v liečbe rakoviny žalúdka

Rádioterapia znamená liečbu ožarovaním za použitia ionizujúceho žiarenia. U rakoviny žalúdka sa využíva iba okrajovo, v rámci paliatívnej liečby, tzn. takej liečby, ktorá iba zmierňuje utrpenie nevyliečiteľne chorého. Pri tejto terapii sa cielene zameriava nádor a lúče nádorové bunky ničia. Nevýhodou je, že cestou však zabíja aj zdravé bunky.

Prognóza rakoviny žalúdka

Rakovina žalúdka je vyliečiteľná chirurgicky iba v prípadoch stanovenia diagnózy v ranom štádiu. V ostatných prípadoch, teda neskorých štádiách so založenými metastázami, sa jedná o smrteľné ochorenie, pri ktorých malé percento chorých prežíva jeden rok. Preto je dôležité nepodceňovať akýkoľvek diskomfort v oblasti nadbrušku a v prípade obáv navštíviť lekára.

Prevencia rakoviny žalúdka

Prevencia v pravom slova zmysle neexistuje. Istým opatrením pre zníženie rizika vzniku rakoviny žalúdka je odstránenie Helicobacter pylori, včas liečiť žalúdočné vredy a zápaly žalúdka. Odporúča sa tiež vyradiť údeniny z jedálnička, obmedziť pitie alkoholu a fajčenie.

Diskuze:

: 1*

16. februára 2017 19:32

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email