Pupočníková krv

7.4.2012 , Kamila Burdová

pupecnikova-krev.jpg - kopie
pupecnikova-krev.jpg - kopie
Pupočníková krv je krv prúdiaca pupočníkom, teda cievnym zväzkom spájajúcim plod s matkou. Pupočníková krv je unikátna tým, že obsahuje veľké množstvo kmeňových buniek krvotvorby, z ktorých sa po ich zavedení do tela príjemcu vyvinú dospelé krvinky. Pupočníková krv je tak skvelým zdrojom krvných buniek pre transplantáciu.

Pupočníková krv

Pupočníková krv predstavuje krv nachádzajúcu sa v placente a pupočnej šnúre a zabezpečuje výmenu kyslíka a živín medzi matkou a plodom. Dieťa v maternici matky je spojené s placentou takzvaným pupočníkom. Ide o povrazec, ktorý obsahuje tri veľmi dôležité cievy, teda 2 tepny a 1 žilu, ktoré privádzajú okysličenú krv plnú živín z placenty do tela plodu a späť vedú odkysličenú krv sa splodinami metabolizmu od plodu do placenty na načerpanie kyslíka a odovzdanie oxidu uhličitého. Po pôrode nie je tento obeh potrebný, pupočník sa preruší, dieťa sa odnesie na ošetrenie a čaká sa na odlúčenie a pôrod placenty. Krv, ktorá zostala v prerušenom pupočníku je pupočníková krv. Táto krv obsahuje veľké množstvo kmeňových buniek a je vhodným materiálom na ich transplantáciu.

Pupočníková krv a kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú nezrelé bunky, ktoré dávajú základ všetkým bunkám v tele. Dokážu sa rýchlo deliť a podľa podmienok, ktoré na ne pôsobia, sa vyvíjajú na určitý typ vyzretej bunky, napríklad krvné, srdcové a ďalšie. Každý človek má svoju zásobu kmeňových buniek v tele, pretože ich potrebujeme na obnovenie starých a poškodených vyvinutých buniek. Kmeňové bunky sa v posledných rokoch intenzívne skúmajú a objavujú sa nové možnosti ich využitia.

Využitie pupočníkovej krvi

Pupočníková krv sa v dnešnej dobe využíva na transplantáciu. Pupočníkovú krv je možné uchováva a použiť pre potreby samotného darcu, teda dieťaťa, ktorého krv bola po pôrode odobratá. Využíva sa tiež na transplantáciu pre chorého súrodenca alebo pre nepríbuzného človeka. Liečba zhubných ochorení krvi, či iných orgánových systémov, spočíva v agresívnej chemoterapii a rádioterapii, aby boli nádorové bunky úplne zničené. Spolu s nimi sú však ničené aj zdravé bunky. To vedie k vážnym stavom a komplikáciám. Preto je týmto pacientom transplantovaná pupočníková krv. Krvotvorné bunky sa dostanú do kostnej drene, kde sa uchytia a mali by vytvoriť nový základ krvotvorby zdravých krvných buniek. Najčastejšími vhodnými darcami bývajú súrodenci. V budúcnosti by sa dali kmeňové bunky využiť aj na liečbu cukrovky, detskej mozgovej obrny, autoimunitných ochorení alebo infarktu srdca. Krvotvorné kmeňové bunky sú nádejou pre pacientov trpiacich vážnou poruchou krvotvorby, ťažkými poruchami imunity alebo pre pacientov, ktorí majú zhubné ochorenie krvotvorby ako sú leukémia, myelodysplastický syndróm a podobne a bez transplantácie by zomreli.

Odber a spracovanie pupočníkovej krvi

Odber pupočníkovej krvi sa vykonáva po pôrode dieťaťa, kedy sa čaká na porodenie placenty. Samotný odber spočíva v napichnutí pupočníkovej žily a odobratí krvi do špeciálneho setu s protizrážanlivým roztokom. Objem odobratej krvi býva menej než 100 ml. Ak je objem veľmi malý, nedá sa vzorka na transplantáciu použiť. Krv sa spracováva kryokonzerváciou, teda uchováva sa pri teplote -196 ° C v tekutom dusíku v banke pupočníkovej krvi. Bunky zostávajú nepoškodené niekoľko rokov. Údaje sa zhromažďujú v centrálnej databáze pupočníkovej krvi a sú dostupné transplantačným centrám.

Uchovávanie pupočníkovej krvi

Pupočníková krv sa uchováva v súlade so zákonom o tkanivách a bunkách pod dohľadom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Rovnako je možné rodinné uchovávanie krvi na súkromné účely či jej darcovstve do verejnej darcovskej banky. V Českej republike existuje medzinárodná pracovná skupina odborníkov, ktorí zhromažďujú informácie a najnovšie poznatky o využití pupočníkovej krvi.

Budúcnosť pupočníkovej krvi

Prvý odobratá pupočníková krv bola použitá na transplantáciu kmeňových buniek vážne chorému súrodencovi. Táto prvá transplantácia prebehla v roku 1988 vo Francúzsku. Od tej doby sa intenzívne pracuje na výskume kmeňových buniek z pupočníkovej krvi a nových možnostiach využitia tejto cennej tekutiny. Zavádzajú sa metódy, ktoré umožnia využiť aj vzorky s veľmi malým objemom, pretože bude možné kmeňové bunky namnožiť. Niektoré možnosti spadajú do ďalekej budúcnosti, ale aj dnes existuje nemalé využitie. Ak teda uvažujete o odbere pupočníkovej krvi, poraďte sa so svojím gynekológom a v centre, kde mienite porodiť svoje dieťa. Ochotne vám oznámi akékoľvek podrobnosti.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email